Paimennus

Taustaa

Alkujaan collieita on käytetty lampaiden paimennukseen Englannin karuilla ylängöillä.  Aikojen saatossa paimennustehtävät vähenivät, mutta paimennusominaisuudet ja yhteistyöhalu säilytettiin rodussa. Lainaus rotumääritelmästä: "”Pitkäkarvainen skotlanninpaimenkoira on skotlannin lammaspaimenten alkuperäisten koirien hieman hienostuneempi muunnos, jota on jalostettu ainakin sata vuotta. Monet nykyisistä koirista kykenevät tilaisuuden tullen myös työskentelemään. Kauneutensa lisäksi skotlanninpaimenkoira on työkoira.”"

Ensimmäinen Suomeen tuotu pitkäkarvainen collie oli Lord Aberdeen, jonka tilanhoitaja Heinburger tuotti Skotlannista vuonna 1889. Samoihin aikoihin Jokioisten kartano tuotti collieita Englannista ja Skotlannista paimennustehtäviin sekä kasvatti niitä myös itse omaan käyttöönsä. Rotua kutsuttiin Suomessa nimellä skotlanninpaimenkoira. Suomessa collieita on käytetty apuna paimennuksessa, myös naudoilla. Ennen sotia collieita tuotiin etupäässä Skotlannista kartanoihin työkoiriksi. Collien käyttö alkuperäiseen paimentehtävään on käynyt erittäin harvinaiseksi yhteiskunnan muututtua. Tänä päivänä collien pääasiallisin tehtävä on olla monipuolinen harrastuskoira ja perheenjäsen. Kuitenkin nykyään on vielä mahdollista kohdata kotitilallaan paimennustehtävissä avustava collie. Perinnöllisten taipumusten ja suotuisten olosuhteiden kohdattessa tämä mahdollistuu. Paimennustaipumusta löytyy collieilta edelleen. Monet alaosastot ovat järjestäneet vuosikausia paimennuspäiviä alueillaan. Jäsenet ovat päässeet tätä kautta koiriensa kanssa tutustumaan tähän collien perinteiseen käyttötarkoitukseen, eli paimennukseen. 

Paimennusharrastus, taipumuksen mittaaminen ja paimennuskokeet

Ole aktiivinen ja seuraa oman alaosastosi paimennustarjontaa ja jos juuri tällä hetkellä ei tapahtumia ole kalenterissa, niin ota yhteyttä alaosastosi hallitukseen. Tiedustele heidän mahdollisuutta järjestää alueellanne paimennuspäivä, jossa harrastajat pääsevät tutustumaan ohjatusti lajiin. Mikäli oman alaosaston alueella ei ole lammastiloja jonne colliet pääsevät paimentamaan, niin ilmoittaudu jonkun toisen alaosaston tapahtumaan. Alaosastojen tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille, maantieteellisestä sijainnista riippumatta.  

Paimennustaipumusta on mahdollista testata yhdistyksen omalla epävirallisella paimennustaipumuskokeella sekä FCI:n virallisella paimennustaipumustestillä. Osallistumisikäraja yhdistyksen omaan taipumuskokeeseen on 6 kk, yläikärajaa ei ole. Vastaavasti FCI:n paimennustestiin ikärajat ovat 7 kk - 24 kk.

Collieilla on myös oikeus kilpailla virallisissa FCI:n Traditional style paimennuskokeiden luokissa 1, 2 ja 3. Koira saa osallistua em. paimenuskokeisiin suoritettuaan ensin hyväksytysti paimennuksen esikokeen. Tällä hetkellä löytyy jo molemmista roduistamme useampia esikokeen (PAIM-E) ja ykkösluokan (PAIM-1) sekä kakkosluokan (PAIM-2) sekä kolmosluokan (PAIM-3) suorittaneita collieita. Kiitos aktivisille harrastajille ja lampureille, jotka ovat tehneet harjoittelun mahdolliseksi. 

Paimennustoimikunta

SCY:n paimennustoimikunta koostuu rotujemme kasvattajista ja paimennusta aktiivisesti harrastavista yhdistyksen jäsenistä. Toimikunta toimii hallituksen alaisena.

Toimikunnan yhteystiedot löytyvät sivuston ylävalikosta, kohdasta SCY > Organisaatio > Paimennustoimikunta.

Paimennustoimikunta edistää toiminnallaan;

  • Paimennusharrastuksen mahdollisuuksien laajentamista koko Suomeen.
  • valistamalla jäsenistöä www-sivujen välityksellä sekä Colliesanomat-lehdessä julkaistavin kirjoituksin.
  • järjestämällä alaosastojen avulla vuosittain SCY:n epävirallisia paimennustaipumuskokeita.
  • yhteistyötä Kennelliiton paimennuskollegioon, oman nimetyn edustajan välityksellä, paimennusharrastuksen ja koetoiminnan kehittämisessä sekä tiivistämällä rotujärjestöjen välistä yhteistyötä.
  • toimia yhteistyössä alaosastojen ja rodun piirissä toimivien kasvattajien kanssa, sekä kannustaa heitä järjestämään paimennuspäiviä ja tuomaan kokonaisia pentueita taipumuskokeisiin sekä edistää kasvattajien välistä yhteistyötä.
  • paimennustaipumus- ja koetulostietojen keräämistä yhdistykselle ja julkaista sitä jäsenistölle sekä kasvattajille, tilastojen ja uutisointien kautta mahdollisimman hyvin ja karttunut tieto ohjaamaan osaltaan suunniteltavia jalostusvalintoja
  • Vuosittaisen yhden yksi tai kaksipäiväisen FCI-paimennuskoe- tapahtuman järjestämisen.

Lisäksi paimennustoimikunta toteuttaa laajaa yhteistyötä muiden rotujärjestöjen, lampureiden ja sidosryhmien kanssa, jotta edellytykset paimennusharrastuksen aktiiviselle laajenemiselle valtakunnalliseksi harrastukseksi, eettisesti toimivien koulutuspaikkojen avulla, mahdollistuisi jatkossa entistä useammalle collien omistajalle sekä kasvattajalle.

Toimikunta vastaa yhdistyksessä paimennusharrastuksen edellytysten lisäämisestä jäsenistöllemme, sekä pyrkii kannustamaan alaosastoja ja kasvattajia edesauttamaan harrastusta omilla tahoillaan. Toimikunta on yhdistyksen virallinen asiantuntijaelin paimennukseen liittyvissä asioissa.

Paimennuspäivien järjestäminen tapahtuu pääasiallisesti alaosastojen toimesta.
Paimennuspäivien yhteydessä pidettäviin epävirallisiin paimennustaipumuskokeisiin saa alaosasto pyydettäessä apuja ja koulutusta toimikunnalta. Tulosten tallentamisesta yhdistyksen kotisivulle vastaa toimikunta. Paimennustaipumuskokeiden järjestämisestä on laadittu erillinen ohje, joka on luettavissa yhdistyksen kotisivulta.

Paimennuspaikat Suomen kartalla:

Siirrä hiiri avautuvan kartan päälle. Linkki

Mikäli tiedossasi on tila jolla colliet voivat paimentaa ja se puuttuu kartalta, niin ilmoita tieto paimennustoimikunnalle.

 

SKL paimennuskollegio

Yhdistyksellä on nimetty edustaja varajäsenenä Suomen Kennelliton paimennuskollegiossa.

 

Lisätietoa

Sivun vasemmalla olevasta valikosta pääset tarkastelemaan aineistoa, niin SCY:n omasta epävirallisesta paimennustaipumuskokeesta, kuin FCI:n virallisista paimennustaipumustestistä ja paimennuskokeista (esikoe, 1, 2 ja 3).