Uutiset

Kevätvuosikokouskuulumisia Tuomarinkartanosta

  • 23.04.2017
  • Julkaisija : Jorma Lahti
  • Kuvaaja : Katja Hämäläinen
  • Kommentit: 0

Suomen Collieyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Tuomarinkartanossa 22.4.2017 klo 15.00

Ohessa kevätvuosikokouskuulumiset tuoreeltaan. 

Paikalle Tuomarinkartanoon oli saapunut kaikkiaan 41 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä ja kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Lahti ja sihteeriksi Päivi Iivonen. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Nupponen ja Maarit Saarto.

Yhdistyksen toimintakertomus, sisältäen toimikuntien toimintakertomukset, käytiin läpi ja hyväksyttiin.

Yhdistyksen tilinpäätös käytiin läpi tuloslaskelman, taseen ja tilin- sekä toiminnantarkastajan lausuntojen läpikäynnin kautta. Tilinpäätös todettiin suoritetuksi hyvän yhdistyskäytännön mukaisesti ja se hyväksyttiin. Kokousväki myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

Syyskokouspaikan valinnassa nousi esiin kaksi eri ehdotusta. Riitta Lod ehdotti pääkaupunkiseutua ja Kirsi Auranen toi esiin hallituksen ehdotuksen syyskokouksen pitämisestä Lautsiassa marraskuussa 19.11. CollieExpo viikonlopun yhteydessä. Suoritetun käsikoeäänestyksen perusteella todettiin hallituksen ehdotuksella olevan huomattavasti suurempi kannatus, joten kokous päätti jättäytyä äänestämättä asiassa. Syyskokouspaikka ja aika on Lautsia 19.11.2017.

Seuraavaksi käsiteltiin yhdistyksen sääntömuutosesitys. Sääntöjen muutoksesta on kirjattu yhdistyksen nykyisissä säännöissä seuraavaa: "15. § Sääntöjen muutokset: Muutosehdotukset on julkaistava yhdistyksen jäsenlehdessä ja hallituksen on ne lausunnollaan varustettuina esitettävä yhdistyksen kokoukselle. Sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 3/4 annetuista äänistä on kannattanut ja päätös on asianmukaisesti rekisteröity.".  Kokouksessa kävimme YhdL 23.1 § mukaisesti sääntöesityksen kohta kohdalta läpi, sihteerin kirjatessa esitetyt huomiot ja tarkennusehdotukset ylös. Kohdassa 5. § Jäsenet todettiin, että perhejäsenen tulee kuulua samaan ruokakuntaan. Kohdassa 7. § Hallintoelimet Anna Sinerheimo nosti esiin tarkennustarpeen varajäsenten äänioikeuteen hallituksen kokouksessa, mikäli hallitus ei ole päätösvaltainen. Kokous lisäsi seuraavan kokonaan uuden tarkentavan lauseen sääntöesitykseen: "Mikäli hallitus ei ole päätösvaltainen, niin se varajäsen jolla on lyhempi toimikausi jäljellä on ensisijainen äänioikeutettu kokouksessa. Sääntöjen täysin uusi pykälä 10. § Etäosallistuminen vuosikokoukseen käytiin tarkasti läpi ja todettiin hyväksi ja kaivatuksi uudistukseksi. Kohdassa 12. § Nimenkirjoitus tarkennettiin, ettei kohtaan ole tehty muutosta, vaikka kokousväestä niin muisteltiin, eli jatketaan samalla tavalla kuin nykyiset säännöt ovat asian määrittäneet. Kohdassa 13. § Äänestykset tuotiin esiin äänioikeusiän alentaminen nykyisestä 18 vuodesta 15 vuoteen. Kohdassa 14. § Talouden tarkastaminen on tarkennettu yhdistyksen mahdollisuutta valita tilin- ja/tai toiminnantarkastajat. Kohdassa 15. § Jäsenmaksut on merkittävä muutos, eli jäsenmaksut tulee olla suoritettuna 31. tammikuuta mennessä, nykyisen 31. maaliskuuta sijaan ja jäsenmaksun maksamattomat todettaisiin eronneiksi jo 15. helmikuuta mennessä, joten Colliesanomien ykkösnumero ei enää kolahtaisi postilaatikooon jäsenmaksun maksamattomille. Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen tekemän sääntöesityksen yhdistyksen uusikisi säännöiksi, kokouksen esittämillä tarkennuksilla varustettuina. Hallitus vie sääntömuutoksen eteenpäin Patentti ja rekisterihallituksen käsiteltäväksi. Sääntöjen muutos astuu voimaan, kun uudet säännöt merkitään rekisteriin.

Sitten oli vuorossa kevätkokouksen odotetuin hetki, Colliekilpailut 2016 palkitsemiset. Ilahduttavaa oli havaita, että suurin osa palkinnoista voitiin luovuttaa saajilleen itse kokouksessa, vain hyvin pieni määrä palkinnoista jäi toimitettavaksi postilla. Tämä on hyvä suuntaus ja osoittaa palkintojen saajien osoittamaa arvostusta tulostoimikunnan ja monen muun toimihenkilön tekemälle työlle taustalla, jotta diplomit ja plaketit saadaan jaettua vuosittain. Valionarvomerkkien jako meni myös hyvin ja valtaosa valiopinssesitä löysi vastaanottajansa kokouksessa. Onnittelut kaikille palkituille ja valiopinssin vastaanottaneille.

Colliekilpailujen tulokset: pitkäkarvainen collie ja sileäkarvainen collie

Yksi vuosikokouksen kohokohta on ansioituneiden jäseniemme huomioiminen. Tällä kertaa yhdistyksellä oli ilo luovuttaa hopeinen ansiomerkki Heidi Bechsteinille ja Minna Nymanille sekä kultainen ansiomerkki Monica Hansténille ja Riitta Lodille (kuva). Suuret onnittelut sekä kiitokset teille ansioituneille ja pitkäaikaisille jäsenillemme. Talkootyö yhdistyksessä toivottavasti jatkuu kohdallanne vielä pitkään ja saatte ohjattua esimerkkinne kautta uusia nuoria tekijöitä mukaan yhdistyksemme toimintaan.  

Muita kokouksessa esille tulevia asioita ei ollut, eli puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.15.

Kiitos kaikille paikalle päässeille.

Kokousterveisin,
SCY hallitus
  

Kuvaaja: Katja Hämäläinen