Hallituksen kokouskuulumisia 5/2019

  • 06.05.2019
  • Julkaisija : Ilona Karjalainen
  • Kommentit: 0

SCY:n hallitus kokoontui nettikokoukseen GoToMeetingin välityksellä 28.4.2019.

Keskusteltiin kevätvuosikokouksen sujumisesta. Kevätvuosikokous pidetty onnistuneesti, päätetty että syysvuosikokous on 2.11.2019 Lahdessa ja 1kpl etäkokouspiste Oulussa (Pohjois-Suomen alaosasto).
Yhdistyksen taloustilanne avattiin vuosikokouksessa jäsenistölle mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti. Tilanne on huolestuttava, joten tarvitaan pikaisia säästötoimia sekä käytännön ideoita jäsenmäärän lisäämiseksi.

Kokouksessa tuli pyyntö, että selvitetään mitä nykyiset nettisivut ovat maksaneet yhdistykselle niiden käyttöönottovuosien aikana vuosittain. Selvitetään tämä ennen syyskokousta.
Kevätkokouksessa nousi myös ehdotus, että perustettaisiin yhdistykselle sähköinen arkisto historiikkia varten. Vuodenvaihteen jälkeen muuttuvat lait mahdollistaisivat rahoituksen keräämisen lahjoituksena. Ehdotus sai kannatusta ja sen eteenpäinviemistä suunnitellaan.

Hyväksyttiin uudet jäsenet (15 kpl) ja todettiin, että eronneita jäseniä ei ole. Collikan nettisivupalvelin lakkautettu sovitusti.

Päätettiin julkaista Kennelliiton sopimuslomakkeet intran taakse kommentointimahdollisuudella ja tehdään tiedostoihin vesileima “ei käytössä”, ettei kukaan erehdy luulemaan niitä jo käytössä oleviksi.

PayTrail on vihdoin saatu käyttöön uusille, liittyville jäsenille.

Päätettiin muistuttaa kaikkien lajien toimikuntia, että SM-kilpailujen edustusjoukkueisiin on oltava avoin haku riittävissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä, kriteerit toki kunkin toimikunnan itsensä päätettävissä. Laaditaan tiedote asiasta myös Colliesanomiin.

Tokotoimikunta muodostettu uudelleen, mukana Kaarina Pesonen ja Essi Tabell, toimikuntaan haetaan lisää jäseniä.

Todettiin, että olisi hyvä jatkossa tiivistää Colliekilpailujen aikatauluja sen verran, että tulostoimikunnalla olisi enemmän aikaa tarkistaa pisteitä.

Jäsenyysasioiden hoidossa ja muissa käytännön yhdistystoiminnan hoitoon liittyvissä toimistopalveluissa on ilmennyt vuosien aikana ongelmia, joista jäsenistö on antanut paljon negatiivista palautetta. Hallitus on keskustellut toistuvasti vaihtoehdoista tilanteen ratkaisemiseksi. Päätettiin siirtää ko. asioiden hoito yksityiselle jäsensihteerille ja siirtää yhdistyksen varasto toisaalle. Nämä toimenpiteet tuovat mukanaan merkittävän säästön, ja toivottavasti tuovat jäsenille samalla tunteen että meillä on oma henkilö hoitamassa asioitamme, toivomallamme tavalla. Päätettiin irtisanoa nykyinen palveluntarjoaja jo huhtikuun loppuun mennessä, 3 kuukauden irtiasanomisaika antaa riittävästi aikaa muuttoon ja asioiden järjestelyyn.

Valionarvosääntöä koskeva päätös saatu Kennelliitolta: valionarvoon oikeuttava sertifikaatti on myönnetty 1.1.2010 jälkeen. Jäsenistöä tiedotettu asiasta.

SCY-starttipaketti kehitteillä uusille kennelnimen saaneille kasvattajille.

Seuraavat hallituksen kokoukset: 6/2019 kokous 23.5.2019,
7/2019 kokous 26.6.2019 ja 8/2019 kokous 22.8.2019

Teksti: Suvi Hirvonen