Hallituksen kokouskuulumisia 3/2019

  • 30.03.2019
  • Julkaisija : Ilona Karjalainen
  • Kommentit: 0

SCY:n hallitus kokoontui nettikokoukseen GoToMeetingin välityksellä 20.3.2019.

Keskusteltiin kaikkien alaosastojen pankkitilien siirrosta SCY:n Y-tunnukselle, asiasta päätös jo edellisessä kokouksessa, mutta käytännön toimiin ryhdytään nyt. Syynä tähän siis laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti alaosastot valitsevat keskuudestaan tilinkäyttöoikeudelliset ja antavat tarvittavat /laajat käyttöoikeudet tileihin valitsemilleen henkilöille. Alaosastot tiedottavat pankkeja tilinkäyttöoikeuksista tällä hallituksen pöytäkirjaotteella. Tilinkäyttöoikeuksien saaminen uusille rahastonhoitajille on kesken, osa alaosastoista ei ole vieläkään toimittanut tietoja, puuttuvia patistellaan. Alaosastojen rahastonhoitajille lähetetty ohjeet rahastonhoitajana toimimisesta ja tieto Verohallinnon tulorekisterikoulutuksesta 27.3., ja suositeltu osallistumaan.

Keskusteltiin kevätvuosikokouksen käytännön järjestelyistä, jotka etenevät hyvin. Alaosastojen ja toimikuntien pöytäkirjat vuodelta 2018 on toimitettu tilintarkastajalle, samoin muu materiaali tilintarkastusta varten.

Yhdistyksen varojen säästämiseksi Collikan toiminta lakkautetaan, ja tällöin sivusto on irtisanottava 26.4.2019 mennessä. Muistutetaan jalostustoimikuntaa ottamaan Collikasta tiedot talteen ja irtisanotaan sopimus.

Taloudellisten ym. seikkojen vuoksi harkitaan SCY:n varaston siirtämistä. Asia selvityksen alla.

Lähestytään jälleen Suomen Kennelliittoa tarkennusten saamiseksi 1.1.2019 voimaan tulleeseen valionarvosääntöön.

Hyväksyttiin 5 uutta jäsentä.
Hallituksen seuraavat kokoukset: 28.4 (netti), 23.5 (netti), 26.6 (netti).

Teksti: Ilona Karjalainen