Hallituksen kokouskuulumisia 2-3/2019

  • 11.03.2019
  • Julkaisija : Ilona Karjalainen
  • Kommentit: 0

SCY:n hallitus kokoontui 23.2. ja lisäksi pidettiin ylimääräinen nettikokous 9.3. Tässä joitakin pääkohtia päätöksistä.

Kokous 23.2.
Hallitus totesi yhdistyksen taloustilanteen olevan huonon, sillä kuluja on ollut tuhansia euroja enemmän kuin oli budjetoitu vuodelle 2018. Tarvitaan säästötoimia, sekä tavoitteellista yhteistoimintaa alaosastoilta ja toimikunnilta, joiden edellytetään nyt panostamaan varainhankintaan siten, että toiminta ei mene tappiolliseksi. Myös jäsenhankintaan tulee panostaa, ja tähän pyydämme etenkin kasvattajien ja jäsenten apua uusien jäsenten houkuttelemiseksi mukaan toimintaan.

Kevätvuosikokouksen 27.4 käytännön järjestelyt ovat edenneet myös etäpisteiden osalta.
Päätettiin lakkauttaa ständitoimikunta ja valita sen sijaan ständivastaava, jona toimii väliaikaisesti vuosikokoukseen saakka Noora Hirvonen.
Päätettiin myös valita nuorisovastaavaksi Noora Hirvonen, jo aiemmin lakkautetun nuorisotoimikunnan tilalle. Rotumme ovat yleisiä ns. perhe- ja harrastuskoirina, joten tarve nuorison huomioimiselle on olemassa, ja edesauttaa parempaa tulevaisuutta.
Keskusteltiin SCY:n sääntöjen kriittisestä tarkastelusta ja järkevistä ja taloudellisesti kannattavista sääntömuutoksesta tulevaisuudessa. Asia tulee valmistella huolella ennen vuosikokoukselle esittämistä, joten tapahtunee käytännössä syksyllä 2019.
Hallitus sai käsiteltäväkseen kysymyksen uuden alaosaston perustamisesta. Tälle ei nähdä mitään estettä, mutta päätimme lähettää asianosaisille kirjeen, jossa korostetaan myös mitä velvollisuuksia alaosastoilla on.
Todettiin että jalostustoimikunnan terveystietokanta-projektia joudutaan lykkäämään taloustilanteen vuoksi. Mietitään vaihtoehtoisia ratkaisuja terveystietojen julkistamiseksi edullisemmilla tavoilla (esim. listauksena SCY kotisivuilla).
Todettiin että hallituksen tekemä reklamaatio Koodiviidakko Oy:lle PayTrailin viivästymiskulujen kattamiseksi on alustavasti hylätty, mutta neuvottelut jatkuvat. Kevään jäsenmaksujen hoito ko. järjestelmän kautta olisi säästänyt kovasti sekä rahaa, aikaa että vaivaa, mutta työ ei ole valmistunut huolimatta siitä, että se on jo maksettu.
Todettiin että alaosastojen vuosikellossa ja tilinpäätösohjeissa on epäloogisuuksia ja selkeitä virheitä. Ryhdytään toimiin virheiden korjaamiseksi jotta ohjeet palvelisivat mahdollisimman hyvin käyttäjiään.
PK-rinkiin 2019 pääsivät mukaan kaikki siihen hakeneet, yhteensä 15 koirakkoa.
Hyväksyttiin 28 uutta jäsentä sekä 2 eroilmoitusta.

Nettikokous 9.3. 
Keskusteltiin alaosastojen pankkitilien siirtäminen pääyhdistyksen Y-tunnuksen alle sekä tulorekisterin aiheuttamista muutoksista toiminnassa. Todettiin, ettei SCY:n sääntöjen ja taloudellisen tilanteen puitteissa ole järkevää hankkia alaosastoille omia Y-tunnuksia. Päätettiin siirtää kaikkien alaosastojen pankkitilit SCY:n Y-tunnukselle. Verohallinto järjestää verkkoluennon 27.3. jolle osallistumassa ainakin Katja Kuosmanen ja Anneli Kuisma. Alaosastoja tiedotettu luennosta ja toimihenkilöitä kannustettu osallistumaan.
Hyväksyttiin 19 uutta jäsentä sekä 4 eroilmoitusta. Sovittiin että tämän kevään jäsenmaksuongelmien vuoksi lähetetään CS 1/2019 kaikille vanhan listauksen mukaan, poislukien erikseen eroamisestaan ilmoittaneet. Ensi vuonna jäsenmaksujen laskutus myöhemmin / siirtyminen takaisin käytäntöön, jossa lähetetään Colliesanomien 1. numero vanhan listauksen perusteella ja siinä vielä muistutus jäsenmaksusta.

Hallituksen seuraavat kokoukset: 20.3. (netti), 28.4. (netti), 23.5. (netti)

Teksti: Suvi Hirvonen