Kevätvuosikokouksen 2019 esityslista

  • 23.04.2019
  • Julkaisija : Ilona Karjalainen
  • Kommentit: 0

Esityslista Suomen Collieyhdistys - Finlands Collieförening rf :n kevätvuosikokoukseen 

Aika: lauantai 27.4.2019 klo 12.00

Varsinainen kokouspaikka:
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksen kerhotalo, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Kokouksen etäpisteet:
Jyväskylä: Koirakeskus Haukkuvaaran luentotila, Valmetintie 11, 40420 Jyskä
Oulu: Haupa hallin kahvio, Muottitie 1, 90830 Haukipudas

1. Kokouksen avaus varsinaisessa kokouksessa

2. Kokouksen puheenjohtajien valinta
Helsinki:
Jyväskylä:
Oulu:

3. Kokouksen sihteerien valinta
Helsinki:
Jyväskylä:
Oulu:

4. Kokouksen yhteysvastaavien valinta (tulee olla pääyhdistyksen/alaosaston hallituksen jäsen)
Helsinki:
Jyväskylä:
Oulu:

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaan kevätkokous on pidettävä huhtikuussa. Kutsu on julkaistava yhdistyksen julkaisussa, eli Colliesanomissa tai toimitettava postitse jokaiselle jäsenelle vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

6. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) valinta
Helsinki:
Jyväskylä:
Oulu:

7. Kokouksen ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta 
Helsinki:
Jyväskylä:
Oulu:

8.  Esityslistan hyväksyminen

9. Työjärjestyksestä päättäminen

10. Yhdistyksen toimintakertomus 2018 

11. Yhdistyksen tilinpäätös 2018
11.1. Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2018
11.2. Tase 31.12.2018 
11.3. Tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot 
11.4. Toiminnantarkastuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

12. Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille 

13. Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 

14. Käsitellään jäsenten kokoukselle tekemät esitykset

15. Varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2019 
Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja edellisen erottua, tämän jäljellä olevalle kaudelle 2019. 

16. Hallituksen jäsenen valinta kaudelle 2019-2020 
Valitaan yhdistyksen hallitukseen yksi uusi jäsen eronneen jäsenen jäljellä olevalle kaudelle 2019-2020.

17. Syysvuosikokouksen 2019 paikan valinta 
17.1. Valitaan varsinaisen kokouksen paikka
17.2. Lisäksi valitaan enintään kaksi etäkokouspaikkakuntaa (ja etäkokouksen järjestävää alaosastoa)

18. Vuoden 2018 Colliekilpailuissa sijoittuneiden palkitseminen 

19. Vuoden 2018 valionarvomerkkien jakaminen 

20. Ansiomerkkien jakaminen ja muut huomionosoitukset  

21. Muut kokouksessa esille tulevat asiat (huomioiden yhdistyslaki, pykälät 23 & 24)

22. Kokouksen päättäminen

Teksti: Ilona Karjalainen