SCY paimennustaipumuskoe

SCY:n hallitus päätti 7.6.2009 kokouksessa koota työryhmän valmistelemaan paimennustaipumuskoetta collieille. Paimennustaipumustyöryhmä saattoi annetun työn valmiiksi: arvosteluohjeineen, koepöytäkirjoineen ja koesääntöineen vuonna 2010. Kokouksessa 2.6.2011 hallitus päätti ottaa paimennustaipumuskokeen yhdistyksemme omaan sisäiseen käyttöön, epäpävirallisena. Tavoitteena on kerätä paimennustaipumustietoa yhdistyksen ja jäsenistön käyttöön, alaosastojen järjestämien paimennuspäivien ja/tai erillisten paimennustaipumuskokeiden kautta. Vuoden 2015 alussa oli paimennustaipumuskoetyöryhmä saanut alkuperäisen työnsä valmiiksi ja se lakkautettiin. Tilalle istuva hallitus perusti 4.1.2015 kokouksessaan paimennustoimikunnan, jatkamaan ja edistämään paimennustaipumuskoetyöryhmän jo aloittamaa työtä. 

Paimennustaipumuskokeen tarkoitus

Paimennustaipumuskokeen tarkoituksena on tutkia koiran luontaista rodunomaista paimennustaipumusta tilanteissa joissa se kohtaa lampaita. Löytyykö koirasta sisäsyntyistä auktoriteettia paimennettavia kohtaan, vai ei. Koiran tulee ansaita kunnioitus omalla toiminnallaan ja lampaiden tulee vuorostaan kunnioittaa koiraa. Asetelman tulee olla selvä, paimen ja paimennettava. Tällöin puhutaan paimentamisesta, joka on käytännössä paimennettavien eläinten, kuten lampaiden, siirtämistä koiran avustuksella laitumelta toisaalle, paimennettavia kunnioittaen. Osasta koiria on tähän työhön luonnostaan, osa voi vaatia lisäsytyttelyä, eli peittyneen paimennustaipumuksen kaivamista esiin lisäharjoittelulla.

SCY:n paimennuskoe (epävirallinen)

Paimennustaipumuskokeessa on neljä osiota; kiinnostus lampaisiin, taipumus hallita lampaita, henkinen kestävyys ja yhteistyökyky ohjaajan kanssa. Hyvä paimennustaipumuksen omaava koira; haluaa kiertää lampaiden taakse, tuo lampaat ohjaajalleen sekä kuuntelee ja toteuttaa tarkasti annettuja ohjeita. Saatua koetulosta käytetään koiran paimennustaipumuksen tason määrittämiseen, koulutuskelpoisuuden arviointiin ja se antaa viitteitä myös koiran jalostuskelpoisuudesta paimennustaipumuksen osalta.

Paimennustaipumuskokeen kulku

Saatuaan tuomarilta luvan, ohjaaja siirtyy koiran kanssa laitumelle. Koira on kytketty aluksi liinaan, joko soljellisesta kaulapannasta tai valjaista. Tuomari tarkistaa koiran kiinnostumisasteen lampaisiin ja varmistaa ettei koira osoita aggressiivisuutta paimennettavia kohtaan. Koira irrotetaan liinasta vain tuomarin antamalla erillisellä luvalla. Jos koira ei heti alussa osoita kiinnostusta, ohjaaja koettaa saada koiran kiinnostumaan.

Kokeessa mitataan kiinnostuksen lisäksi koiran taipumusta hallita lampaita, koiran henkistä kestävyyttä, ja koiran yhteistyökykyä ohjaajan kanssa. Tuomari antaa kaikille koirakoille yleiskommentin suorituksen kokonaisvaikutelmasta, sekä kirjallisen ja suullisen loppuarvostelun.

Mikäli koira ei läpäise taipumuskoetta, voi tuomari suosittaa lisäsytyttelyn jälkeen uusintakoetta.

Tilastotietoa (31.12.2017)

Collieiden paimennustaipumusta on mitattu yhdistyksen omalla epävirallisella paimennustaipumuskokeella kesästä 2012 lähtien, eli kuuden  paimennuskauden verran. Kaikkiaan tähän mennessä on rekisteröity 126 koesuoritusta. Otos ei ole vielä kovin laaja, mutta antaa viitteitä osa-alueista joissa havaitaan vahvuuksia ja joissa on puutteita.

- Kiinnostus lampaita osio (K5-K0): painottuu arvosanaan 4 (kiinnostus on hyvällä tasolla)
- Taipumus hallita lampaita osio (T5-T0): painottuen arvosanaan 2 (hallinta puutteellista, kehityskohde)
- Henkinen kestävyys osio (H5-H0): painottuu arvosanaan 3 (ei ota liikaa itseensä vastoinkäymisiä, palaa töihin)
- Yhteistyö ohjaajan kanssa (Y5-Y0): painottuen arvosanaan 4 (yhteistyö hyvällä tasolla)

Läpäistäkseen paimennustaipumus-kokeen tulee koiran saada: ”kiinnostus”, ”taipumus hallita lampaita” ja ”henkinen kestävyys” osioiden pisteiden keskiarvoksi vähintään 3, ”yhteistyökyky” osio ei vaikuta koetulokseen (kuvastaa koiran ja ohjaajan suhdetta, koulutustasoa).

Rotujärjestön tavoitteena on perehdyttää arvostelevia tuomareita ja koetoimitsijoita lisää paimennustaipumuskokeen laajentamiseksi koko SCY:n toiminta-aluetta kattavaksi. Paimennustaipumuskokeita järjestetään alaosastojen paimennuspäivien yhteydessä, että erillisinä iltakokeina.

Uusille harrastajille toivotamme tervetuloa paimennusksen maailmaan ja olkaa aktiivisia osallistumaan tuleviin alaosastojen järjestämiin paimennuspäiviin sekä taipumuskoetilaisuuksiin. Kannustakaa koiranne kasvattajaa varaamaan paimennuspäivän kasvateilleen. Lisätietoa ja apuja saa paimennustoimikunnalta. 

Kokeen säännöt, arvosteluohjeet ja järjestämis/koetoimitsijaohjeet

Paimennustaipumuskokeen säännöt
Paimennustaipumuskokeen arvosteluohjeet
Paimennustaipumuskokeen järjestämisohje/koetoimitsijaohjeet
 

SCY:n hallituksen hyväksymät tuomarit

Kokeen arvostelun voi suorittaa vain yhdistyksen hallituksen hyväksymä tuomari. 

Marika Klossner, Somero, 045 635 3494 
Kimmo Klossner, Somero, 045 127 9554
Petri Mannonen, Somero
Katja Suominen, Somero
Virpi Nieminen, Loppi, 045 630 8572
Tuija Vahlroos, Somero
Kaisla-Maria Hakala, Juva ja Somero

Arvostelu kirjataan yhdistyksen viralliselle kaavakkeelle ja tulokset julkaistaan Colliesanomat lehdessä sekä yhdistyksen www-sivuilla.

Lomakkeet

Paimennustaipumuskokeen arvostelupöytäkirja
Paimennustaipumuskokeen arvostelupöytäkirja (esitäytetty malli)
Paimennustaipumuskokeeseen ilmoitetut koirat (ilmoitustaululle)
Paimennustaipumuskoe, tuomaripuolto

Paimennustaipumuskoesuorituksia otetaan vastaan kaudella 2018

- SCY Helao toimesta iltakokeina (6-12 koiraa), Somero 
- SCY SCY Saimaanao toimesta iltakokeena (6-10 koiraa), Juva 

Paimennuspäivien ja taipumuskokeista tiedotetaan n. 1-4 kk ennen tapahtumaa. Tarkkaile aktiivisesti SCY:n ja alaosastojen Facebook ryhmiä.
 

Tulokset 2012-2018

Päivitetään Tulokset -sivulle sitä mukaa kun koesuorituksia valmistuu laitumilla.