Voimassa 01.01.2019-

Yleistä:

Kaikkiin mestaruuskilpailuihin etusija on SCY:n jäsenten pitkä- ja sileäkarvaisilla collieilla. Kilpailuissa kilpaillaan luokka-. joukkue- ja colliemestaruuksista. Palkittavien koirien omistaja (vähintään yksi omistajista) ja ohjaaja tulee olla SCY:n jäsen.

Toivottavaa on, että mestaruuskilpailuissa SCY:n jäsenille määritellään myös edullisempi osallistumismaksu (jäsennumero mainittava ilmoittautumisen yhteydessä).

PK-mestaruus

Pitkä- ja sileäkarvaiset colliet kilpailevat palveluskoiramestaruuksista (PK) vuosittain erikseen määrätyssä, SCY:n hallituksen hyväksymässä kokeessa. Kokeen järjestäjänä voi toimia SCY:n alaosasto tai alaosaston yhteistyöyhdistys. SCY:n jäsenten collieilla tulee olla etusija kokeeseen vähintään tiettyyn päivämäärään asti ja collieiden määrää ei tuolloin saa rajoittaa (lukuun ottamatta kokeen täyttymistä). Muista rajoituksista voi järjestävä taho päättää itse.

Kilpailu järjestetään kaikissa tasoluokissa (I, II ja III-luokka) seuraavissa lajeissa:
Haku
Jälki
Etsintäkoe
Viestikokeessa mestaruuskoe järjestetään harkinnan mukaan.
(Lisäksi erikseen FH-koe, jossa säännöt erikseen.)

Kilpailuun osallistuvan koiran omistajista vähintään yhden, sekä koiran ohjaajan tulee olla Suomen Collieyhdistys ry:n jäsen.


Rotumestaruuskilpailu:

Rotumestaruudesta kilpaillaan lajien korkeimmissa (III) luokissa. Vuoden haku-, jälki- ja etsintämestari (sekä mahdollinen viestimestari) on pitkä- tai sileäkarvainen collie, joka saavuttaa kokeessa parhaan, koulutustunnukseen oikeuttavan tuloksen ko. lajissa. Tulosten mennessä tasan ratkaisee maasto-osa paremmuusjärjestyksen.


Luokkamestaruuskilpailu:

Luokkamestaruudesta kilpaillaan alempien luokkien (I ja II) luokissa. Vuoden haku-, jälki- ja etsintäluokkamestari (sekä mahdollinen viestiluokkamestari) on pitkä- tai sileäkarvainen collie, joka saavuttaa luokassaan parhaan, koulutustunnukseen oikeuttavan tuloksen ko. lajissa. Tulosten mennessä tasan ratkaisee maasto-osa paremmuusjärjestyksen.


Alaosastojen välinen joukkuekilpailu:

Alaosaston joukkueeseen kuuluvat kaikki ko. alaosaston joukkueeseen ilmoittautuvat koirakot. Koirakon tulee kaikissa osallistumissaan ko. vuoden mestaruuskilpailuissa edustaa samaa alaosastoa. Mikäli koirakko osallistuu alaosaston Vuoden collie – kilpailuun, tulee hänen osallistua sen alaosaston kilpailuun, jota mestaruuskokeessa/kokeissa edusti. Joukkueen kokoonpano tulee ilmoittaa viimeistään kisapaikalla ennen kisan alkamista.

Kaikki koirakot lajista riippumatta kilpailevat samasta joukkuemestaruudesta.

Tulokseen lasketaan maksimissaan kolmen (3) koirakon pisteet (lajista riippumatta). Pisteiden ei tarvitse ylittää tulosrajaa (koulutustunnus / kolmostulos), vaan mukana voi olla myös alle tämän pistemäärän tuloksia.

Max. kolme parasta tulosta lasketaan mukaan seuraavasti tasoluokka huomioiden:

I-luokka = pisteet sellaisenaan
II-luokka = pisteet sellaisenaan + 10 pistettä
III-luokka = pisteet sellaisenaan + 20 pistettä

Tulosten mennessä tasan ratkaisee mukaan lasketuista tuloksista paras kolmosluokan tulos. Mikäli kolmosluokan tuloksia ei ole, niin paras kakkosluokan tulos jne.


Palkitseminen:

Järjestäjien tulee palkita vähintään seuraavat koirakot omaksi jäävillä palkinnoilla:
- Hakumestari (sija 1)
- Jälkimestari (sija 1)
- Etsintämestari (sija 1)
- Mikäli mukana viestikoe, niin Viestimestari (sija 1)
- I-luokan Hakuluokkamestari (sija 1)
- II-luokan Hakuluokkamestari (sija 1)
- I luokan Jälkiluokkamestari (sija 1)
- II-luokan Jälkiluokkamestari (sija 1)
- I-luokan Etsintäluokkamestari (sija 1)
- II-luokan Etsintäluokkamestari (sija 1)
- Mikäli mukana viestikoe, niin I- ja II-luokan Viestiluokkamestari (sija 1)
- Mestarijoukkueen mukaan lasketut koirat (sijat 1-3)

Lisäksi kokeessa jaetaan seuraavat tällä hetkellä kiertävät kiertopalkinnot:
- Mestarien mestari: Mestareiden paras
- Parhaan tuloksen tehnyt (luokasta riippumatta)
- Hakumestari
- Jälkimestari
- Etsintämestari
- Paras avoimen luokan jälkikoira
- Paras avoimen luokan hakukoira
- Paras alokasluokan koira

Kiertopalkintojen hallintalista tulee löytymään SCY:n sivuilta mestaruussääntöjen kohdalta (tulossa).

Sääntöjen muuttaminen:

Säännöt hyväksyy Suomen Collieyhdistyksen hallitus tulostoimikunnan esityksestä. Lajitoimikunta voi ehdottaa sääntömuutosta tulostoimikunnalle. Kyseisen kilpailuvuoden sääntöjen tulee olla jäsenistön saatavilla tammikuun ensimmäisenä päivänä.