Hallituksen kokouskuulumisia 12-13/2019 + järjestäytymiskokous

  • 15.12.2019
  • Julkaisija : Ilona Karjalainen
  • Kommentit: 0

Tästä uutisesta löydät hallituksen kokouskoosteet kokouksista 12 ja 13/2019 sekä vuoden 2020 hallituksen järjestäytymiskokouksen.

Kokous 12/19
Hallitus kokoontui nettikokoukseen 25.11.2019.
Taloustilanteesta todettiin, että yhdistyksen talouden viime vuosien syöksykierre on saatu vihdoin katkaistua, mutta tilanne ei vieläkään ole hyvä, joten säästötoimia jatkettava.
Sovittiin ehdoista millä tavoin kasvattajat saavat jatkossa liitettyä SCY:n jäseneksi uusien kasvattiensa omistajat. Jäsenetu tulee voimaan vuoden 2020 alusta, kuitenkin takautuvasti siten että vuoden 2019 neljän viimeisen kuukauden aikana syntyneet pentueet ovat mukana. Jalostustoimikunnan uutta toimiohjetta työstetään.

Keskusteltiin Colliesanomat-lehden taittotarjouksista, sekä kannatettiin lehtitoimikunnan ehdotusta poistaa lehdestä alaosastopalstat. Tarpeellinen tiedotus kuitenkin jatkuu lehdessä edelleen.Keskusteltiin yhdistyksen nettisivujen siirrosta. Työryhmää kootaan ja työ käynnistetään pian.

Keskusteltiin myös aiheesta nosework, joka tulee SKL:n alaiseksi lajiksi 1.1.2020 alkaen, ja tulokset tulevat näkymään koiranteissä. Päätettiin että vielä vuoden 2020 ajan laji menisi “Muut lajit” -kategoriaan palkittavaksi (kuten esim. koiratanssi, mejä, vetolajit). NoseWork -lajille aloitetaan työstämään omia sääntöjä Colliekilpailuhin vuoden 2020 aikana ja tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen.
Omaa toimikuntaa lajille ei tässä vaiheessa perusteta.

Syysvuosikokouksen 2019 päätöksellä lähdetään viemään sääntömuutosasiaa eteenpäin Kennelliitolle seuraaviin näyttelysääntöjen muuttamiseen 2021 tähdäten. ”Muutos Suomen Kennelliiton hyväksymiin ja laatimiin koiranäyttelysääntöihin siten, että pitkä- ja sileäkarvainen collie olisi mahdollista esittää kansallisissa koiranäyttelyissä käyttöluokassa, kun koira olisi vähintään 15 kk ikäinen, ja sillä olisi tulos rodunomaisesta kokeesta (koulutustunnus palveluskoirakokeen 1-luokasta tai pelastuskoirakokeen (IPOR) A-luokasta tai PAIM-1 -tulos) tai Suomen Pelastuskoiraliiton suoritettu peruskoe (RP).”

Päätettiin uusia GoToMeeting-lisenssi, sillä yhdistys säästää merkittäviä summia kun hallitus voi pääosin kokoontua netin välityksellä.
Säästösyistä päätettiin lähettää tällä kertaa KoiraExpoon vain kaksi edustajaa yhtenä päivänä. Myös tapahtuman kuihtunut ohjelma kannustaa tähän päätökseen. Kuten tänä vuonna, myös ensi kerralla edustajat tekevät Colliesanomiin jutut tapahtuman luentoihin perustuen, joten koko jäsenistö tulee saamaan KoiraExposta hyötyä.

Vuoden 2020 hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus kokoontui nettikokoukseen 2.12.2019 GoToMeeting-palvelun välityksellä. Kerättiin ja tarkistettiin hallituksen jäsenten yhteystiedot, sekä käytiin läpi yhdistyksen säännöistä hallituksen toimintaan liittyvät osiot. Lisäksi käsiteltiin myös puheenjohtajan laatimat pelisäännöt hallitustoiminnalle. Valittiin hallituksen sihteeriksi vuodelle 2020 Ilona Karjalainen jatkamaan erinomaista työtään sihteerinä. Valittiin hallituksen yhdyshenkilöt alaosastoihin, toimikuntiin ja lajiliittoihin, sekä muodostettiin työ- ja talousvaliokunta. Ensi vuoden alun hallituksen kokoukset 27.1. (netti), 22.2. (live), 16.3. (netti), 20.4. (netti). Yhdistyksen kevätvuosikokous on 25.4.2020.

Kokous 13/19

Hallitus kokoontui nettikokoukseen 9.12.2019. Jotta jäsenistö saa käsityksen kuinka hallitukseen äänestämänsä henkilöt ovat tehtäviään suorittaneet, julkaisemme myös osallistumisaktiivisuuden hallituksen kokouksissa vuonna 2019: paikalla 13/13: Satu Havukainen (pj), Ilona Karjalainen (siht.), Suvi Hirvonen. Paikalla 12/13: Noora Hirvonen (varaj.). Paikalla 11/13: Katja Kuosmanen, Tiina Heikkinen, Päivi Iivonen. Paikalla 10/13: Tiina S.Heikkinen. Paikalla 8/13: Tiia Turtola (vara-pj.). Paikalla 6/13: Elina Lämsä (varaj.) Huom! Tiina S. Heikkinen ja Tiia Turtola ovat aloittaneet pestissään huhtikuussa 2019 kevätkokouksen jälkeen.

Hyväksyttiin 1kpl uusia jäseniä sekä todettiin 1kpl eronneita jäseniä. Hallitus on työstänyt pikku hiljaa yhdistyksen organisaatiouudistusta. SCY:n organisaatiota selkeytetään ja yksinkertaistetaan mm. byrokratian vähentämiseksi. Jalostustoimikunnan uusi toimiohje lähes valmis. Nämä toimet ovat tarpeellisia myös yhdistyksen taloudellisen tilanteen vuoksi.

Valittiin Colliesanomat lehdelle uusi taittaja; tarjouksia oli kaksi, joista hallitus päätyi valitsemaan päätoimittajan ehdottaman tarjouksen.
Päätettiin siirtää Collieyhdistyksen nettisivut Yhdistysavain.fi -palveluun ja irtisanoa Koodiviidakko keväällä 2020.

Keskusteltiin myös tulorekisteriasioista. Jos alaosastot ja/tai toimikunnat maksavat palkkatuloksi rinnastettavaa korvausta (sis. kouluttajapalkkiot, päivärahat, km-korvaukset), tulee ne aina ilmoittaa tulorekisteriin. Aina heti kunkin korvattavan tapahtuman jälkeen, ei esim. useampia kerralla puolen vuoden sisällä. Alaosastojen maksettua kulukorvaukset heidän tulee ilmoittaa niistä täydellisine tietoineen Anneli Kuismalle kuun viimeiseen päivään mennessä (huom. ehdottomasti pdf-tiedostona)! Tästä on tulossa tarkempi ohjeistus/muistutustiedote alaosastojen ja toimikuntien rahastonhoitajille vuoden 2020 alussa.

Teksti: Suvi Hirvonen