Uutiset

Jalostustoimikunnan PEVISA-ehdotus käsittelyyn Kevätvuosikokoukseen

  • 09.01.2018
  • Julkaisija : Kirsi Leppälammi
  • Kommentit: 0

Suomen Collieyhdistys ry Sääntömääräinen Kevätvuosikokous pidetään 28.4.2018.

Kokouksen esityslistalla on Scy Jalostustoimikunnan esitys PEVISA-muutokseen.

--------------------------------------

JALOSTUSTOIMIKUNNAN EHDOTUS PEVISA-OHJELMAKSI VUOSILLE 2019-2023

Jalostustoimikunta ehdottaa, että entinen ohjelma pidetään ennallaan.

Lonkat:
Pitkäkarvaiset: Lonkkakuvauspakko, raja-arvona C. 
C-lonkkaista saa käyttää A tai B-lonkkaisen kanssa.

Sileäkarvaiset: Lonkkakuvauspakko, raja-arvona C.  
C-lonkkaista saa käyttää A-lonkkaisen kanssa.

Kyynärät: 
Kyynärkuvauspakko, kyynärpäiden raja-arvona aste 1.


Silmät:
Silmätarkastuspakko, koiralla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Huom! alle 1-vuotiaana annettu silmälausunto on voimassa vain vuoden.

ULKOMAISTEN UROSTEN KÄYTTÖ

Lähtökohtaisesti rotukohtainen PEVISA-ohjelma koskee myös ulkomaisten urosten jalostuskäyttöä. SCY:n aloitteesta ulkomaiselle uroksen käytölle on myönnetty pysyväisluonteinen poikkeuslupa eli PEVISA-ohjelman vaatimukset eivät koske ulkolaisia uroksia. Tämä poikkeuslupa koskee 1.1.2016 alkaen tapahtuvissa astutuksissa korkeintaan kahta pentuetta/uros.

Pysyvä poikkeuslupa koskee ulkomaisen uroksen astutuskäyttöä sekä Suomessa että ulkomailla. Kun ulkomaisen uroksen pentuekiintiö täyttyy, voidaan voidaan se tarvittaessa joko tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti tai kasvattaja voi anoa tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle.