Tilinpäätöstoimenpiteet saa käynnistää pikaisesti

 • 17.12.2017
 • Julkaisija : Jorma Lahti
 • Kommentit: 0

Tilinpäätöksen vaatimat toimenpiteet

Jos olet toimikunnan, työryhmän tai alaosaston puheenjohtaja ja/tai sihteeri, oheisen linkin takaa löytyy tilinpäätösohjeet vuoden 2017 päättämiseksi 8.1.2018 mennessä. Myös, jos sinulla on yhdistyksen jäsenenä laskuttamatta saatavia kululaskulla, toimi annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaan, viimeistään viikon 2/2018 aikana, kiitos.

Yhdistyksen tilinpäätösaikataulu:

 • Alaosastojen kirjanpitoaineisto *) kuitteineen toimitettava tilitoimistoon 8.1.2018 mennessä.
 • Avoimet matkalaskut kuitteineen + laskut vuodelta 2017 on toimitettava yhdistyksen rahastonhoitajalle 10.1.2018 mennessä.
 • Tilinpäätöksen valmistelu Työ- ja talousvaliokunnan jäsenten toimesta 11.1.-9.2.2018.
 • Alaosastojen ja toimikuntien vuoden 2017 pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja talousarviot allekirjoitettuna ja alkuperäisinä yhdistyksen sihteerille 31.1.2018 mennessä.
 • Työ- ja talousvaliokunnan kokous 9.2.2018 (tilinpäätöksen läpikäynti ja tarkistus).
 • Hallituksen kokous 2/2018 XX.2.2018 (tilinpäätöksen käsittely + allekirjoitus hallituksessa).
 • Lopullisen tilinpäätöksen toimitus tilintarkastajille 26.2.2018.
 • Tilintarkastuksen läpikäynti tilintarkastajien toimesta 1.3.-31.3.2018.
 • Yhdistyksen kevätkokous 21.4.2018 tai 28.4.2018.

*) Alaosastojen tulee käyttää yhdistyksen virallista www-sivuilla olevaa excel-taulukointia ja tulostaa sieltä tuloslaskelma sekä päiväkirja ja lähettää ne tilitoimistoon Mari Saarelle (lisäksi kaikki kuitit ja tiliotteet alkuperäisinä + tiliöityinä).

Alaosastojen puheenjohtajat tiedottakaa rahastonhoitajianne tilinpäätösaikatauluista. Kirjanpitäjämme ei voi tehdä mitään ennen kuin kaikki aineistot ovat hänellä. Tilinpäätös ei valmistu ennen kuin kaikki vuoden 2017 aineistot ovat perillä.

Alaosastojen ja toimikuntien puheenjohtajat, olette vastuussa aikataulun pitävyydestä, joten tiedottakaa rahastonhoitajianne tilinpäätösaikatauluista. Kirjanpitäjämme ei voi tehdä mitään ennen kuin kaikki aineistot ovat hänellä. Tilinpäätös ei valmistu ennen kuin kaikki vuoden 2017 aineistot ovat perille toimitettuina. Mitä nopeammin kaikki on toimitettu, sitä parempi.

Yhteystiedot

Tilitoimisto: Kurun Profitiimi / Mari Saari, Kauppatie 16 B, 34300 KURU
SCY rahastonhoitaja: Suomen Collieyhdistys ry / Anneli Kuisma, Hiedantie 8, 34300 KURU
Sihteeri Suomen Collieyhdistys ry / Päivi Iivonen, Pahkatie 4 A 3, 84100 YLIVIESKA

Kiitos jo ennalta osoittamastanne aktiivisuudesta tilinpäätöstä kohtaan.


Talousterveisin,

Taru Kalkas
SCY, Työ- ja talousvaliokunnan pj.