Palveluskoirakokeet

Koirat ovat aikojen kuluessa auttaneet ihmistä monissa eri tehtävissä. Nykyaikaisessa maailmassa osa näistä tehtävistä toteutetaan teknisin välinein, mutta monissa tehtävissä koiran erinomaisia ominaisuuksia ja kykyjä ei ole voitu järkevällä tavalla korvata. Moniin näistä haasteista vastaa, mitä parhaalla tavalla, hyvin ja oikein koulutettu palveluskoira.

Palveluskoirakokeet ovat palveluskoirarotuisten koirien käyttö- sekä rodunomaisia kokeita. Palveluskoirakokeessa tarkistetaan koiran luontaiset taipumukset suoriutua erilaisista tehtävistä ja kyky omaksua sille annettu koulutus. Kokeissa hyödynnetään koiran luontaisia taipumuksia, sen erinomaista hajuaistia ja taipumuksia toimia laumansa hyväksi.

Palveluskoiralajeja ovat käyttäytymiskoe, joka on esikoe kaikille muille koelajeille, sekä varsinaiset koelajit, joita ovat jälkikokeet, hakukoe, viestikoe, etsintäkoe, suojelukoe, pelastuskoirakokeet, valjakkohiihto ja opastuskoe.

Lähde: Suomen Kennelliitto

Collie palveluskoirana


Collie sai palveluskoiraoikeudet jo 1.9.1949. Tätä ennen oli muutama collie osallistunut palveluskoirakokeisiin kilpailun ulkopuolella, menestyen hyvin. Kyseiset koirat olivat Lönneboda Fine Lad, Ladu av Ros-Loge ja Diana av Ros Loge. Alussa lajeina oli vain viesti-, jälki ja vetokoe. 1950-1970 -luvulla colliet olivat usein myös SM-kisojen palkintopalleilla. Suojelupuolella Ljan Loren toi mainetta rodullemme 1960 - 1970 -luvun vaihteessa. 

Palveluskoirakoetta pidetään collieiden rodunomaisena kokeena ja vuoteen 2019 saakka se oli yhtenä tulosvaihtoehtona muotovalion arvon saavuttamiseksi.

Palveluskoiratoimikunta


Palveluskoiralajien harrastusta collieiden kanssa koordinoi pk-toimikunta, joka mahdollistaa myös vuodesta 2017 asti toimineen collieiden palveluskoiraringin toiminnan. Rinki kokoontuu useamman kerran vuodessa eri puolille Suomea koulutuksiin. Toimikunnan yhteystiedot löydät Yhteystiedot -sivulta.