Uutiset

Hallituksen kokouksesta 7/2017 poimittua

  • 11.10.2017
  • Julkaisija : Jorma Lahti
  • Kommentit: 0

SUOMEN COLLIEYHDISTYS - FINLANDS COLLIEFÖRENING ry

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2017

Hallitus kokousti 5.10.2017 kello 19:52 Skypessä. Paikalla olivat Jorma Lahti (pj), Merja Kettunen, Tina Alanko, Tiina Heikkinen, Taru Kalkas ja Päivi Iivonen (sihteeri). Poissa olivat Marjo Järventausta ja Kirsi Auranen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.52.

Hyväksyttiin esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja. Päätöksistä tiedotetaan Colliesanomat lehdessä ja yhdistyksen kotisivulla. Hallituksen yhdyshenkilöt tiedottavat omia toimikuntiaan ja alaosastoja.

Talous ja työvaliokunnan asioissa käsiteltiin ja todettiin Anneli Kuisman lähettämä listaus maksetuista laskuista heinä-elokuulta.

Yhdistysasioissa todettiin Patentti- ja rekisterihallinnon hyväksyneen SCY sääntömuutokset ja todettiin ne päivitetyksi yhdistyksen kotisivulle. 70v juhlajulkaisun korjausliite asia todettiin olevan vielä auki.

Jäsenasioissa todettiin uusia jäseniä hyväksytyksi yhdistykseen 20 henkilön verran.

Saapuneissa kirjeissä käsiteltiin Paimennuskollegion valintakokouksesta saapunutta ohjeistusta. Todettiin paimennustoimikunnan asettama ehdokas paimennustoimikunnan sihteeri Anna-Leena Laakso. Sihteeri toimittaa valtakirjan Anna-Leena Laaksolle edustaa SCY:tä valintakokouksessa. Lisäksi todettiin toimikuntien toimintasuunnitelmat ja talousarviot saapuneeksi sihteerille, joka toimittaa ne edelleen Talous ja työvaliokunnalle yhdistyksen budjettiehdotuksen vuodelle 2018 laatimista varten.

Jalostustoimikunnan asioissa käsiteltiin Pentuoppaan toimitusprosessia. Hallitus päätti, että Intraan luodaan oma lomake, jonka kasvattaja täyttämällä ja antamansa tiedot oikeaksi kuittaamalla Laserma toimittaa syntyneitä pentuja vastaavan lukumäärän Pentuoppaita kasvattajan ilmoittamaan kotiosoitteeseen.

Alaosastojen asioissa käsiteltiin CollieExpoa. Todettiin järjestelyjen etenevän suotuisasti ja tapahtuman osallistujamäärän ylittäneen Lautsian asettaman rajan, jotta tarjoavat tilat meidän yhdistykselle käyttöön. Päätettiin pyytää Anneli Kuismalta viitenumero CollieExpo ja muiden vastaavien tapahtumamaksujen maksamista varten. Päivitetään viite Intraan sen saavuttua.

PK-toimikunnan asioissa tehtiin päätös PK-leirin toiminta-avustuksen maksamisesta. PK-toimikunnalta on tulossa tilavuokrista 750 eur lasku, joka kohdennetaan PK-toimikunnan toiminta-avustukseen. Hallitus hyväksyy menettelyn. Sihteeri tekee pöytäkirjaotteen Anneli Kuismalle laskun maksamista varten.

Rallytokotoimikunnan asioissa ehdotettiin Colliesanomiin laitettavaa jäsenrekrytointi-ilmoitusta, jotta saadaan toimikunta toimimaan aktiivisesti. Hallitus kannatti ajatusta jäsenrekrytointi-ilmoituksen laittamisesta Colliesanomiin.

Paimennustoimikunnan asioissa käsiteltiin ensi keväälle suunniteltua yhteistyövierailua Eestiin. Toimikunta tulee käyttämään toiminta-avustuksen 750 eur tämän matkan yleisiin järjestelykustannuksiin. Asialistalla paikanpäällä on luennointia, luonnollisesti paimennusta ja paimennustaipumuskoetoiminnan käynnistämistä Eestin puolella. Yhdyshenkilönä Eestin puolella toimii Mari Palgi.

Näyttelytoimikunnan asioissa todettiin anotut erikoisnäyttelyiden 2019 ajankohdat: 11.5.2019 Espoo (sivuerikoisnäyttely) ja 4.8.2019 Kuopio (pääerikoisnäyttely). Lisäksi todettiin vuoden 2018 erikoisnäyttely 8.9.2018 Porvoo (pääerikoisnäyttely), jonka päivämäärä on vaihtunut.

Muissa asioissa käsiteltiin Seppo Lemetin äkillinen poisnukkuminen. Yhdistys on toimittanut osanoton adressin välityksellä Sepon omaisille. Colliesanomiin 4/2017 tullaan laatimaan Sepon muistokirjoitus.

Seuraava hallituksen kokous 8/2017 pidetään 16.11.2017 klo 19.00 Skypessä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:38.