Poikkeusluvan anominen risteytyspentueelle

SILEÄKARVA X PITKÄKARVA -YHDISTELMÄT VAIN POIKKEUSLUVALLA

Sk x pk -yhdistelmiin tarvitaan aina Kennelliiton myöntämä poikkeuslupa

Kennelliitto ohjeistaa poikkeusluvan hakemisesta seuraavasti:

 • Poikkeuslupaa on anottava hyvissä ajoin
 • Lupa on oltava myönnettynä ennen astutusta
 • Anomusta ei käsitellä ennen kaikkien liitteiden toimittamista; anomuksen ja rotujärjestön
  lausunnon oltava allekirjoitetut
 • Vapaamuotoisessa kirjallisessa ja allekirjoitetussa anomuksessa pitää ilmetä anojan yhteystiedot, suunnitellun pentueen vanhemmat sekä perustelut sille, miksi lupaa anotaan
  Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä runsaasti aikaa, joten tee anomus hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta

Huom! Rotukohtaiset erityisehdot collieille: Karvanlaatumuunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen

Hakemus kulkee siis aina rotuyhdistyksen jalostustoimikunnan ja hallituksen kautta. Hakemuksen tulee
sisältää


 • Tarkat ja täydelliset tiedot suunnitelluista koirista ja mahdollisesta jälkeläisnäytöstä. Pitäydy
  faktatiedossa
 • Perustelut miksi suunnitelmaan on päädytty ja mitä pyritään aikaansaamaan
 • Yhdistelmän hyvät ja huonot puolet
 • Jatkosuunnitelmat pentujen osalle
  • Mihin suuntaan on tarkoitus jatkaa (sk, pk vai molemmat)?
  • Pentueen dokumentointi (terveys, luonne, ulkonäkö)

Lähtökohtana on ollut, että koirien on täytettävä rodun JTO:n jalostuskoiralle asettamat vaatimukset ja
suosítukset.

JTO mainitsee jalostuskoiran vähimmäisvaatimuksista seuraavaa:

 • Jalostukseen käytettävällä koiralla on hyvä hermorakenne ja rodunomainen toimintakyky. Se ei ole luonteeltaan aggressiivinen, arka tai ääniarka.
 • Se on mielellään luonnetestattu/MH-kuvattu tai sillä on tulos palveluskoirakokeesta.
  • tähän saakka kennelliiton käytäntö on ollut se, että luonnenäyttö vaaditaan, eli
   käytännössä MH tai LT
 • Se on terve ja hyväkuntoinen.
 • Sillä on kestävä käyttökoiran rakenne.
 • Sillä on kyky käyttää ravinto tehokkaasti hyväkseen.
 • Jalostukseen käytettävän koiran suositellaan olevan iältään vähintään 2-vuotias, jotta sen ja
  lähisukulaisten ominaisuuksista saadaan mahdollisimman varmaa tietoa jalostusta varten.
 • Sen on palkinnut näyttelyissä kaksi eri tuomaria vähintään laatupalkinnolla EH.
 • Se on lonkka- ja kyynärkuvattu ja täyttää näiltä osin PEVISA-ehdot. C-lonkkaisen jalostuskäyttö ei kuitenkaan ole suotavaa.
 • Se on silmätarkastettu ja sillä ei ole vakavampaa CEA:n astetta kuin CRD.
 • Sen yleisterveyden on oltava hyvä, eikä se saa sairastaa mitään jatkuvaa lääkitystä tai hoitoa
  vaativaa sairautta.
 • Se kykenee lisääntymään luonnollisesti ja narttu hoitamaan pentunsa itse.

JTO sisältää kuitenkin lisää suosituksia, joten tutustu huolellisesti molempien rotujen JTO:iin

VAIKKA ROTUYHDISTYKSEN LAUSUNTO VAADITAAN, LOPULLISEN PÄÄTÖKSEN TEKEE AINA KENNELLIITTO