Colliesanomien postitus ja intraan kirjautuminen päättyy

  • 20.04.2017
  • Julkaisija : Jorma Lahti
  • Kuvaaja : KP
  • Kommentit: 0

Maksamattomat jäsenmaksut

Hallitus on käsitellyt kokouksessaan 3B/2017 jäsenmaksun maksamatta jättäneet ja todenneet heidät eronneiksi yhdistyksestä päivämäärällä 20.4.2017. Käytännössä henkilöiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että mm. oikeus saada Colliesanomat lehti postitettuna kotiosoitteeeseen, intraan kirjautuminen ja etusija sekä osallistuminen alennettun hintaan eri tapahtumiin päättyy.  

Yhdistyksen sääntöjen § 7. mukaan toimihenkilön tulee olla yhdistyksen jäsen. Mikäli toimit luottamustehtävässä yhdistyksessämme (alaosastossa, toimikunnassa tai työryhmässä), niin hallitus pyytää sinua hoitamaan jäsenasiasi kuntoon pikimmiten.
 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan (lyhennettyjä lainauksia pykälistä):

5. § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt, joilla on velvollisuus suorittaa jäsenmaksua yhdistykselle. Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, ainais-, ja kunniajäseniä. Vuosijäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen hyvämaineisen henkilön, joka on yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä jäsen sellaisesta perheestä, jonka joku muu jäsen on jo yhdistyksen vuosi-, ainais-, tai kunniajäsen, ja jos perheenjäsenellä on sama osoite. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisua. ....Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenen nimi ja osoite.

6. § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole maaliskuun loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan, mutta hän voi jälleen päästä hallituksen hyväksynnällä jäseneksi suorittamalla laiminlyödyt maksut. ..... Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

7. § Hallintoelimet

Yhdistyksen hallinnosta huolehtii syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan sekä tarvittavan määrän toimihenkilöitä, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. Valittujen henkilöiden tulee olla yhdistyksen jäseniä. ....

Uudelleen jäseneksi pääsee maksamalla liittymismaksun 5 eur + jäsentyypin mukaisen jäsenmaksun. 

Linkki jäseneksi liittymiseen löytyy tästä: https://www.scy.fi/aktivoi-kayttajatunuksesi/rekisteroidy.html

Jäsenyysterveisin,

SCY hallitus

Kuvaaja: KP