Amanda Mäkysen opinnäytetyö SCY:n toiminnan kehittämisestä

  • 17.06.2017
  • Julkaisija : Jorma Lahti
  • Kuvaaja : Veera Antila
  • Kommentit: 0

Amanda Mäkynen teki opinnäytetyönsä yhteistyössä Suomen Collieyhdistys ry:n kanssa, jossa aiheena Collieyhdistyksen toiminnan kehittäminen. Amanda selvitti opinnäytetyöhönsä Collieyhdistyksen jäsenten tyytyväisyyttä yhdistyksen toimintaa kohtaan.

Millainen Collieyhdistys on jäsenten näkökulmasta? Mitä mieltä jäsenet ovat olleet pääyhdistyksen ja alaosastojen järjestämästä toiminnasta? Sekä muun muassa perehtyi tiedotuksen ja markkinoinnin toimivuuteen sekä koetaanko yhdistyksen toimijoiden olevan helposti lähestyttävissä ja tavoitettavissa.

Suomen Collieyhdistys pyrkii hyödyntämään Amandan opinnäytetyötä toiminnan kehittämisessä ja toivoo, että myös yhdistyksen alaosastot sekä toimikunnat hyödyntäisivät tätä tehtyä opinnäytetyötä omassa toiminnassaan.

Amanda toteutti Collieväelle kyselyn, jota hyödynsi ja analysoi opinnäytetyössään. Kyselyn yhteydessä järjestettiin myös arvonta, jonka voitti Raila Kotkasta. Suomen Collieyhdistys onnittelee arvonnan voittajaa ja osoittaa suuret kiitokset Amandalle hänen tekemästä arvokkaasta kyselytutkimuksesta!

Linkki opinnäytetyöhön: tässä

Kesäterveisin,
SCY Hallitus

Kuvaaja: Veera Antila