Palveluskoirakokeet

Koirat ovat aikojen kuluessa auttaneet ihmistä monissa eri tehtävissä. Nykyaikaisessa maailmassa osa näistä tehtävistä toteutetaan teknisin välinein, mutta monissa tehtävissä koiran erinomaisia ominaisuuksia ja kykyjä ei ole voitu järkevällä tavalla korvata. Moniin näistä haasteista vastaa, mitä parhaalla tavalla, hyvin ja oikein koulutettu palveluskoira.

Palveluskoirakokeet ovat palveluskoirarotuisten koirien käyttö- sekä rodunomaisia kokeita. Palveluskoirakokeessa tarkistetaan koiran luontaiset taipumukset suoriutua erilaisista tehtävistä ja kyky omaksua sille annettu koulutus. Kokeissa hyödynnetään koiran luontaisia taipumuksia, sen erinomaista hajuaistia ja taipumuksia toimia laumansa hyväksi.

Palveluskoiralajeja ovat käyttäytymiskoe, joka on esikoe kaikille muille koelajeille, sekä varsinaiset koelajit, joita ovat jälkikokeet, hakukoe, viestikoe, etsintäkoe, suojelukoe, pelastuskoirakokeet, valjakkohiihto ja opastuskoe.

Lähde: Suomen Kennelliitto

Collie palveluskoirana

Collie sai palveluskoiraoikeudet jo 1.9.1949. Tätä ennen oli muutama collie osallistunut palveluskoirakokeisiin kilpailun ulkopuolella menestyen hyvin. Kyseiset koirat olivat Lönneboda Fine Lad, Ladu av Ros-Loge ja Diana av Ros Loge. Alussa lajeina oli vain viesti-, jälki- ja vetokoe. 1950-1970 -luvulla colliet olivat usein myös SM-kisojen palkintopalleilla. Suojelupuolella Ljan Loren toi mainetta rodullemme 1960-1970 -luvun vaihteessa. 

Palveluskoirakoe on collieiden rodunomainen koemuoto ja vuoteen 2019 saakka se oli yhtenä tulosvaatimusehtona muotovalion arvon saavuttamisen edellytyksenä.

Palveluskoiratoimikunta

Palveluskoiralajien harrastusta collieiden kanssa koordinoi pk-toimikunta, joka on mm. järjestänyt säännöllistä valmennusta lajeihin PK-ringin muodossa vuodesta 2017 alkaen sekä PK-leirejä ennen korona-aikaa. Toimikunnan yhteystiedot löydät omalta sivultaan.