Uutiset

Hallituksen kokouksesta 2/2017 poimittua

  • 25.03.2017
  • Julkaisija : Jorma Lahti
  • Kuvaaja : KP
  • Kommentit: 0

SUOMEN COLLIEYHDISTYS - FINLANDS COLLIEFÖRENING ry

HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 2/2017 POIMITTUA

Aika: 4.3.2017 kello 10.32

Paikka: Tampere / Lahdesjärvi ABC

LÄSNÄ:
Jorma Lahti, puheenjohtaja JL 2/2
Päivi Iivonen, kokouksen sihteeri PI 2/2
Tina Alanko TA 2/2
Kirsi Auranen KA 2/2
Tiina Heikkinen TH 2/2
Taru Kalkas TK 2/2
Merja Kettunen MK 2/2

POISSA:
Marjo Järventausta MJ 1/2

Kokous avattiin puheenjohtajan toimesta klo 10.32. Esityslista ja edellisen kokouksen 1/2017 pöytäkirja hyväksyttiin.

Yhdistys asioissa todettiin marraskuu 2016 – tammikuu 2017 maksetut laskut. Päätettiin lakkauttaa yhdistyksen 70v tili ja siirtää varat yhdistyksen tapahtumatilille. Yhdistyksen rahastonhoitaja Anneli Kuisma valtuutettiin suorittamaan toimenpiteen.

Päätettiin pilotoida hallituksen toimesta yrityspalvelutunnuksien käyttöä yhdistyksessämme ja mikäli toimii hyvin, voidaan ajatella yrityspalvelutunnuksia alaosastoille käyttöön pankkitilien hallinnoinneissa rajatuilla oikeuksilla (oikeudet alaosaston omiin tileihin) ja tehdä toimiohje alaosastoille käyttöönotosta. Alaosastot hyötyisivät pääyhdistyksen yrityspalvelutunnuksen alaisista pankkitileistä mm. pienempien kustannusten kautta.

Viitteiden käyttöä tapahtumatilin osalta päätettiin lisätä, jotta tuotot ohjautuvat jatkossa konekielisesti oikein kirjanpitoon tapahtumien (kokeet, koulutukset, leirit) suoritettujen maksujen osalta.

Käsiteltiin edustamiemme rotujen vakuusarvot, päätettiin pitää arvo vuonna 2017 ennallaan 1100 eurossa.

Käsiteltiin Heidi Bechsteinille anottu hopeinen ansiomerkkianomus ja päätettiin myöntää se. Ansiomerkki tullaan jakamaan kevätkokouksessa. Hallitus onnittelee Heidiä.

Todettiin hallituksen Facebook ryhmässä hyväksytyksi, kokousten 1/2017 ja 2/2017 välillä, kaikkiaan 28 yhdistyksen uutta jäsentä.

Saapuneita kirjeitä käsiteltiin ja todettiin 8 kpl. Lähteneitä kirjeitä todettiin 1 kpl.

Jalostustoimikunnan kohdalla todettiin JTO kyselyn linkit lisätyiksi yhdistyksen kotisivulle.

Lehtitoimikunnan asioita käsiteltiin yhdessä vastaava toimittaja Birgit Halkion osallistuessa Skypellä kokoukseen. Esille nousivat mm. yhdistykselle toimitettujen kuvien käyttö, jossa päädyttiin seuraavaan toimikunnan tekemään tarkennukseen: ”Valokuvat (ei koske ilmoitusaineistojen mukana toimitettuja kuvia) jäävät yhdistyksen ja lehden vapaasti käytettäväksi, ellei kuvaaja tätä erikseen kiellä.”.

Lehteen toimitettavan aineiston käsittelyn, muotoilun ja kieliasun suhteen toimikunnan toive on, että tekstit lähetetään toimitukseen aina ilman muotoiluja. Päätettiin lisätä Intran puolelle selkeätä ohjeistusta, joihin voidaan aina tarvittaessa viitata ja vältetään näin artikkelien palauttaminen toimituksesta takaisin korjattavaksi lähettäjälle. Lehtitoimikunta toimittaa ohjeistuksen www-työryhmälle lisättäväksi Intraan.

Teimme myös periaatepäätöksen jatkon kannalta: mikäli palautetta tai ongelmaa jonkin toimikunnan tai alaosaston toimittamasta materiaalista nousee esiin, niin hallituksen yhdyshenkilö saatetaan tietoiseksi tällaisissa tapauksissa. Hallitus pysyy näin tietoisena asian etenemisestä toimikunnassa.

WWW-työryhmän asioissa nousi esiin collieyhdistys.fi sähköpostiosoitteista lähetettäessä saatava virheilmoitus. Viestit kulkeutuvat vastaanottajalle perille, virheilmoituksesta huolimatta. Virheestä on avattu tukipyyntö palvelutarjoajalle, joka on jo muutamaan kertaan ongelman korjannut, mutta virhe on uusiutunut. Lopullista juurisyytä ei ole löytynyt. Ongelma todettiin ja pyritään saamaan piakkoin pois päiväjärjestyksestä.

Toisena asiana käsiteltiin osoitemuutos Intrassa. Todettiin Koodiviidakolta tilattu toimenpide valmistuneeksi. Jatkossa Intrassa tehty osoitemuutos, jäsenen omissa tiedoissa, välittyy tiedoksi myös Lasermalle.

Kolmantena asiana todettiin Eukanuba – sponsorisopimus lisätyksi Intraan: https://www.scy.fi/scy/yhdistys/sponsorointisopimus.html.

Neljäntenä työryhmän asiana todettiin, että otetaan työnalle sähköisen jäsenkortin saaminen jäsenistölle Koodiviidakon avustuksella. Tavoitteena on saada ensimmäinen versio käyttöön lähiaikoina.

Alaosastojen asioissa nousi esiin CollieExpo Lautsiassa 18–19.11.2017. Tapahtuman suunnittelua jatketaan. Ilmoitus tapahtumasta pyritään saamaan Colliesanomat 2/2017 lehteen.

Lisäksi todettiin, että SCY Helao järjestää vuoden 2018 PK-mestaruuskokeet.

Alaosastojen uudet organisaatiot on päivitetty yhdistyksen kotisivulle alaosastojen tekemien ilmoitusten mukaisesti.

Järjestettävien alaosastotapahtumien päällekkäisyys pääyhdistyksen tapahtumien kanssa herätti keskustelua. Hallitus linjasi, että vuosikokousten aikana ei tulisi järjestää alaosastoissa muita tapahtumia samana päivänä.

PK-Toimikunnan kohdalla todettiin PK-koulutusringin koulutussopimus allekirjoitetuksi yhdistyksen puheenjohtajan toimesta Tämä on Valmennuksen kanssa.

TOKO-toimikunnan kohdalla todettiin Kirsi Aurasen liikkeenohjaaja- ja koetoimitsijakortin uusiminen, jota yhdistys on puoltanut. Lisäksi todettiin Berran sponsoroivan 21.4. Rally-Toko ja 4.6. Toko-kokeita tuotepalkinnoilla.

Rally-toko toimikunnan kohdalla hallitus hyväksyi toimiohjeen. Lisätään toimiohje Intraan.

Luonnetoimikunnan kohdalla todettiin Per Arveliuksen luento 22.4. Tuomarinkartanossa ennen vuosikokousta klo 12–14.

Paimennustoimikunnan kohdalla todettiin toukokuun kaksi FCI iltakoetta sekä paimennuksen ylituomareiden jatkokoulutuspäivä 29.4. anotuiksi.

Näyttelytoimikunnan asioissa todettiin Erikoisnäyttelyt 2018 anotuiksi ja hyväksytyiksi Kennelliitossa: Erikoisnäyttely 17.2.2018 Seinäjoki ja Pääerikoisnäyttely 9.9.2018 Porvoo.

Ulkomuototuomaritoimikunnan kohdalla todettiin ohjeistus Collieiden ulkomuodosta lisätyksi yhdistyksen kotisivuille.

Hallitus kokoustaa seuraavaksi: 10.4. Skype, kokous 3/2017, kello 19.00.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.55

Kuvaaja: KP