Uutiset

Hallituksen kokouksesta 5/2018 poimittua

  • 16.06.2018
  • Julkaisija : Jorma Lahti
  • Kommentit: 0

Hallitus kokoontui GoTo Meeting kokoukseen 5.6.2018 klo 19:30. Läsnä kokouksessa olivat: puheenjohtaja Jorma Lahti, Taru Kalkas, sihteeri Päivi Iivonen, Tiina Alanko, Tiina Heikkinen, Katja Kuosmanen ja Marjo Hautaviita. Poissa olivat: Elina Lämsä, Kirsi Auranen ja Teija Lehtoranta.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.35 ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Talous- ja työvaliokunnan asioissa todettiin maksetut laskut maalis-huhtikuulta. Todettiin myös taloudentilaselvitys 2017 laitetun Intraan https://www.scy.fi/scy/ajankohtaista/uutiset/scyn-taloutta-tarkastelemaan.html, kommenteille oli mahdollisuus, mutta niitä ei oltu jätetty.

Yhdistysasioissa käsiteltiin yhteydenotto SCYn kevätkokouksen ilmapiiristä, joka todettiin ja kannustetaan yhteydenottajia jatkamaan hanketta turvallisen tilan periaatteiden tuomisesta yhdistyksemme toimintaan. Toisena asiana käsittelyssä oli GDPR (EU:n uusi tietoturva-asetus), jossa todettiin mm. jatkossa Survey Monkey työkalun kaikkiin kyselyihin lisättäväksi tietosuojaseloste + käytäntö, jossa kyselydatat poistetaan heti kun kerätyn aineiston tarve poistuu. Kolmantena asiana 70v Juhlajulkaisun korjausarkit todettiin lähetetyiksi Laserman toimesta tiedossa olleille kirjan hankkineille ja uutinen aiheesta julkaistuksi kotisivulle https://www.scy.fi/scy/ajankohtaista/uutiset/scy-70v-juhlajulkaisun-korjausarkit-on-postitettu.html. Neljäntenä asiana oli tiedusteluun SCY jäsenten toimitsija- ja tuomaripätevyyksistä yhdistyksen kotisivulle. Hallitus päätti tiedustella KK:n toimesta SPKL:lta mahdollisuutta saada toimihenkilön seura/yhdistys näkymään osana Virkku.net -järjestelmän toimihenkilölistausta. Viidentenä asiana hallitus päätti alustavasti tukea ulkomaanyhdyshenkilö ja ICS-edustajamme Marjo Hautaviidan osallistumista (matkakorvausten osalta) ICS-Konferenssiin ja hallituksen kokoukseen, jotka pidetään Amsterdamissa ajalla 9.-12.8.2018. Pyydettiin MH:lta tapahtumaselvitys/ matkustuskustannusarvio seuraavaan hallituksen kokoukseen. Kuudentena asiana hallitus päätti, että puheenjohtaja kutsuu kesän aikana kokoon Jalostuksen ohjaus -yhteistyöpalaverin, jonka avulla pyritään selkiyttämään eri toimijoiden työnkuvia ja tehostamaan yhteistyötä tarvittavilla osa-alueilla nyt kun mukana on uusi luonnetoimikuntakin. Samalla ideoidaan jalostuksen ohjausta jatkossa rotuyhdistyksen näkökulmasta. Kutsuttaviin kuuluvat organisaatiokaaviossa olevan Jalostuksen ohjaus –kokonaisuuden sisällä olevien eri toimikuntien ja tahojen puheenjohtajat/vetäjät sekä hallituksen nimetyt yhdyshenkilöt. Tavoitteena on selkiyttää vastuualueita ja tehostaa toimintaa syntyvien ideoiden perusteella. Kokous vaatii paikalle tulemisen. Seitsemäntenä asiana todettiin valtakunnallisen Colliepäivä 15.9.2018 –tapahtuman mainostuksen lähteneen hyvin liikkeelle. Tavoitteena on markkinoida rotuja ja rotuyhdistystä sekä esitellä collien monipuolisuutta. Kahdeksantena asiana päätettiin syysvuosikokouksen päivämäärä sunnuntaiksi 4.11.2018 (varapäivä su 18.11.2018). Jalostuspäivät pidetään samassa yhteydessä. Paikaksi päätettiin tiedustella Hotelli Ellivuorta.

Jäsenasioissa käsiteltiin jäsenlaskujen maksaminen jatkossa. Päätettiin lähteä työstämään PayTrail -vaihtoehtoa jäsenlaskujen, tapahtumien ja myyntituotteiden myynnissä yhdessä Koodiviidakon ja PayTrailin kanssa. Toisena asiana todettiin uusia jäseniä hyväksytyksi hallituksen FB-seinällä yhteensä 23. Kolmantena asiana todettiin uusille yksittäisille jäsenille jäsenmaksulasku lähetettäväksi ensisijaisesti sähköpostilla. Toimintamalli on sovittu 30.4. Laserman kanssa. Päätös päivitetään jäseneksi –sivulle.
Saapuneita kirjeitä todettiin yhteensä kolme ja lähteneitä kirjeitä ei ollut.

Lehtitoimikunnan asioissa todettiin Päivi Kasken lupautuneen rotuesitteen tekijäksi. Päätettiin pyytää rotuesite nähtäväksi kokoukseen 6/ 2018 (ma 25.6.2018), jonka jälkeen tehdään lopullinen päätös mm. painoksen määrästä.

WWW-työryhmän asioissa todettiin tietosuojaselosteet päivitetyiksi. Toisena asiana käsiteltiin SCY Foorumin alasajaminen http://www.collieyhdistys.fi/forum/index.php. Päätettiin ajaa SCY Foorumi alas 31.10.2018. Perusteluina tietoturvattomuus tukemattoman phpBB version myötä, lisäksi foorumi ei pysy päällä, GDPR. Ennen alasajamista tulee tarvittavilta osin ottaa tärkeät datat, kuten terveyslistat talteen jalostustoimikunnan toimesta. Alasajosta tullaan tiedottamaan jäsenistöä Colliesanomien, kotisivujen ja Facebookin kautta.

PK-toimikunnan asioissa todettiin 23.5. kokouksen 4/2018 pöytäkirja. Käytiin läpi Pk-ringin 26.-27.5. Joensuussa raunioradalla pidetyn tapahtuman tapahtumaselvitys.Todettiin ABCD-ottelu pidettäväksi Ylöjärvellä 9.6. Emma Hietarinnan psyykkisen valmentautumisen luento Ylöjärvellä 10.6. todettiin peruuntuneeksi osallistujapulan vuoksi. Pk-leiri todettiin pidettäväksi 16.-17.6. Surkeejärvellä ja kaikkiaan 29 koirakkoa on ilmoittautunut tapahtumaan, jonka tapahtumaselvityksen hallitus myös kävi läpi. Hallitus totesi, että seuraavia tapahtumia järjestettäessä otettava huomioon osanottajien vakuutusturva esim. laittamalla tapahtuman ilmoituksen yhteyteen maininta, että jokainen on vastuussa omasta vakuutusturvastaan tai pohdittava Lähi-Tapiolan kanssa leirikohtaista vakuutusta.

Toko-toimikunnan asioissa todettiin Kirsi Aurasen ja Hanna Grönqvistin ilmoittaneen 4.5. erostaan toko-toimikunnasta. Uusia jäseniä toimikuntaan haetaan lehdessä CS2/2018. Hallitus valtuutti Kirsi Aurasen hakemaan jäseniä TOKO-SM joukkueeseen. SCY maksaa joukkueen osallistumismaksun.

Agilitytoimikunnan asioissa todettiin haettavaksi jäseniä lehdessä CS2/2018. Kitun yhdistystietojen päivitäminen todettiin suoritetuksi Sari Larmun toimesta. Jatkossa päivitys tulee tehdä aina toukokuussa. Lisätään muistutus tästä hallituksen vuosikelloon. Todettiin Collieiden SM-Agijoukkue kootuksi ja osallistumismaksu maksetuksi. Todettiin kutsu Sagi:n ylimääräisestä liittokokouksesta saapuneeksi yhdistyksellemme. Kokous pidetään 2.7.18 klo 18.00 Sporttitalossa, os. Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Rally-tokotoimikunnan asioissa todettiin toimikuntaan haettavaksi jäseniä lehdessä CS2/2018. Lisäksi todettiin Heidi Bechsteinin ero toimikunnasta. Todettiin Rallytoko SM-kisat pidettäväksi 1.9. Tampereella. Toimikunta kerää joukkueen, jonka osallistumismaksut SCY kustantaa. Ohjeet: http://rtsm2018.tamsk.com/kilpailijoille/osallistumisoikeus/.

Paimennustoimikunnan asioissa todettiin paimennusekskursio Viroon pidetyksi 20.-22.4.2018. Tapahtumauutinen on julkaistu kotisivulla ja juttu tapahtuman jälkeen on toimitettu Colliesanomiin Tuula Anderssonin toimesta. Tapahtumaselvitys ja laskuerittely käytiin läpi ja todettiin. Toisena asiana todettiin FCI Traditional style paimennusiltakokeet Somerolla 22.-23.5.2018. Kokeisiin osallistui kaikkiaan 18 koirakkoa. Tapahtumaselvitys käytiin läpi ja tulos jäi +142 eur plussalla. Kokeita sponsoroi Husse.

Ulkomuototuomaritoimikunnan asioissa todettiin toimikunnan toimiohjeen puuttuvan. Päätettiin pyytää toimikuntaa valmistelemaan toimiohje.

Ständitoimikunnan asioissa keskusteltiin vuoden 2018 Rotutoripaikasta Messukeskukseen Koiramessut – tapahtumaan 15.-16.12.2018 yhteydessä. Päätettiin, että Kirsi Auranen selvittää SCY:n mahdollisen osallistumisen rotutorille, eli käytännössä löytyykö jäsenistöstä halukkaita talkoolaisia rakentamaan, pyörittämään ja purkamaan rotutoria tapahtumaviikonloppuna.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 25.6.2018 klo 19.00 GoToMeeting kokouksessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 22:46