Uutiset

Hallituksen kokouksesta 3/2018 poimittua

 • 02.04.2018
 • Julkaisija : Jorma Lahti
 • Kommentit: 0

Hallitus kokoontui kolmanteen kokoukseensa GoToMeetingin välityksellä 21.3.2018 klo 19:30. Läsnä kokouksessa olivat: puheenjohtaja Jorma Lahti, varapuheenjohtaja Kirsi Auranen, sihteeri Päivi Iivonen, jäsenet Tiina Heikkinen, Tiina Alanko, Marjo Hautaviita, Katja Kuosmanen sekä varajäsen Teija Lehtoranta. Poissa olivat jäsen Taru Kalkas ja varajäsen Elina Lämsä. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa klo 19.40.

Työ- ja talousvaliokunnan asioissa käsiteltiin lajitoimikuntien pankkitilien avaamista. Päätettiin valtuuttaa rahastonhoitaja Anneli Kuisma avaamaan palveluskoiratoimikunnalle ja paimennustoimikunnalle omat pankkitilit. Sihteeri toimittaa Anneli Kuismalle pöytäkirjaotteen. Tokotoimikunnalle ei olla avaamassa tiliä tämän vuoden puolella, toimikunnan omasta pyynnöstä. Seuraavaksi todettiin maksetut laskut tammi-helmi 2018.

Yhdistysasioissa käsiteltiin kevätvuosikokouksen tilanne ja todettiin järjestelyjen etenevän hyvin.  

Kokouspaikkojen tarjoiluista hallitus teki päätöksen, että vuosikokouskahvitarjoiluihin on jatkossa käytettävissä 50–100 eur per toimipaikka, jolloin kokouskahvit tulee ensisijaisesti keittää aina talkoovoimin paikan päällä. Hallitus käsitteli Tiina Alangon hopeisen ansiomerkkianomuksen ja päätti myöntää sen. Hopeinen ansiomerkki tullaan luovuttamaan kevätvuosikokouksessa 28.4.2018.

Jäsenasioissa käsiteltiin jäsenmaksujen maksamisvaihtoehtoja. Hallitus päätti lähteä työstämään PayTrail -vaihtoehtoa jäsenmaksujen, tapahtumien ja myyntituotteiden maksuliikenteen osalta. Hallitus hyväksyi Koodiviidakon tekemän tarjouksen neuvotteluiden pohjaksi lähteä integroimaan PayTrail osaksi Intran toimintoja. Toisena asiana todettiin 22 jäsentä hyväksytyksi hallituksen FB-seinällä 14.3.2018 ja hallituksen edellisessä kokouksessa eronneiksi todettujen jäsenten käyttöoikeudet on poistettu Intrasta.

Saapuneita kirjeitä todettiin kaikkiaan kuusi ja lähteneitä kirjeitä kaksi.

Jalostustoimikunnan asioissa todettiin jalostustoimikunnan kannanotto artikkeliin HS 11.3.2018.

Alaosastojen asioissa käsiteltiin CollieExpo 2018 palautteita. Todettiin, että palaute oli positiivista tapahtuman ja sen tarpeellisuuden suhteen. Kritiikkiä sai kokoustilan kylmyys ja homeenhaju joissakin majoitustiloissa. Ruoka sai pelkästään kehuja. Seuraava CollieExpo pidetään 2019. Toisena käsiteltävänä asiana todettiin alaosastojen FCI paimennustaipumustestien anomukset Vehmersalmelle. Pohjois-Suomen ao. järjestää testin 22.9. ja Savo-Karjalan ao. 23.9. Pääyhdistys anoo kokeet ennen 31.3. Kolmas käsiteltävä asia oli alaosastoyhdyshenkilön muutos. Hallitus nimesi Elina Lämsän tilalle yhdyshenkilöksi Katja Kuosmasen.

PK-toimikunnan asioissa todettiin kokouspöytäkirjat 2/2018 ja 3/2018 saapuneiksi.

Toko-toimikunnan asioissa todettiin tottelevaisuuden SM-kilpailut pidettäväksi 18.–19.8.2018 Limingassa. Ilmoittautumisaika 12.6.–15.7.2018. Tokotoimikunta tulee laatimaan hakuilmoituksen SCY joukkueeseen.

Agility- ja rallytokotoimikunnissa haetaan jäseniä. Päätettiin laatia yhteinen haetaan jäseniä toimikuntiin – ilmoitus CS 2/2018 lehteen.

Paimennustoimikunnan asioissa todettiin perinteisen paimennuksen uusi paimennuskollegio kaudelle 2018–2020 valituksi marraskuussa. Valituksi varsinaisiksi jäseniksi tulivat seuraavat henkilöt: 

 • Teija Sonni-Kautto (puheenjohtaja), Suomen pyreneläiset ry
 • Sari Nieminen (varapuheenjohtaja), Suomen Picardienpaimenkoirat ry
 • Tiina Ståhlberg (sihteeri), Shetlanninlammaskoirat ry
 • Sinikka Kumpusalmi, Saksanpaimenkoiraliitto ry
 • Maija-Liisa Pasanen, Suomen Seurakoirayhdistys ry
 • Tiina Ahonen, Lappalaiskoirat ry
 • Marianne Punkki, Australianpaimenkoirat ry

Varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

 • Tuija Vahlroos, Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry
 • Anna-Leena Laakso, Suomen Collieyhdistys ry
 • Juliska Haapanen-Kallio, Suomen Schapendoes ry


Toisena asiana oli esityslistalle nostettu Lajiliitto. Kollegion tärkein päämäärä tulevalla toimintakaudella on perustaa oma lajiliitto, paimennusliitto, jossa lajin piiriin kuuluvilla rotujärjestöillä on jokaisella edustuksensa ja äänensä. Kollegio toivoo, että jokainen yhdistys ja rotujärjestö tahollaan miettisivät jo etukäteen millaisia yhteisiä suuntaviivoja ja linjauksia paimennusliiton toiminnalta toivottaisiin.  Kolmantena asiana todettiin pöytäkirjat 1/2018 ja 2/2018 saapuneiksi.

Ulkomuototuomaritoimikunnan asioissa todettiin erikoiskoulutus pk & sk colliet ja shetlanninlammaskoirille 27.2.2018 siirtyneeksi pidettäväksi uuteen ajankohtaan 6.6.2018.

Seuraava hallituksen kokous 4/2018 pidetään 23.4.2018 klo 19, GoToMeeting kokouksena. Kevätvuosikokous pidetään 28.4.2017 klo 14:00 Pk-seutu, etäpaikat Oulu ja Jyväskylä

Puheenjohtaja päätti kokouksen 22:37