Periytyminen: värit

Suomessakin käytössä oleva FCI:n rotumääritelmä hyväksyy collieille kolme väriä: soopeli, tricolour ja blue merle. Perimältään nämä koirat voivat kuitenkin olla neljää eri tyyppiä, koska soopeli voi olla ns. dominanttisoopeli (homotsykoottisoopeli) tai tricolour-tekijäinen soopeli. Dominanttisoopeli on usein ns. vaalea, kultainen tai punainen soopeli; sen kehossa ei ole yleensä mustia karvoja. Tricolour-tekijäinen soopeli voi olla ulkonäöltään kuten dominanttisoopeli, tai ns. tumma soopeli, mahonkisoopeli. Dominanttisoopelin ja tricolour-tekijäisen soopelin erottaminen toisistaan ei ole aina silmämääräisesti mahdollista. Varsinkin nuorena tricolour-tekijäinen soopelikin voi olla erittäinkin vaalea. Mahdolliset tummat karvanpäät tulevat usein vasta koiran vanhetessa.

    tricolourtekijäinen soopeli   

Hyväksytyt Väriyhdistelmät:

Vanhemmat

Dominanttisoopeli

Dominanttisoopeli

Dominanttisoopeli

Tricolour-tekijäinen soopeli

Jälkeläiset

100%  

Dominanttisoopeleita

50%

Dominanttisoopeleita

50%

Tricolour-tekijäisiä soopeleita

Vanhemmat


Dominanttisoopeli

Tricolour

Tricolour-tekijäinen soopeli

Tricolour-tekijäinen soopeli

Jälkeläiset

100%

tricolour-tekijäisiä soopeleita

25% dominanttisoopeleita

50%tricolour-tekijäisiä soopeleita

25% tricoloureja

Vanhemmat Tricolour-tekijäinen soopeli

Tricolour

Tricolour x Tricolour
Jälkeläiset 50% tricolour-tekijäisiä soopeleita

50% tricoloureja

100 % tricoloureja

Vanhemmat Tricolour x Blue merle
Jälkeläiset 50% blue merlejä 50% tricoloureja

Aikaisemmin kaikki väriyhdistelmät ovat olleet sallittuja, mutta nykyisin kahden blue merlen sekä soopelin ja bluemerlen yhdistäminen on kiellettyä:

Vanhemmat Blue merle x Blue merle Blue merle x Dominanttisoopeli Blue merle x Tricolour-tekijäinen soopeli

Jälkeläiset

25% tricoloureja

50% blue merlejä

25% merlehomotsygootteja

50% tricolour-tekijäisiä soopeleita

50% soopelimerlejä

25% tricolour-tekijäisiä soopeleita
25% blue merlejä
25% tricoloureja
25% soopelimerlejä

      

Merlehomotsygootit ovat saaneet merlegeenin molemmilta vanhemmiltaan. Tällaiset pennut ovat lähes kokonaan valkoisia (voi olla myös sinisiä merkkejä), ja ne ovat usein näkö- ja kuulovammaisia (alentunut elinkyky, epämuodostumia silmissä ja sisäkorvassa). Merle-merle-yhdistelmästä syntyneet blue merlet ja tricolourit ovat sen sijaan täysin "normaaleita" ja verrattavissa blue merle - tricolour -yhdistelmästä syntyneisiin koiriin.

Soopelimerle on saanut toiselta vanhemmaltaan soopeligeenin ja toiselta vanhemmaltaan merlegeenin. Soopelimerlellä voi näkyä ruskeassa turkissa "merlekuvioita", ja niillä voi olla myös siniset silmät. Aikuisia soopelimerlejä ei aina erota oikeista soopeleista, mutta pentuna soopelimerlellä on usein havaittavissa esim. hopeanharmaita karvoja hännänpäässä. Soopelimerle ei ole FCI:n mukaan hyväksytty väri. Koira on kuitenkin täysin terve, kuten normaalivärisetkin, mutta yhdistämällä kaksi soopelimerleä keskenään voidaan saada aikaan 25% merlehomotsygootteja. Myös soopelimerle-yhdistelmästä syntyneet normaaliväriset koirat (soopelit, bluemerlet ja tricolourit) ovat perimältään täysin verrattavissa hyväksytyistä yhdistelmistä syntyneisiin koiriin. Soopelimerle on hyväksytty väri USA:ssa.

USA:ssa collielle on hyväksytty myös valkoinen väri. Nämä valkoiset colliet ovat ns. valkoisen tekijän avulla tarkoituksellisesti jalostettuja koiria, eivätkä ole siis merlehomotsygootteja eli "viallisia valkoisia". Valkoiset colliet ovat melkein kokonaan valkoisia, niillä on soopelin, tricolourin tai blue merlen värinen pää, ja usein myös samanvärinen laikku kehossa. Kuvassa ylhäällä valkoinen collie, jolla soopelimerlemerkkejä.