Uutiset

Jalostustoimikunnan kannanotto

  • 24.03.2018
  • Julkaisija : Jorma Lahti
  • Kommentit: 0

Lähde: Helsingin Sanomat 24.3.

Päivän lehti 24.3.2018 | Mielipide

Pitkäkarvainen collie on mainettaan parempi

Nykypäivänä collie on sekä terveydeltään että luonteeltaan useimmiten ongelmaton peruskoira.

Julkaistu: 24.3. 2:00

SUNNUNTAI-SIVUJEN jutussa (HS 11.3.) käsiteltiin rotukoirien terveysongelmia. Pitkäkarvainen collie nostettiin esimerkkiroduksi rodun tason ja terveyden romahtamisesta ”Lassie-buumin” seurauksena. Haluamme oikaista jutusta syntynyttä mielikuvaa siitä, että ­rodussa esiintyisi yhä yleisesti merkittäviä terveydellisiä tai muita koiran arkielämään vaikuttavia ongelmia.

Suomen Collieyhdistys on jo perustamisestaan lähtien – vuodesta 1946 – pyrkinyt toiminnallaan edistämään collierodun terveyttä ja onnistunut siinä verrattain hyvin. Rodun nousu muotiin Lassie-elokuvien seurauksena oli Suomessa lyhytaikainen ilmiö, jonka kielteiset vaikutukset kantaan jäivät vähäisiksi.

Rodun terveyttä on tutkittu ja tilastoitu huolellisesti jo 1960-luvun lopulta alkaen. Olemassa olevista tutkimustuloksista voidaan nähdä, ettei esimerkiksi lonkka- ja silmäsairauksissa ole tapahtunut merkittävää huonontumista. Colliet ovat yksi laajimmin tutkituista ja luonneominaisuuksiltaan kartoitetuista roduista. Luustokuvaukset ja silmätarkastukset ovat olleet pakollisia kaikille jalostukseen käytettäville collieille jo vuodesta 1986 alkaen, ja nykyisin tehdään lisäksi usein geeni­testejä. Rodussa ei esiinny merkittävissä määrin mitään vakavia, elinikää alentavia perinnöllisiä sairauksia.

Collieiden terveydestä puhuttaessa nostetaan usein esille ­silmävika Collie Eye Anomaly, koska se on rodussa erittäin yleinen. On kuitenkin olennaista huomioida, että CEA vaikuttaa koiran näkökykyyn vain ­hyvin harvoin. CEA:n yleiset, lievät muodot eivät pahene, ja ne voidaan havaita ainoastaan eläinlääkärin erikoisinstrumenteilla. Vakavia silmälöydöksiä todetaan ainoastaan noin 1,3 prosentilla tutkituista. Käytännössä lähes kaikki collien pentujen silmät tarkastetaan jo ­ennen luovutusta.

Nykypäivänä collie on sekä terveydeltään että luonteeltaan useimmiten ongelmaton peruskoira.

Suomalaiset pitkäkarvaiset colliet ovatkin muoti-ilmiöistä huolimatta säilyneet kansain­välisestikin arvostettuina, henkisiltä ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan työskentelyyn kykene­vinä klassisina paimenkoirina.

Johanna Ruottinen

Päivi Kaski

Suomen Collieyhdistys ry:n jalostustoimikunta