Kevätvuosikokouskuulumisia 2019

  • 28.04.2019
  • Julkaisija : Ilona Karjalainen
  • Kuvaaja : Ilona Karjalainen
  • Kommentit: 0

SCY:n sääntömääräinen kevätvuosikokous pidettiin 27.4.2018 Helsingissä Tuomarinkartanolla sekä etäpisteissä HauPa-hallilla Oulussa ja Koirakeskus Haukkuvaarassa Jyväskylässä.

Yhdistyksen puheenjohtaja Satu Havukainen avasi kokouksen Helsingissä kello 12.01. Kokouksen puheenjohtajat valittiin kussakin kokouspaikassa yksimielisesti:
Helsinki: Satu Havukainen
Jyväskylä: Tiina Ylitalo
Oulu: Päivi Iivonen

Sihteerit valittiin seuravasti:
Helsinki: Ilona Karjalainen
Jyväskylä: Kirsi Holopainen
Oulu: Anni Malkamäki

Yhteysvastaavat valittiin seuraavasti:
Helsinki: Tiina Heikkinen
Jyväskylä: Katja Kuosmanen
Oulu: Päivi Iivonen

Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen, sillä kokouskutsu on julkaistu sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenlehdessä CS 1/2019 (s. 2) ja varsinaisella kokouspaikalla Helsingissä oli läsnä 29, etäpisteissä Jyväskylässä 5 ja Oulussa 9 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Yhteensä kokoukseen osallistui täten 43 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä.

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat valittiin kussakin kokouspaikassa seuraavasti:
Helsinki: Päivi Kaski ja Riitta Lod
Jyväskylä: Juha Väisänen ja Suvi Friman
Oulu: Heini Tammela ja Mikko Niskakangas

Puheenjohtaja Satu Havukainen esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2018, mistä heräsi joitakin kysymyksiä ja keskustelua. Esimerkiksi ilmaisjäsenten (esim. silmätarkastuseläinlääkärit, jotka saavat Colliesanomat) määrää seurataan ja niitä on suunnitelmissa vähentää. Muutamia korjauksia esitettiin ja todettiin, että muotoillaan toimintakertomusta vielä hieman lähinnä kirjoitusvirheiden osalta, mutta muilta osin hyväksyttiin toimintakertomus 2018.

Työ- ja talousvaliokunnan puheenjohtaja Katja Kuosmanen esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen, tuloslaskelman, taseen sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot vuodelta 2018. Yhdistys on tehnyt jo kolmena peräkkäisenä vuonna erittäin tappiollisen tuloksen, ja samaan aikaan jäsenmäärä on jatkuvasti laskenut. Birgit Halkio ehdotti, että keskustellaan kulujen vähentämisestä kohdassa muut asiat. Kannatettiin. Vahvistettiin yhdistyksen toiminnantarkastus ja tilinpäätös 2018.

Seuraavana vuorossa oli vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille. Tämä kohta herätti runsaasti keskustelua ja kokouksessa nousi kysymys, voidaanko edelliselle hallitukselle myöntää vastuuvapaus viime vuosien valtavan tappiollisen tuloksen vuoksi, ja olisiko mahdollista pyytää edelliseltä hallitukselta selvitys, miksi toimenpiteisiin ei ole ryhdytty aiemmin. Toisaalta todettiin, että hallitus on toiminut hyvien yhdistyslain toimintatapojen mukaisesti, joten estettä vastuuvapauden myöntämiselle ei sinänsä ole. Edeltävä puheenjohtaja totesi, että jäsenmäärän laskusta on kannettu huolta sekä yritetty tarjota palveluita, jotka houkuttelisivat uusia jäseniä. Todettiin, että mikäli vastuuvapautta ei myönnetä, edelliseltä hallitukselta pitää pyytää selvitys tiettyyn määräaikaan mennessä sekä järjestää ylimääräinen vuosikokous yhdistyksen kotipaikassa, jolloin etäpistemahdollisuutta ei ole. Huomautettiin myös, että sopeuttamistoimia on pyritty tekemään, mutta ne eivät ole olleet riittäviä. Yksimielisiä oltiin siitä, että kuluja on helpompi karsia kuin tuottoja nostaa. Kulurakenteelle on tapahduttava jotain, eikä jatkossa tällaista saa päästä käymään. Tilinpäätöksen perusteella eniten kuluja aiheuttavat kouluttajakustannukset, ruokailut, lehti sekä kilometrikorvaukset. Käyty keskustelu merkittiin yksityiskohtaisesti kokouspöytäkirjaan, jonka voi lukea seuraavista Colliesanomista 2/2019. Vuosikokous myönsi vastuuvapauden tili- ja vastuuvelvollisille.

Vuosikokoukselle ei ollut tehty aloitteita tai esityksiä hallituksen eikä jäsenistön toimesta.

Seuraavaksi valittiin varapuheenjohtaja tammikuussa eronneen vpj:n jäljellä olevalle kaudelle 2019. Riitta Lod esitti varapuheenjohtajaksi Tiia Turtolaa. Koska muita ehdokkaita ei esitetty, lippuäänestystä ei tarvittu vaan valittiin yksimielisesti varapuheenjohtajaksi kaudelle 2019 Tiia Turtola. Valittiin myös hallitukseen yksi uusi jäsen marraskuussa eronneen jäsenen jäljellä olevalle kaudelle 2019–2020. Riitta Lod esitti hallitukseen Tiina Heikkistä. Koska muita ehdokkaita ei esitetty, hyväksyttiin yksimielisesti Tiina Heikkinen hallitukseen kaudelle 2019-2020.

Päätettiin syysvuosikokouksen (2.11.2019) paikka. Riitta Lod ehdotti varsinaisen kokouksen paikaksi Kotkaa ja Tiia Turtola ehdotti Lahtea. Järjestettiin vuosikokouksen paikasta käsiäänestys, jossa äänet jakautuivat seuraavasti:
Kotka sai Helsingin kokouspaikalta 7 ääntä, Jyväskylästä yhden (1) ja Oulusta 0 ääntä, yhteensä 8. Lahti sai Helsingin kokouspaikalta 15 ääntä, Jyväskylästä 3 ja Oulusta 9 ääntä, yhteensä 27. Tyhjiä ääniä tuli Helsingistä 7, Jyväskylästä 1 ja Oulusta 0, yhteensä 9 tyhjää.

Valittiin syysvuosikokouksen varsinaiseksi kokouspaikaksi Lahti 27 äänellä. Lisäksi valittiin kokouksen etäkokouspaikkakunnat ja etäkokouksen
järjestävät alaosastot. Ehdotettiin Oulua ensimmäiseksi etäpisteeksi, kannatettiin. Ehdotettiin Jyväskylää toiseksi etäpisteeksi, mutta Keski-Suomen alaosasto ei ollut halukas järjestämään kokousta. Muita etäpiste-ehdotuksia ei tullut, joten päätettiin valita syysvuosikokoukselle yksi
etäkokouspaikkakunta, Oulu, ja etäkokouksen järjestäväksi alaosastoksi Pohjois-Suomen ao.

Palkittiin vuoden 2018 Colliekilpailuissa sijoittuneet ja jaettiin vuoden 2018 valionarvomerkit.

Ansiomerkkejä ei jaettu, mutta kokoukseen oli saapunut yksi muu huomionosoitus. Collieyhdistys on saanut lahjoituksena uuden kiertopalkinnon: Lauri Eklundin juhlamuistopalkinto. Riitta Eklund Sandström lahjoitti palkinnon isoisänsä Lauri ”Lara” Eklundin muiston ylläpitämiseen ja kannustukseksi, jotta useampia collieita näkyisi tulevaisuudessa SM-kisoissa lajeissa haku, etsintäkoe, jälki ja viesti.
Syyskuussa 1959 Lauri voitti SM-kullan Lisse-collien kanssa viestissä. Tänä vuonna tästä tulee kuluneeksi 60 vuotta, minkä kunniaksi lahjoitetaan juhlamuistopalkinto SCY:n kiertäväksi palkinnoksi ohjaajalle, joka on kilpaillut Palveluskoirien Suomenmestaruuskilpailuissa pitkä- tai sileäkarvaisen collien kanssa.
Tänä juhlavuonna palkinnon saa Pia Veikkolainen seuraavin perustein: Pia on kilpaillut palveluskoirien SM-kilpailuissa kolme kertaa sekä kasvattaa collieita Lauri ”Lara” Eklundin hengen mukaisesti. Kiertopalkinnon saa pitää vuoden kerrallaan, minkä jälkeen se palautetaan Suomen Collieyhdistykselle. Mikäli collieohjaaja on kilpaillut SM-kisoissa kolme kertaa, hän saa pokaalin itselleen. Tällöin lahjoitetaan uusi pokaali kiertäväksi palkinnoksi.
Vuodesta 2020 palkinto siis jatkaa kiertopalkintona, jolloin palkinnon mukaan liittyy myös kuvakirja.
Jaettiin Lauri Eklundin juhlamuistopalkinto 2019 Pia Veikkolaiselle.

Lopuksi keskusteltiin kohdassa "Muut asiat". Birgit Halkio otti esille sähköisen arkiston luomisen Collieyhdistyksen historiikin säilyttämiseksi ja idea sai positiivisen vastaanoton. Keskusteltiin yhdistyksen kulurakenteen karsimisesta ja pohdittiin, voitaisiinko esimerkiksi järjestää tapahtumia varainkeruutarkoituksessa. Keskusteltiin Lasermasta aiheutuvista kuluista ja hallitus vastasi, että korvaavia, halvempia vaihtoehtoja etsitään koko ajan. Laskutuksessa olisi hyvä siirtyä PayTrailin lisäksi sähköpostilaskutukseen.

Päivi Kaski ehdotti, että otetaan jatkossa Colliekilpailujen tuloslomakkeeseen mahdollisuus valita, haluaako diplomin ja mitalin vai ei, mistä kertyisi pitemmällä aikajaksolla säästöä.  Birgit Halkio kysyi, onko internet-palveluja kilpailutettu ja onko käytössä halvin mahdollinen vaihtoehto. Katja Kuosmanen kertoi nettisivujen kulujen olevan vuositasolla 4400 euroa, Päivi Kaski laski kulujen olevan 370 euroa kuussa. Keskusteltiin siitä, tarvitaanko nykyisenlaista intra-palvelua ylipäätään.

Puheenjohtaja kysyi, haluaako kevätkokous että hallitus tekee nettisivuja koskien esityksen syysvuosikokoukselle. Nousi toive, että hallitus selvittää, paljonko nykyisiin www-sivuihin on mennyt rahaa vuosittain, sekä olisiko mahdollista järjestää syysvuosikokouksen yhteydessä keskustelutilaisuus nettisivuja koskien.
Lisäksi todettiin, että yhdistyksen suurimmat tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja uusia jäseniä tarvitaan nyt jos koskaan. Jokainen jäsen voisi siis tahollaan miettiä, millaista toimintaa uusien jäsenien houkuttelemiseksi olisi valmis tarjoamaan.

Puheenjohtaja Satu Havukainen päätti kevätvuosikokouksen klo 14.45.

Collieyhdistyksen hallitus onnittelee Colliekilpailuissa 2018 sijoittuneita, vuonna 2018 valioituneiden koirien omistajia, kasvattajia ja ohjaajia sekä Pia Veikkolaista historian ensimmäisestä Lauri Eklundin muistopalkinnosta. Hallitus toivottaa myös lämpimästi tervetulleeksi uudet hallituksen jäsenet!

Teksti: Ilona Karjalainen
Kuvaaja: Ilona Karjalainen