Uutiset

Paimennuskollegion vuosille 2018-2020 valintakokouksen kokouskutsu

 • 31.08.2017
 • Julkaisija : Jorma Lahti
 • Kommentit: 0

Mikäli olet kiinnostunut asettumaan ehdolle, ole yhteydessä paimennustoimikunnan puheenjohtaja Johanna Nikoloviin. 
Yhteystiedot: täältä

***

Aihe: PAIMENNUSKOLLEGION VUOSILLE 2018-2020 VALINTAKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU
Lähetetty: 29.8.2017 Lähettäjä: Kennelliiton Paimennuskollegio

Jakelu: Kollegio 2015-2017 Jouko Siitonen, Tuija Vahlroos, Satu Vähä, Terhi Mikkonen, Päivi Kurman, Minna Mäntyranta-Mustonen, Riikka Lainio. Kennelliitto: Jukka Lindholm, Kaisa Åkerman.

Rotujärjestöt ja rotua harrastavat kennelliiton jäsenyhdistykset:

 • Australianpaimenkoirat ry.
 • Islanninkoirat Lappalaiskoirat ry
 • Länsigöötanmaanpystykorvat ry
 • Saksanpaimenkoiraliitto ry
 • Shetlanninlammaskoirat ry.
 • Suomen Australiankarjakoirat ry
 • Suomen Beauceron ry
 • Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry
 • Suomen Bouvier ry
 • Suomen Briard ry
 • Suomen Collieyhdistys ry.
 • Suomen Hollanninpaimenkoirat r.y.
 • Suomen Palveluskoiraliitto ry
 • Suomen Partacolliet ry
 • Suomen PON-kerho ry
 • Suomen Pyreneläiset r.y.
 • Suomen Schapendoes ry
 • Suomen Schipperkekerho ry
 • Suomen Seurakoirayhdistys ry
 • Suomen Suursnautserikerho ry
 • Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry
 • Suomen Welsh Corgi Seura ry.
 • Tiibetinterrierit ry
 • Unkarinpaimenkoirat ry
 • Vanhaenglanninlammaskoirat ry

Edellinen toimintakausi päättyy vuoteen 2017 ja on aika valita kollegion jäsenet toimikaudelle 2018-2020.

Paimennuskollegion toimikausi on kolme vuotta ja vahvuus on enintään 8 henkilöä, joista yhden tulee olla lajin ylituomari sekä 4 enintään varajäsentä.

Paimennuskollegioon ehdotetun jäsenen tulee olla sitoutunut ja perehtynyt perinteiseen paimennukseen, sekä siihen liittyviin Kennelliiton alaisiin asioihin.

Paimennuskollegiolla ei itsessään ole ns. rahaliikennettä ja siihen valituksi tulleen jäsenen kustannuksista vastaa henkilöä esittänyt taho, rotujärjestö tai rotua harrastava yhdistys. Kennelliiton kollegiolle antamien tehtävien kustannuksista vastaa Kennelliitto.

Paimennuskollegion, kaudelle 2018 -2020 valitseva kokous Aika: 25.11.2017 klo 12.00 Paikka: Kennelliiton Klaukkalan hallin kokoushuone. Kennelliiton koulutustila Lahnuksentie 215 01840 Klaukkala Yhdistys voi lähettää yhden edustajan kokoukseen ( toimintaohjeissa kohta 2. KOKOONPANO JA VALINTA ).

Yhdistyksenne nimetessä edustajansa tähän kokoukseen, on hänellä oltava yhdistyksen myöntämä valtakirja tai erillinen allekirjoitettu pöytäkirjanote nimeämisestään. Yhdistys sitoutuu maksamaan heidän edustajansa esittämän ja mahdollisesti kollegioon valittavan jäsenen kustannukset, tulee yhdistyksen edustajalla olla tiedossaan valtuudet yhdistyksen nimissä tekemäänsä esitykseen. Vastaukset ja kokoukseen osallistujien yhteystiedot sähköpostilla viimeistään 15.10.2017 mennessä tuija.vahlroos@gmail.com

Ystävällisin Terveisin

Kennelliiton Paimennuskollegio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAIMENNUSKOLLEGIO Toimintaohjeet
Hyväksytty 28.8.2017 Kennelliitossa

1. YLEISTÄ Paimennuskollegio on joka kolmas vuosi valittava elin, joka toimii Suomen Kennelliiton asiantuntijana FCI:n kaikkien paimentavien rotujen roturyhmistä 1, 2 ja 5 ( poislukien bordercolliet ja australiankelpiet ), paimennustaipumus- sekä paimennuskoesääntö ja lajiohje asioissa.

2. KOKOONPANO JA VALINTA Kollegio valitaan joka kolmas vuosi järjestettävässä kokouksessa, säännön mukaan osallistumisoikeuden omaavien rotujen rotujärjestöjen sekä rotua harrastavien Kennelliiton jäsenyhdistyksien sinne valtuuttaman edustajan esittämistä henkilöistä. Jokainen yhdistys voi valtuuttaa yhden (1) henkilön ja valtuutetulla henkilöllä on yksi (1) ääni. Valtuutettu henkilö voi edustaa vain yhtä säännön alle kuuluvaa rotujärjestöä tai rotua harrastavaa kennelliiton jäsenyhdistystä. Äänestystä vaativassa tilanteessa, äänten mennessä tasan valinnan ratkaisee arpa.

Paimennuskollegion toimikausi on kolme vuotta ja vahvuus on enintään 8 henkilöä, joista yhden tulee olla lajin ylituomari. Lisäksi valitaan kollegion jäsenille enintään 4 varajäsentä. Kollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin.

3. KOKOUKSET Kollegio kokoontuu tarvittaessa. Kollegio on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja ja (kolme) 3 jäsentä on läsnä. Kollegio voi myös pitää puhelin- ja sähköpostikokouksia. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

4. PAIMENNUSKOLLEGION TEHTÄVÄT - Valvoo kokeiden sääntöjen ja ohjeiden noudattamista sekä edistää arvostelun yhdenmukaisuutta. - Toimii Kennelliiton asiantuntijaelimenä. - Valmistelee ja esittää, koesääntöjen ja ohjeiden muutokset - Vastaa koulutusmateriaalien laatimisesta - Laatii koetilastot. - Järjestää ylituomarikoulutuksen ja valitsee koulutukseen osallistujat, lajin ylituomareiden koulutus- ja pätevöintiohjeen mukaisesti sekä antaa lausunnon ylituomarikoulutuksen suorittamisesta ja toimittaa ylituomarihakemuksen Kennelliittoon pätevöimistä varten. - Järjestää ylituomareiden jatkokoulutukset - Tekee esitykset tuomarien arvosteluoikeuksien ja ylituomarioikeuksien poisottamisesta ja palauttamisesta.

5. SÄÄNTÖIHIN LIITTYVÄT TOIMINTAOHJEET Toimintaohjeet hyväksyy Paimennuskollegio. Voimassa olevat toimintaohjeet tiedotetaan Kennelliitolle.

6. TALOUS Kollegion jäsenten kustannuksista vastaa häntä esittänyt rotujärjestö tai rotua harrastava yhdistys. Kennelliiton kollegiolle antamien tehtävien kustannuksista vastaa kuitenkin Kennelliitto.