Rally-toko-mestaruus

Voimassa 01.01.2019-

Yleistä:

Kaikkiin mestaruuskilpailuihin etusija on SCY:n jäsenten pitkä- ja sileäkarvaisilla collieilla. Kilpailuissa kilpaillaan luokka-. joukkue- ja colliemestaruuksista. Palkittavien koirien omistaja (vähintään yksi omistajista) ja ohjaaja tulee olla SCY:n jäsen.

Toivottavaa on, että mestaruuskilpailuissa SCY:n jäsenille määritellään myös edullisempi osallistumismaksu (jäsennumero mainittava ilmoittautumisen yhteydessä).

Rally-Toko -mestaruus

Pitkä- ja sileäkarvaiset colliet kilpailevat Rally-tokon mestaruudesta vuosittain erikseen määrätyssä, SCY:n hallituksen hyväksymässä kilpailussa. Kilpailun järjestäjänä voi toimia SCY:n alaosasto tai alaosaston yhteistyöyhdistys. SCY:n jäsenten collieilla tulee olla etusija kokeeseen vähintään tiettyyn päivämäärään asti ja collieiden määrää ei tuolloin saa rajoittaa (lukuun ottamatta kokeen täyttymistä). Muista rajoituksista voi järjestävä taho päättää itse.

Kilpailu järjestetään kaikissa tasoluokissa (ALO, AVO, VOI, MES).

Kilpailuun osallistuvan koiran omistajista vähintään yhden, sekä koiran ohjaajan tulee olla Suomen Collieyhdistys ry:n jäsen.


Rotumestaruuskilpailu:

Rotumestaruus kilpaillaan lajin korkeimmassa (MES) luokassa. Vuoden Rally-Tokomestari on pitkä- tai sileäkarvainen collie, joka saavuttaa kilpailussa parhaan tuloksen (yli 70p). Tulosten mennessä tasan, ratkaisee aika.


Luokkamestaruuskilpailu:

Luokkamestaruudesta kilpaillaan alempien luokkien (ALO, AVO, VOI) luokissa. Rally-Tokon luokkamestareita ovat pitkä- tai sileäkarvaiset colliet, joka saavuttaa luokassaan parhaan, hyväksytyn tuloksen. Tulosten mennessä tasan, ratkaisee aika.


Alaosastojen välinen joukkuekilpailu:

Alaosaston joukkueeseen kuuluvat kaikki ko. alaosaston joukkueeseen ilmoittautuvat koirakot. Koirakon tulee kaikissa osallistumissaan ko. vuoden mestaruuskilpailuissa edustaa samaa alaosastoa. Mikäli koirakko osallistuu alaosaston Vuoden collie –kilpailuun, tulee hänen osallistua sen alaosaston kilpailuun, jota mestaruuskokeessa/kokeissa edusti. Joukkueen kokoonpano tulee ilmoittaa viimeistään kisapaikalla ennen kisan alkamista.

Tulokseen lasketaan maksimissaan kolmen (3) koirakon pisteet. Pisteiden ei tarvitse ylittää tulosrajaa (70p), vaan mukana voi olla myös alle tämän pistemäärän tuloksia.

Max. kolme parasta tulosta lasketaan mukaan seuraavasti tasoluokka huomioiden:

ALO: pisteet sellaisenaan
AVO: pisteet + 10 lisäpistettä
VOI: pisteet + 20 lisäpistettä
MES: pisteet + 30 lisäpistettä.

Tulosten mennessä tasan ratkaisee mukaan lasketuista tuloksista paras mestariluokan pistemäärä. Mikäli MES- tuloksia ei ole, niin paras voittajaluokan pistemäärä jne.


Palkitseminen:

Järjestäjien tulee palkita vähintään seuraavat koirakot:
- Rotumestarit (sijat 1-3)
- Alokasluokan luokkamestari (sija 1)
- Avoimenluokan luokkamestari (sija 1)
- Voittajaluokan luokkamestari (sija 1)
- Mestarijoukkueen mukaan lasketut koirat (sijat 1-3)


Sääntöjen muuttaminen:

Säännöt hyväksyy Suomen Collieyhdistyksen hallitus tulostoimikunnan esityksestä. Lajitoimikunta voi ehdottaa sääntömuutosta tulostoimikunnalle. Kyseisen kilpailuvuoden sääntöjen tulee olla jäsenistön saatavilla tammikuun ensimmäisenä päivänä.