Pentuvälitys

Collieyhdistyksen pentuvälityksessä olevat pentueet löydät karvanlaaduittain yllä olevista linkeistä.

Yhdistyksen pentulistalle pääsevät kaikki yhdistelmät, joiden vanhemmat täyttävät PEVISA-säännön vaatimukset, eli rekisteröintiin tarvittavat vähimmäisvaatimukset. Huomioithan kuitenkin pentua etsiessäsi, että rotumme JTO (jalostuksen tavoiteohjelma) antaa paljon lisää vaatimuksia ja suosituksia jalostusyksilöille:

 • Jalostukseen käytetyn yksilön tulisi olla rodun keskitasoa parempi halutuissa ominaisuuksissa perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi.
 • Jalostukseen käytettävällä koiralla on hyvä hermorakenne ja rodunomainen toimintakyky.
 • Se ei ole luonteeltaan aggressiivinen, arka tai ääniarka.
 • Se on mielellään luonnetestattu/MH-kuvattu tai sillä on tulos palveluskoirakokeesta.
 • Se on terve ja hyväkuntoinen.
 • Sillä on kestävä käyttökoiran rakenne.
 • Sillä on kyky käyttää ravinto tehokkaasti hyväkseen.
 • Jalostukseen käytettävän koiran suositellaan olevan iältään vähintään 2-vuotias, jotta sen ja lähisukulaisten ominaisuuksista saadaan mahdollisimman varmaa tietoa jalostusta varten.
 • Sen on palkinnut näyttelyissä kaksi eri tuomaria vähintään laatupalkinnolla EH.
 • Se on lonkka- ja kyynärkuvattu ja täyttää näiltä osin PEVISA-ehdot.
 • Se on silmätarkastettu ja sillä ei ole vakavampaa CEA:n astetta kuin CRD.
 • Sen yleisterveyden on oltava hyvä, eikä se saa sairastaa mitään jatkuvaa lääkitystä tai hoitoa vaativaa sairautta.
 • Se kykenee lisääntymään luonnollisesti ja narttu hoitamaan pentunsa itse.

Kennelliiton yleinen jalostusstrategia antaa lisäksi suosituksia yhdistelmille seuraavasti:

 • Lähisukulaisyhdistelmiä, kuten isä/emä x jälkeläinen tai täyssisarparitus (ss-% 25) ei tule tehdä. (Tällaisista yhdistelmistä syntyviä pentuja voidaan rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin).
 • Muita lähisukulaisyhdistelmiä, kuten isoisä/isoemä x jälkeläinen (ss-% 12,5), puolisisarukset (ss-% 12,5) sekä täti/eno x jälkeläinen ss-% 12,5) ei suositella.
 • Ohjeena suositellaan yhdistelmiä, joissa yksittäinen koira ei ensimmäisen kolmen polven sukutaulussa esiinny useammin kuin kerran, jolloin sukukatokerroin on 1.0 (100 % sukutaulusta eri koiria), ja joissa neljän polven sukukatokerroin on yli 0.90 (90 % sukutaulusta eri koiria).

Vertaile pentueita ja kysele kasvattajilta mahdollisimman paljon koirista ja suvusta, näin löydät tarkoituksiisi parhaiten sopivan pennun. Älä hätiköi pentua ostaessasi, vaan tutki taustat huolella!

Kasvattajan ohjeistus pentueilmoitukseen tai sen poistamiseen: 

Pentueen kasvattajan on oltava Suomen Kennelliiton ja Suomen Collieyhdistys ry:n jäsen, sekä hänen on oltava allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumus. Pentuvälitys on SCY:n jäsenille ilmainen. Pentueilmoituksen voi jättää intranetin lomakkeen kautta (ensisijainen vaihtoehto) tai lähettämällä pentuilmoituksen sähköpostitse yhdistyksen pentuvälittäjälle. Ilmoitus on voimassa 12 viikkoa pentujen syntymästä, mutta se voidaan poistaa aiemminkin pyydettäessä. Ilmoittaja vastaa, ettei vanhentuneita ilmoituksia jää roikkumaan sivustolle.

Pentueen saat välitykseen intranetin web-lomakkeella. Muussa tapauksessa voit olla yhteydessä sähköpostitse: pentulista(@)collieyhdistys.fi . Jos et saa vastausta tai pentue ei päivity viikon sisällä, ota uudelleen yhteyttä.

Ilmoita pentuvälittäjälle seuraavat tiedot:

- Kasvattajan nimi, osoite, puhelin/fax/sähköposti
- Kennelnimi
- Kotisivut:
- Pentueen karvanlaatu: pitkäkarvainen/sileäkarvainen
- Pentueen (arvioitu) syntymäaika:
- Pentueessa uroksia/narttuja, kpl
- Pentueen värit

- Isän nimi, rek.nro, syntymäaika
- Silmätarkastustulos: (vain viralliset) pentuna/aikuisena
- Lonkkakuvaustulos
- Näyttelytuloksia/jalostustarkastus
- Koetuloksia

- Emän nimi, rek.nro, syntymäaika
- Silmätarkastustulos: (vain viralliset) pentuna/aikuisena
- Lonkkakuvaustulos
- Näyttelytuloksia/jalostustarkastus
- Koetuloksia

Ilmoittaessasi pentueen yhdistyksen pentuvälitykseen vakuutat samalla antamasi tiedot oikeaksi ja paikkaansa pitäviksi sekä hyväksyt SCY:n pentuvälityksen tarkastavan antamasi tiedot ja täydentävän niitä puuttuvilta osin.

Pentu hankinnassa?

Hyödyllisiä Suomen Kennelliiton ylläpitämiä linkkejä:

Perusasiat koiran ottamista pohtiville: Koiran hankkiminen

Käytännön asiat ja sopivan koiran löytäminen: hankikoira.fi

Colliekasvattajat kartalla:

Suomen kennelnimelliset colliekasvattajat merkittynä asuinpaikkakunnan mukaan

Collieiden pentusivustot:

Collieiden pentuja voit etsiä myös seuraavilta sivustoilta:

Pitkäkarvaiset: http://pehkot.haukotus.net/

Sileäkarvaiset: http://pupsit.haukotus.net/

Huomioithan, että ko. sivustot ovat yksityishenkilön ylläpitämiä eikä Suomen Collieyhdistys siten vastaa niiden sisällöstä tai pentueista! Haukotuksessa julkaistavat yhdistelmät eivät välttämättä täytä rotujärjestön suosituksia vanhempien osalta. Selvitä huolella koirien taustat, hyvä apu tähän on Kennelliiton jalostustietojärjestelmä KoiraNet.