Uutiset

Hallituksen kokouksesta 1/2018 poimittua

  • 14.02.2018
  • Julkaisija : Jorma Lahti
  • Kommentit: 0

Hallitus kokoontui lauantaina 27.1.2018 klo 10 Pirkanhovissa, Lempäälässä.

Läsnä olivat pj. Jorma Lahti, varapj. Kirsi Auranen, siht. Päivi Iivonen, Tiina Heikkinen, Taru Kalkas, Marjo Hautaviita, Katja Kuosmanen ja varajäsen Teija Lehtoranta. Poissa olivat Tiina Alanko ja varajäsen Elina Lämsä.

Alun muodollisuuksien jälkeen Talous- ja Työvaliokunnan asioissa todettiin, että jäsenlaskutukset on hoidettu aikaistetusti, uusien sääntöjen edellyttämällä tavalla. Eräpäivä jäsenmaksulaskuissa on 9.2.2018. Maksamattomat jäsenet tullaan katsomaan eronneiksi yhdistyksestä hallituksen 2/2018 kokouksessa 22.2.2018. Oikeus kaikkiin jäsenetuihin lakkaa tuolloin.

Yhdistysasioissa todettiin kevätvuosikokousasiat: Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus on varattu hallituksen sihteerin toimesta Helsingistä. Alaosastot varaavat itse etäpisteet Oulussa ja Jyväskylässä. Etäkokousohjeistus on valmis ja se tullaan saattamaan tietoon niin alaosastoille, Intraan että Colliesanomat lehteen. Linkki ohjeeseen: https://www.scy.fi/scy/yhdistys/etakokouspisteen-toimiohje.html. Etäkokouksiin liittyen päätettiin hankkia yhdistykselle laadukkaat kokouspuhelimet yhteyksien äänentoiston turvaamiseksi kokouspisteisiin. Kokouspuhelimet toimitetaan alaosastoille lainaksi yleiskokouksen ajaksi etäpisteisiin, jonka jälkeen ne tulee palauttaa hallitukselle.

Hallitus hyväksyi PK-, RT- ja Toko-toimikunnan toimiohjeet. Puuttuvat toimiohjeet Agi-, näyttely-, ständi- ja ulkomuototuomaritoimikunta tullaan laatimaan alkuvuodesta. Hallituksen nimetyt yhdyshenkilöt vievät tiedon toimikuntiin ja vastaavat toimiohjeiden valmistumisesta. Hallitus käsitteli Tuula Tikkaselle osoitetun kultaisen ansiomerkkianomuksen ja myönsi kultaisen ansiomerkin. Hallitus onnittelee Tuulaa.

VUL-yhdyshenkilöksi nimettiin hallituksen toimesta, syyskokouksen antamalla valtuutuksella, Katja Kuosmanen. Päätettiin viestittää ajantasaistettu Eukanuba sponsorisopimus ja ohjeistus alaosastoille ja toimikunnille tiedoksi, linkki: https://www.scy.fi/scy/yhdistys/sponsorointisopimus.html. Todettiin KoiraExpoon 3.-4.2. osallistuvan yhdistyksestä yhteensä kahdeksan edustajaa, joista kolme osallistuu molemmille päiville.

Jäsenasioissa hyväksyttiin 13 uutta jäsentä. Todettiin Laseman lähettäneen inhimillisen erheen seurauksena jäsenmaksulaskut (summa 0 €) kunniajäsenille. Laserma on hoitanut kirjeitse pahoittelut asianosaisille tapahtuneen johdosta. Todettiin SCY:n muistaneen yhdistyksemme kunniapuheenjohtajaa, ulkomuototuomari Rainer Vuorista emeritus-arvon saamisen, sekä 80-vuotissyntymäpäivän johdosta taululla. Todettiin Rainer Vuorisen jatkavan tuomarikollegiossa ja ulkomuototuomaritoimikunnan jäsenenä.

Todettiin saapuneita kirjeitä 10 kpl, lähteneitä kirjeitä ei ollut.

Jalostustoimikunnan asioissa todettiin syyskokouksessa keskustelun alla olleeseen jalostustoimikunnan jäsenmäärä aiheeseen saadun toimikunnan oman kannan, jonka mukaan he toteavat nykyisen jäsenmääränsä (6) olevan toimiva. Toisena asiana todettiin Pauliina Purtilon esiin nostama kysymys jäsenten mahdollisuudesta jatkossa itse ilmoittaa jo suunnitelmissa olevia yhdistelmiä SCY:n kotisivun pentuvälitykseen. Hallitus ei nähnyt asiassa estettä ja päätti kannattaa ehdotusta,  kunhan Pevisa-ehdot täyttyvät ilmoitetuilla yhdistelmillä. Pentulistan ylläpitäjä Pauliina Purtilo valvoo ja tarvittaessa poistaa pentueet, jotka eivät täytä PEVISA vaatimuksia. Kolmantena asiana todettiin, että Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta (JTT) on myöntänyt poikkeusluvan Suvi Lehdon anomalle pk-sk risteytykselle RUFFENUFF FOKKER FELLOWSHIP - HOLLANDIA BILA KAIFA. Neljäntenä asiana käsiteltiin jalostustoimikunnan SKL:lle laatima ehdotus bluemerle x soopeli yhdistelmien sallimiseksi sillä edellytyksellä, että soopelipennut geenitestataan merlegeenin varalta. Lisäksi testaamattomat soopelipennut tullaan esityksen mukaan rekisteröimään EJ -rekisteriin. Hallitus totesi jalostustoimikunnan tekemän esityksen olevan  linjassa mm. Ruotsin ja Norjan vastaavan käytännön kanssa. Hallitus puolsi esitystä ja se tullaan toimittamaan Kennelliiton JTT:n käsittelyyn. Viidentenä asiana päätettiin nimetä vuosikirjavastaavaksi pitkään vuosikirjojen näyttelytuloksia puhtaaksikirjoittanut Henna Suihko. Hän alkaa koordinoida vuosikirjojen kirjoittamista ja julkaisemista. Apukädet ovat tarpeen, eli puhtaaksikirjoitustyöstä kiinnostuneet jäsenet, olkaa yhteydessä Hennaan.

Lehtitoimikunnan asioissa todettiin edellisen Colliesanomien päätoimittajan Birgit Halkion siirtyneen Koiramme-lehden palvelukseen. Uudeksi päätoimittajaksi on nimetty 1.1.2018 alkaen Amanda Mäkynen Seinäjoelta. Amanda on toiminut lehtitoimikunnassa avustajana ja oikolukijana kahden vuoden ajan. Toisena asiana hallitus päätti laatia Colliesanomien taittosopimuksen vuodelle 2018 Päivi Kasken kanssa. Kolmantena asiana oli esillä 70-vuotisjuhlajulkaisun korjausliitteet, jotka tullaan toimittamaan kirjan hankkineille. Hallitus pahoittelee korjausliitteiden postituksen viivästymistä. Kolmantena asiana päätettiin koota Colliesanomien numeroon 1/ 2018 kaikkien toimikuntien ja niiden jäsenten esittelyt. Lisäksi todettiin, että Colliepäivä tullaan viettämään 15.9. eri puolilla Suomea. Lehtitoimikunta tulee informoimaan tästä alaosastoja ja toimikuntia. Pyritään järjestämään laajasti yhdistyksen tapahtumia tuolle päivälle. Neljäntenä asiana todettiin valokuvauskilpailun järjestäminen, jonka voittajakuvat pääsevät 2019 colliekalenteriin. Kalenteri painetaan laadukkaammalle paperille, kuin 2017 kalenteri. Kalentereita painetaan ennakkotilausten mukainen määrä. Näin vältetään yhdistyksen varojen sitomista kausituotteeseen, jonka aktiivinen myyntiajankohta on erittäin rajallinen. Viidentenä asiana todettiin lehtitoimikunnan rekrytoivan uusia jäseniä ja järjestäytyvän vuoden 2018 aikana. Lisäksi haetaan tekijää rotu- ja rotuyhdistysesitteille. Ole yhteydessä lehtitoimikuntaan, mikäli esitteen tekeminen kiinnostaa.

Alaosastojen asioissa todettiin Collie-Expon onnistuneen Lautsiassa marraskuussa 2017. Kiitos kaikille Lautsian palautekyselyyn vastanneille. Alaosastojen uusia yhteystietoja päivitetään kotisivun organisaatioon sitä mukaa kun niitä ilmoitetaan ylläpidolle.

PK-toimikunnan asioissa todettiin, että vuoden 2018 PK-rinkiin on valittu 12 koirakkoa, joista kuusi on uusia. Ensimmäinen koulutusviikonloppu on Kauhajoella 24.–25.3. ja kuunteluoppilaspaikkoja on saatavilla. ABCD-ottelu pidetään 9.6. Ylöjärvellä. Järjestelyvuorossa on SCY. PK-toimikunnan leiri järjestetään 16.–17.6. Surkeenjärvellä, Jämsässä. Todettiin, ettei SCY tue yksittäisten jäsenten kisamatkoja, vaan ainoastaan joukkueilmoittautumisia, joihin jäsenet on valittu julkisen haun perusteella. SCY päätti esittää PK-toimikunnan käsiteltäväksi SBCAK:n ehdotusta lähteä sen kanssa anomaan muutosta kansallisten lajien KVA-arvon merkitsemistapaa Kennelliiton Jalostusjärjestelmään, KoiraNettiin. Nykyisen KVA-arvon sijaan esitetään merkittäväksi myös laji(t) joista arvo on saavutettu.

Agilitytoimikunnan asioissa todettiin, että uusia jäseniä ollaan rekrytoimassa toimikuntaan. Tällä hetkellä jäseniä on valittu kaksi; Sari Larmu ja Sari Nyberg. Agilitytoimikunta tulee järjestäytymään kevään 2018 aikana. Samalla tullaan laatimaan puuttuva toimiohje.

Todettiin, että Rallytokotoimikuntaan haetaan uusia jäseniä. Hallitus puolsi Terhi Salosen anomusta RT-ylituomarikurssille. Toimikunta tulee pitämään järjestäytymiskokouksen KoiraExpon yhteydessä Vantaalla 3.2.2018.

Luonnetoimikunnan asioissa todettiin, että luonnetoimikunta on jättänyt kevätvuosikokoukselle käsiteltäväksi ehdotuksensa PEVISA -ehdoiksi 2019 alkaen. Ehdotus on luettavissa vuosikokouskutsun liitteenä. Toisena asiana todettiin, että Savo-Karjalan ao järjestää MH-luonnekuvauksen Maaningalla 28.–29.7.2018 KPSH:n Haukkumajalla. MH-luonnekuvaus on anottu SCY:n nimissä. Hallitus puolsi Tarja Ukkolan ja Katja Kuosmasen anomusta päästä MH-kurssille. Lopuksi todettiin, että hallitus kannustaa collien omistajia osallistumaan C-BARQ luonnekyselyyn, josta tiedotetaan Colliesanomissa ja yhdistyksen kotisivulla. Tutkimuksesta vastaa ja antaa lisätietoja Elisa Ikonen (elisa.ikonen@helsinki.fi). Linkki kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/7MSWCFM
Paimennustoimikunnan asioissa todettiin anotut kokeet, FCI Traditional Style iltakokeet 22 & 23.5. ja luokat esikoe ja 1-3 Somerolla anotuiksi. Kokeeseen mahtuu kahdeksan koirakkoa/ilta. Paimennustoimikunnan toimintakertomus todettiin saapuneeksi. SCY:n epävirallisen paimennustaipumuskokeen sääntöihin tehtiin muutos, uusi alaikäraja kokeeseen osallistumiselle on jatkossa 6 kk:n ikä. Todettiin paimennustoimikunnan kokoonpano 2018.

Näyttelytoimikunnan asioissa todettiin, että SKL on ottanut yhteyttä koskien v. 2019 erikoisnäyttelyitä. Vuodelle 2019 on Suomen Collieyhdistys anonut kahta erikoisnäyttelyä, 11.5.2019 Espoo ja 4.8.2019 Kuopio. Jotta rotujärjestö voisi pitää kaksi erikoisnäyttelyä, tulisi lukumääräisesti suuremman rodun rekisteröintimäärä olla yli 500 hakemisaikaa edeltävänä vuonna. Nyt vuoden 2016 rekisteröintimäärissä pitkäkarvaisen collien rekisteröintimäärä oli 496 koiraa, eli tämä rekisteröintimäärä oikeuttaa vain yhteen erikoisnäyttelyyn vuonna 2019. Päätettiin, että erikoisnäyttely 2019 järjestetään Kuopiossa 4.8.2019.

Näyttelytoimikunnan toisena asiana päätettiin tiedustella jalostustoimikunnalta voisivatko he ottaa työstettäväkseen RKO-raportit ja luoda niistä tilastoa rotuyhdistyksen käyttöön. Aggressiivisen koiran raportit päätettiin pyytää jatkossa hallitukselle, joka informoi tarvittaessa asianomaisia tahoja. Kolmantena asiana käsiteltiin jäsen Riikka Lainion esitys tukea voittajanäyttelyssä menestyneitä koiria ulkomaille suuntautuvien näyttelymatkojen kuluissa. Todettiin jo pitkään olut päätös, ettei SCY voi tukea rahallisesti yksittäisen koiran osallistumista missään lajissa. Tuettavia ovat ainoastaan SCY:n nimissä olevien SM-edustusjoukkueiden joukkueilmoittautumismaksut. Neljäntenä asiana todettiin ulkomuototuomari Tapio Kakon saaneen laajennusoikeudet collieisiin.

Tulostoimikunnan asioissa todettiin, että panostetaan 2018 Colliekisan diplomien ulkoasuun entistä enemmän. Tulostoimikunta tulee hyväksyttämään hallituksella valmiin ehdotuksen. Päätettiin kannattaa ehdotusta, että jatkossa vuoden Colliekisojen ilmoittautumislomake -linkit upotetaan sääntöjen yhteyteen, jotta ne on helpompi jäsenistön löytää.

Nuorisotoimikunnan asioissa todettiin, että toimikunta on lakkautettu 27.1.2018 alkaen tarpeettomana. Asiasta tehtiin periaatepäätös syysvuosikokouksessa 19.11.2017, jonka hallitus näin pani toimeen. Nykyisten sääntöjen mukaan 15-vuotias on yhdistyksemme täysvaltainen jäsen, joten nuorilla on mahdollisuus osallistua toimintaan mukaan täysivaltaisena jäsenenä alaosastojen hallituksiin ja toimikuntien toimihenkilöksi.

Seuraavat hallituksen kokoukset
2/2018 kokous 22.2.2018 klo 19.30, GoToMeeting
3/2018 kokous 21.3.2018 klo 19:30, GoToMeeting
4/2018 kokous 23.4.2018 klo 19;00, GoToMeeting
Kevätvuosikokous 28.4.2017 klo 14:00 Pk-seutu, etäpaikat: Oulu ja Jyväskylä

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:47.