Uutiset

Hallituksen kokouksesta 6/2017 poimittua

  • 10.10.2017
  • Julkaisija : Jorma Lahti
  • Kommentit: 0

SUOMEN COLLIEYHDISTYS - FINLANDS COLLIEFÖRENING ry

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2017

Hallitus kokoontui Skypessä 12.9.2017 kello 19:00. Läsnä kokouksessa olivat Jorma Lahti (pj), Merja Kettunen, Marjo Järventausta, Tina Alanko ja Tiina Heikkinen. Myöhemmin kokoukseen saapuivat: Päivi Iivonen (sihteeri) klo 19:47 ja Kirsi Auranen klo 20.07. Poissa oli Taru Kalkas.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:12. Esityslista hyväksyttiin, samoin kokouksen 5/2017 pöytäkirja. Kokouksen päätöksistä tiedotetaan Colliesanomissa ja yhdistyksen kotisivuilla. Lisäksi hallituksen yhdyshenkilöt tiedottavat toimikuntiaan ja alaosastoja.

Talous ja työvaliokunnan asioissa käsiteltiin 500 eur toiminta-avustuksen myöntäminen Pohjanmaan Alaosastolle erikoisnäyttelyn järjestämiseen. Avustus myönnettiin. Pöytäkirjanote päätöksestä toimitetaan yhdistyksen rahastonhoitajalle sihteerin toimesta.

Yhdistysasioissa käsiteltiin SCY:n sääntömuutosta patentti- ja rekisterihallinnossa (PRH). Yhdistys sai korjauskehotuksen koskien yleiskokouksen etäosallistumista. Muotoiltu etäosallistuminen yhdistyslakia ja PRH:n ehdotusta noudattaen. Päätettiin määritellä etäyhteyspisteiden ohjeistus uuteen erilliseen tätä varten luotavaan vaali- ja äänestysjärjestystoimiohjeeseen. Lisäksi säännöt on hyväksyttävä patentti- ja rekisterihallinnon sivuilla syyskuun aikana. Toisena asiana yhdistysasioissa oli esillä 70v juhlajulkaisun korjausliite. Todettiin liitteiden valmistuneen ja hallituksen ne hyväksyneen, mutta postitus on vielä auki kirjan tekijöillä. Liite tullaan postittamaan keskitetysti Laserman kautta kirjan ostaneille.

Jäsenasioissa todettiin 14 uutta jäsentä liittyneen yhdistykseen.

Saapuneissa kirjeissä todettiin SCY:n saaneen vihreää valoa geenitestien KoiraNetissä julkaisemisen osalta. ”DNA-työryhmän päätös 3.5.2017 (2/2017): DNA-työryhmä päätti esittää jalostustieteelliselle toimikunnalle, että collien MDR1, CEA ja PRArcd2 –geenitestien DNA-tutkimustulosten tallennus aloitettaisiin, kun seuraavassa vaiheessa uusia rotuja otetaan mukaan sähköiseen tallennukseen. DNA-tutkimustulokset voidaan tallentaa, kun DNA-tutkimus on tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa.” ”Esittelijän päätösesitys 22.8.2017 (8/2017): Toimikunta tekee alustavan päätöksen tallennuksen aloittamisen aikataulusta. JTT:n päätös 22.8.2017 (8/2017): Toimikunta hyväksyy työryhmän esityksen ja delegoi aikataulua koskevan päätöksen toimistolle.” Todettiin, että DNA-työryhmä päätti jättää DM-geenitestin käsittelyn seuraavaan kokoukseensa.

Alaosastojen asioissa käsiteltiin marraskuussa 18.–19.11. Lautsiassa pidettävää CollieExpoa ja sen järjestelyjä, jotka todettiin etenevän hyvin. Päätettiin pyytää toimikuntien puheenjohtajia CollieExpoon paikan päälle kertomaan toimikunnan toiminnasta. Toimikuntien yhdyshenkilöt esittävät pyynnön toimikuntien puheenjohtajille.

PK-toimikunnan asioissa todettiin pöytäkirja saapuneeksi. Todettiin PK-ringin jatkavan myös ensi vuonna. Tulossa uusi haku rinkiin, jolloin uusilla harrastajilla on mahdollisuus päästä toimintaan mukaan. PK-toimikunnan taloudellinen tilanne todettiin hyväksi. Todettiin PK-toimikunnan hankkineen PK-mestaruuteen uuden kiertopalkinnon etsintäkoetta varten. Kiertopalkinnon saa ylimmästä luokasta parhaan tuloksen saanut koirakko. PK-toimikunnalla on nyt kolme kiertopalkintoa: Haku, Jälki ja Etsintäkoe, joita kaikkia kolmea PK-toimikunta hallinnoi. Kiertopalkinnot ovat tällä hetkellä Marjo Järventaustan takana. Päätettiin tehdä Intraan uusi sivu ja kiertopalkinto -taulukko. Kiertopalkinnoista vastaavat, olkaa yhteydessä www-työryhmään kotisivuilta löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

Tokotoimikunnan asioissa todettiin Tokomestaruuksien selonteko tulleen järjestäjiltä. Lisäksi todettiin Toko-koulutuspäivä järjestetyn 26.8., kouluttajana Minna Uurainen.

Luonnetoimikunnan asioissa todettiin Luonnetetoimikunnan toiminta-avustus käytetyksi Per Arveliuksen luentotapahtumaan.

Paimennustoimikunnan asioissa todettiin paimennuksen ensimmäiset rotumestaruuskilpailut pidetyksi Somerolla 10.9.2017. Tapahtuman tulos oli +260 euroa positiivinen. Lisäksi toimikunta sai kiitosta hyvistä järjestelyistä. Lisäksi todettiin vuoden 2018 budjetti ja toimintasuunnitelma olevan valmisteilla.

Tulostoimikunnan asioissa todettiin toimikuntaan vapautuvan muutaman paikan ja rekrytoinnit ovat käynnissä.

Ständitoimikunnan asioissa todettiin, että vetäjää messujen rotutorille ei löytynyt, joten jätetään ständi tänä vuonna väliin. Ei varata paikkaa. Harkitaan rotutoria ensivuonna uudestaan.

Muita asioita ei ollut.

Seuraavat hallituksen kokoukset: 7/2017 3.10.2017 klo 19.00 (Skype) ja 8/2017 16.11.2017 klo 19.00 (Skype).

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:53.