Tottelevaisuuskoe

SCY:n tokoleiri vuodelta 2016 PAimiossa. Kuva: Taija Hyvönen

Toko on lyhenne sanasta tottelevaisuuskoe, mutta tarkoittaa myös tottelevaisuuskoulutusta. Tottelevaisuuskoulutuksen tarkoitus on opettaa koiralle hallintaa, sekä vahvistaa koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä. Koulutuksen alussa keskitytään pitkälti ohjaajan ja koiran väliseen kontaktiin, oikea-aikaiseen palkkaamiseen ja koiran motivointiin. Kun nämä asiat ovat kunnossa, aletaan opetella tarkemmin kokeessakin olevia liikkeitä, kuten luoksetuloa, seuraamista, paikalla oloa, istumista, maahanmenoa, seisomista ja noutamista. Näistä liikkeistä monesta on hyötyä ihan arkielämässäkin, vaikka koetoiminta ei kiinnostaisikaan. Suurin hyöty on yhteistyön kehittäminen ohjaajan ja koiran välillä, sekä omaan koiraan tutustuminen yhteisen harrastuksen avulla.

Hyvinkoulutettu koira on omistajalleen ilo ja ylpeyden aihe. Viisaana koirana collie oppii lähes itsestään perheen tavat. Rotuun katsomatta jokaisen koiran tulisi hallita ainakin perustottelevaisuusasiat. Näihin kuuluvat mm. luoksetulo, hihnassa kauniisti kulkeminen ja odottaminen. Mitä pidemmälle koulutettu koira on, sitä mukavampi sen kanssa on liikkua.

Collie on paimenkoira. Paimenkoirat on jalostettu työkoiriksi. Vaikka collie saattaa tyytyä seurakoiran virkaan, kaipaa se kuitenkin aina ”päänvaivaa”. Tottelevaisuuskoulutus on yksi mahdollisuus tarjota koiralle jotain vaihtelua arkipäivään. Samalla saa ilokseen tottelevaisen koiran, jonka kanssa on ilo liikkua paikassa kuin paikassa.

Collien vahvuudet tokossa


Suurin osa collieista pyrkii aina täydelliseen suoritukseen. Se on miellyttämishaluinen, mutta harvoin ”ampuu yli”. Keskittymiskyvyltään aikuinen collie on yleensä huippuluokkaa. Sen tasaisen varma luonne ja itsevarmuus antaa hyvät puitteet uusien asioiden omaksumiselle. Suurimpina vahvuuksina pitäisin collien suurta oppimiskykyä ja tarkkuutta. Tokoa luonnehditaan usein ”pilkun viilaamiseksi”. Ei riitä, että koira tekee hyvin, vaan pyritään täsmällisesti tyylipuhtaisiin suorituksiin. Ehkä juuri tämä täydellisyyden tavoittelu saa ihmiset usein ”tiukkapipo-tokoilijoiksi”. Suuri taito onkin yhdistää rentous, iloisuus ja tarkkuus.

Collien heikkoudet tokossa


Jonkin verran näkee tokokehissä flegmaattisen oloisia collieita(kin). Usein tämä kertoo kuitenkin vain ohjaajien asenteesta lajia kohtaan. Lisäksi pääsääntöisesti collie tarvitsee edetessään erittäin vaihtelevia treenejä. Pelkkä liikkeiden jauhaminen kostautuu helposti motivaatiopuutteena. Vaihtelevuus ja haasteet taas saavat usein collien syttymään.

Eräänä heikkoutena voitaisiin pitää kuitenkin useiden collieiden herkkyyttä ohjaajan mielialoille. Kisatilanteessa ohjaajan jännitys saa koiran epävarmaksi, ja tämä näkyy heikkona suoritustasona. Jännittäessä ohjaaja vielä käyttäytyy kovin eri tavalla. Liikkeet ovat joko jäykkiä tai ”säheltäviä”, äänenpaino täysin erilainen kun koira on tottunut. Usein tästä ongelmasta päästäänkin kun koira ja ohjaaja saavat kisakokemusta.

Nykyajan kiristynyt kilpailu tottelevaisuuskokeissa vaatii yhä enemmän koiralta ja ohjaajalta. Koiran tulisi tehdä iloista, tarkkaa ja ripeää tottista. Hyvin koulutettu collie kykenee helposti iloiseen ja tarkkaan, mutta ripeyteen pitää joidenkin collieiden kanssa kiinnittää erityistä huomiota. Vaikka tuomareiden tulisi huomioida rauhallisemman yksilön luonne, niin todellisuudessa nopea suoritus on aina näyttävämpi kuin teknisesti puhdas, mutta hieman rauhallisempi.

Millainen on hyvä tokocollie?


Hyvä tokocollie on koira, jolla on hyvä, mielikuvitusrikas ohjaaja. Tämä ei tietystikään riitä. Alemmissa luokissa kaikki lähtee perustottelevaisuudesta. Collie, joka viettää täysin normaalia elämää ilman suurempia luonneongelmia (kuten pelokkuus tai aggressiivisuus), selviytyy luonneominaisuuksien puolesta alemmista luokista hyvin. Ylemmissä luokissa koiralta vaaditaankin sitten jo huomattavasti enemmän. 

Koiralla tulee olla ennen kaikkia yhteistyöhalua, se on oltava erittäin hyvin koulutettavissa vaikeisiinkin koulutuskuvioihin, se tarvitsee rohkeutta ja itsevarmuutta toimia myös kauempana ohjaajasta ja sillä tulee olla malttia odottaa ja intoa tehdä. Motivaation on kestettävä pitkänkin suoritusajan, jossa koiralta vaaditaan 100 %:n keskittymiskykyä ilman jatkuvaa koiran palkitsemista. Koiran tulee myös kyetä toimimaan häiriön alla. Sen tulee kestää vieraiden koirien läheisyyttä silloinkin, kun ohjaaja ei ole näköpiirissä vaatimassa koiraa pysymään käskyn alla.

Erittäin tärkeää tokossa on koiran ja ohjaajan välillä oleva luottavainen ja tosiaan arvostava suhde. Ohjaajan on ymmärrettävä, että koira ja hän ovat pari. Tiukka ”minä-määrään-sinä-tottelet” -suhde ei tuo tuloksia. Avaimet menestykseen ovat yhteistyö, kärsivällisyys ja rakkaus.

Kirjoittaja: Kirsi Leppälammi (julkaisu kirjoittajan luvalla)

Toko- ja rallytokotoimikunta
Collieyhdistyksen toko- ja rallytokotoimikunnan tarkoituksena on edistää tottelevaisuuskokeiden harrastusta collierotujen parissa. Vuonna 2020 collieille perustettiin tokorinki, joka tarjoaa säännöllistä koulutusta kohti ylempiä luokkia! Ajantasaiset yhteystiedot löydät yhteystiedot -sivulta.