Hallituksen kokouskuulumisia 10/2019

  • 01.10.2019
  • Julkaisija : Ilona Karjalainen
  • Kommentit: 0

*Hallitus näki viisaaksi tiedottaa tässä yhteydessä että nämä yhdistyksen nettisivuilla julkaistavat kokouskuulumiset sisältävät vain poimintoja käsitellyistä asioista, jäsenistön pitämiseksi ajan tasalla yhdistystoiminnasta. Virallinen pöytäkirja tehdään jokaisesta kokouksesta ja talletetaan yhdistyslain vaatimalla tavalla.*

Hallitus kokoontui nettikokoukseen 26.9.2019 GoToMeeting-palvelun välityksellä. Hyväksyttiin uudet jäsenet (22 kpl). Ei eronneita jäseniä.
Jalostustoimikunta kokoaa esitystä Kennelliitolle vapauttaakseen pk x sk -yhdistelmät määräajaksi. Esitys pyritään perustelemaan monelta näkökannalta sekä esittämään kriteerit minkälaisille yhdistelmille lupa annettaisiin.

Keskusteltiin seinäkalenterista 2020 sekä muista myyntiartikkeleista, esim. t-paidoista. Myös rotujen JTO:t painatetaan paperiversioiksi (voimassa vuodet 2019-2023). Pyritään saamaan muutamia myyntiartikkeleita verkkokauppaan. Talousriskien välttämiseksi myyntiartikkeleita teetetään pääosin ennakkotilausten mukaan.

Paimennuksen rotumestaruuskilpailut olivat 22.9. Ennakkotiedotus on ollut valitettavasti riittämätöntä, Colliesanomat-lehdessä tieto oli vasta ilmoittautumisajan umpeuduttua ja koko tapahtuma puuttui Kennelliiton tapahtumakalenterista. Todettiin, että mestaruuskokeiden mainosten pitäisi olla aina myös internetissä ilmoittautumistietoineen hyvissä ajoin, lisäksi toivottiin tulosten melko pikaista julkaisua yhdistyksen somekanavilla.

Sivuerikoisnäyttely 2021 toteutuu yhteistyössä muiden brittiläisten paimenkoirien erikoisnäyttelyiden kanssa kesäkuussa pääkaupunkiseudulla.
Rainer Vuorinen on jättänyt eroilmoituksensa ulkomuototuomaritoimikunnan jäsenyydestä. Haluamme tässäkin yhteydessä kiittää häntä rotujemme eteen tehdystä pyyteettömästä ja pitkäjaksoisesta työstä.

Keskusteltiin Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastuksen luonneprofiilien ihanteista, joista jalostustoimikunta ja luonnetoimikunta ovat tehneet omat esityksensä hallitukselle perusteluineen. Esityksiä pyritään työstämään eteenpäin ja itse tarkastuskin kokee vielä joitakin muutoksia, joten muutosten laatu vaikuttaa esityksen valmistumisaikatauluun.

Keskusteltiin SCY:n toimikuntien mahdollisesta yhdistämisestä byrokratian ja kustannusten vähentämiseksi ja organisaation selkiyttämiseksi. Valtaosa hallituksesta oli ehdotuksen kannalla. Asiaan liittyvä valmistelu- ja selvitystyö päätettiin aloittaa välittömästi. Muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle ja toimikuntien jäsenille asian edetessä. Muutokset ajoittunevat vuodenvaihteeseen 2019-2020.

Päätettiin linkittää Haukotus.net -sivustot yhdistyksen nettisivuille. Lisäksi sivustoille upotetaan kartta, mistä voi löytää kasvattajan maantieteellisen sijainnin perusteella. Karttaan laitetaan tiedoksi ainoastaan kennelnimi ja paikkakunta, sekä tieto kasvattaako pk vai sk collieita.

Seuraavat kokoukset 11/2019: 21.10 nettikokous, 12/2019: 2.11 live-kokous vuosikokouksen yhteydessä.

Teksti: Suvi Hirvonen