Hallituksen kokouskuulumisia 8-9/2019

  • 09.09.2019
  • Julkaisija : Ilona Karjalainen
  • Kommentit: 0

Hallitus kokoontui ylimääräiseen/suppeaan nettikokoukseen 6.8. sekä elokuun varsinaiseen nettikokoukseen 21.8.2019. Kokouksessa 6.8. päätettiin myöntää jäsensihteeri Johanna Kuuselle katseluoikeudet jäsen- ja tarvikemyyntitileille. Hyväksyttiin uudet jäsenet (13 kpl). Ei eronneita jäseniä.

Keskusteltiin hallituksen uusista halvemmista ilmoitushinnoista Colliesanomiin, kannatettu lehtitoimikunnan ehdotusta.

Pyritään sopimaan yhteispalaveri johon osallistuu jalostustoimikunta, luonnetoimikunta, ulkomuototuomaritoimikunta. Palaveri järjestettävä mahdollisimman pienin kustannuksin.

Jäsenistö on ottanut yhteyttä hallitukseen ja ilmaissut huolensa nykyisen ulkomuototuomarikoulutuksen tasosta, koskien mm. rotumääritelmän tuntemusta ja näyttökokeiden tasoa. Päätettiin pyytää ulkomuototuomaritoimikunnalta tarkempaa raportointia siitä, keitä on koulutettu, milloin kokeet ovat ja ketkä osallistuneet / läpäisseet.

Kokouksessa 9/2019 (21.8.) keskusteltiin yhdistyksen erittäin huolestuttavasta taloustilanteesta ja todettiin, että ainakin näyttäisi siltä että köyhtyminen on ainakin hidastunut. Hallitus jatkaa toimia talouden saattamiseksi siedettävään tilaan, ja toivoo että jäsenistö osaltaan vaikuttaa asiaan toimimalla yhteisen hyvän eteen.

SCY:n syysvuosikokous on 2.11. Lahdessa, etäpiste Oulussa.

Hyväksyttiin hallituksen fb-ryhmässä uudet jäsenet (15 kpl). Maksamattomien jäsenmaksujen takia erotettu 31.7. 152 varsinaista jäsentä ja 7 perhejäsentä.

Päätetty supistaa Colliesanomat-lehden tulossivuja huomattavasti lehdestä 4/19 alkaen, koska nykyisellään vievät paljon tilaa, mikä nostaa painokustannuksia. Ehdotetaan että luodaan nettisivuille jonkinlainen tuloslistaus tai vähintään linkki KoiraNetiin tulokset -välilehdelle.

Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen alaosastojen harrastusleiri Hauholla pidetty 9.-11.8. onnistuneesti. 50 collieta omistajineen paikalla, järjestelyt toimivat ja mukana paljon uusia/nuoria jäseniä. Hallitus toivoo tämänkaltaisen toiminnan jatkuvan, se lisää yhteishenkeä ja lisää rotujen tunnettuutta monipuolisena harrastuskoirana.

Sekä jalostus- että luonnetoimikunta toimittaneet omat ehdotuksensa Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastukseen liittyen. Hallitus perehtyy ehdotuksiin sekä niiden perusteluihin, todettiin että valmistelu tehtävä huolella ja ajan kanssa.

On tullut ilmi että yhdistyksen omaisuutta on eri puolilla maata jäsenistön hallussa, eikä nistä ole kirjallista yhteenvetoa. Hallitus jatkaa jäämistöjen ja muiden lahjoitustavaroiden paikantamista ja toivoo niiden löytävän tiensä takaisin yhdistykselle luetteloitavaksi ja varastoitavaksi.
Keskusteltiin tarvikemyynnistä sekä uusien myyntituotteiden hankkimisesta.

Teksti: Suvi Hirvonen