Muistutus puheenjohtajille, sihteereille ja rahastonhoitajille

  • 14.08.2019
  • Julkaisija : Ilona Karjalainen
  • Kuvaaja : Ilona Karjalainen
  • Kommentit: 0

Ajankohtaista tilinpäätösasiaa vuosikellon osiosta KESÄ (heinä-syyskuu): https://www.scy.fi/scy/ajankohtaista/alaosaston-vuosikello.html

Toimikuntien ja alaosastojen sihteerit: toimittakaa tähän mennessä pitämienne kokousten allekirjoitetut kokouspöytäkirjat yhdistyksen sihteerille Ilona Karjalaiselle ja pääyhdistykselle kohdistuvat kululaskut ja kuitit pääyhdistyksen rahastonhoitajalle Anneli Kuismalle.

Toimikuntien ja alaosastojen rahastonhoitajat: toimittakaa alkuvuoden - kesän tilipaperit päiväkirjaerittelyineen ja kuitteineen tilitoimistoon. Helpotamme näin sumaa loppuvuoden osalta varsinaista tilinpäätöstä varten.

Toimikuntien ja alaosastojen puheenjohtajat: toimittakaa tulevan vuoden alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio pääyhdistyksen sihteerille
viimeistään syyskuun 15. päivään mennessä. Tarvitsemme tiedot arvioiduista tuloista ja menoista vuoden 2020 budjetin valmistelua varten.
Budjetointia varten tulojen ja menojen tulee olla selkeästi eritelty, mitä kukin tulo tai meno sisältää.

Budjetoinnin pohjana voi käyttää tätä intrasta löytyvää lomaketta,

Terveisin,
Katja
TT:n puheenjohtaja

Teksti: Katja Kuosmanen
Kuvaaja: Ilona Karjalainen