Syysvuosikokouskuulumisia 2019

  • 05.11.2019
  • Julkaisija : Ilona Karjalainen
  • Kuvaaja : Ilona Karjalainen
  • Kommentit: 0

SCY:n sääntömääräinen syysvuosikokous pidettiin 2.11.2019 Lahdessa Neste Kariston kabinetissa sekä etäpisteessä HauPa-hallilla Oulussa. Tämä on yleiskuvaus kokouksen kulusta, tarkemmin se on jäsenistön luettavissa liitteineen intrassa. Yksityiskohtainen pöytäkirja löytyy Colliesanomista 4/19.

Yhdistyksen puheenjohtaja Satu Havukainen avasi kokouksen Lahdessa kello 11.32. Kokouksen puheenjohtajat valittiin kussakin kokouspaikassa yksimielisesti:
Lahti: Satu Havukainen
Oulu: Päivi Iivonen

Sihteerit valittiin seuravasti:
Lahti: Ilona Karjalainen
Oulu: Jenna Mansikka

Yhteysvastaavat valittiin seuraavasti:
Lahti: Tiina Heikkinen
Oulu: Päivi Iivonen

Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen, sillä kokouskutsu on julkaistu sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenlehdessä CS 3/2019 (s. 2) ja varsinaisella kokouspaikalla Helsingissä oli läsnä 18 ja etäpisteessä Oulussa 9 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Yhteensä kokoukseen osallistui täten 27 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä.

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat valittiin kussakin kokouspaikassa seuraavasti:
Lahti: Sari Larmu ja Sari Nyberg
Oulu: Reija Ågren ja Mikko Niskakangas

Työ- ja talousvaliokunnan jäsen Katja Kuosmanen esitteli Collieyhdistyksen talousarvion vuodelle 2020. Keskustelua nousi erityisesti lajitoimikuntien koulutusrinkien toiminta-avustuksista, sekä internet-palvelujen kuluista. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020. Puheenjohtaja Satu Havukainen esitteli hallituksen esityksen jäsenmaksuista, päivärahoista ja kilometrikorvauksista vuodelle 2020. Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksuista, päivärahoista ja kilometrikorvauksista sillä lisäyksellä, että tarkennetaan kasvattajan liittämän jäsenen (20 euroa/ensimmäinen jäsenyysvuosi, ei liittymismaksua) liittämisajankohtaa (esim. määrittelemällä jokin tietty aikamäärä pennun ostamisesta) ja sitä, montako jäsentä kerrallaan kasvattaja liittää. Lisäksi puheenjohtaja Satu Havukainen esitteli Collieyhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2020, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

Seuraavana vuorossa oli hallituksen varapuheenjohtajan, kahden varsinaisen ja yhden varajäsenen valinta seuraavalle kaudelle erovuoroisten jäsenten tilalle. Päivi Kaski esitti varapuheenjohtajaksi Helena Inkistä. Koska muita ehdokkaita ei esitetty, lippuäänestystä ei tarvittu vaan valittiin yksimielisesti varapuheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021 Helena Inkinen. Hallituksen varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat Tiina Heikkinen ja Päivi Iivonen, sekä varajäsenistä Elina Lämsä. Kaikki olivat halukkaita jatkamaan omilla suostumuksillaan nykyisissä pesteissään hallituksessa. Kannatettiin. Muita ehdokkaita ei esitetty. Valittiin yksimielisesti hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi (2020-2022) omalla ehdotuksellaan Tiina Heikkinen ja Päivi Iivonen. Valittiin yksimielisesti varajäseneksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi (2020-2021) omalla ehdotuksellaan Elina Lämsä.

Seuraavaksi valittiin SCY:n edustajat lajiliittoihin. Esitettyjä ehdokkaita kannatettiin yksimielisesti, joten lippuäänestystä ei suoritettu. Valittiin kaudelle 2020 lajiliittoihin edustajat seuraavasti:
SPKL edustajaksi Tiina Salminen
SPKL/Peko edustajaksi Tiina Salminen
SAGI edustajaksi Sari Nyberg
VUL edustajaksi Heini Tammela.

Valittiin myös tilin- ja toiminnantarkastajat sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2020. Tilintarkastajana jatkaa ensi vuonnakin Tapani Tauriainen ja toiminnantarkastajana Taina Yrjänä. Varatoiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 valittiin Taru Kalkas ja Sanni Helppolainen. 

Toimihenkilövaalien jälkeen päätettiin vuoden 2020 kevätvuosikokouksen paikka ja etäkokouspiste. Kokous pidetään 25.4.2020 ja koska sen tulee yhdistyksen sääntöjen mukaan olla pääkaupunkiseudulla, päätettiin että hallitus varaa sopivaksi katsomansa tilan. Pohjois-Suomen alaosasto esitti etäkokouspisteeksi Oulua, mitä kannatettiin. Muita etäkokouspisteitä ei esitetty, joten kevätkokouksella 2020 on yksi etäpiste Oulussa.

Seuraavaksi syyskokous käsitteli jäsenistöltä tulleet esitykset, joista ensimmäisenä oli vuorossa PK-toimikunnan esitys muutoksesta näyttelysääntöihin käyttöluokan osalta kansallisissa koiranäyttelyissä. Todettiin, että nykyinen voimassa oleva näyttelysääntö käyttöluokan osalta (vain KVA:t voi esittää käyttöluokassa) koskee vastaavalla tavalla useita muitakin rotuja muun muassa FCI:n ryhmistä 1 ja 10, jolloin sääntömuutosta kannattaisi lähteä edistämään yhdessä muiden vastaavassa tilanteessa olevien rotujen rotujärjestöjen kanssa. Kannatettiin yksimielisesti PK-toimikunnan esitystä ja päätettiin lähteä viemään sääntömuutosasiaa eteenpäin Kennelliitolle seuraaviin näyttelysääntöjen muuttamiseen 2021 tähdäten.

Toisena käsiteltiin PK-toimikunnan esitys rodunomaisten kokeiden rotumestaruuskilpailujen taloudellisesta tukemisesta. Tämä kohta herätti runsaasti ajoittain kiihkeäksikin muodostunutta keskustelua. Syysvuosikokous totesi ehdotuksen olevan periaatteessa varteenotettava, mutta PK-toimikunnalta toivottiin tarkennusta siihen, minkälaista kustannuksia rodunomaisten kokeiden mestaruuksien järjestämisestä muodostuu ja minkälaista rahallista avustusta toivottaisiin. Huomautettiin myös edelleen pääyhdistyksen olevan taloudellisesti vastuussa kaikesta allaan tapahtuvasta toiminnasta, ja yhdistyksen taloudellisen tilanteen olevan edelleen tälläkin hetkellä erittäin tiukka. Järjestettiin käsiäänestys esityksen ja vastaesityksen pohjalta (17-9 vastaesityksen hyväksi) ja lopputulemana palautettiin esitys PK-toimikunnalle valmisteltavaksi paremmin ensi kertaa varten, toivoen että siihen sisällytettäisiin selkeästi kyseisenlaisten kokeiden budjetti ym. talousasiat, joista kävisi perustellusti ilmi taloudellisen tuen tarve ja sen suuruus.

Viimeisenä esityksenä käsiteltiin Päivi Kasken esitys koskien yhdistyksen internet-sivuja/niiden siirtämistä Yhdistysavain.fi -palveluun. Esitystä pohjustettiin kevätvuosikokouksen hallitukselle antamalla toimeksiannolla (selvitys nykyisten www-sivujen käyttövuosien aikana yhdistykselle aiheuttamistaan kustannuksista, joka on julkaistu Colliesanomien numerossa 3/2019). Nykyisten kotisivujen palveluntarjoajan syksyllä hallitukselle tekemä tarjous sivuston päivittämisestä mm. mobiilikäytön sujuvaa toimintaa varten maksaisi noin 21 000 euroa + alv 24 %. Lisäksi nykyinen jäsenrekisteri ja intranet eivät ns. keskustele keskenään lainkaan, vaan yhdistys ylläpitää tällä hetkellä kahta päällekkäistä henkilörekisteriä.

Kasken esityksen todettiin olevan edullinen, mutta siihen kaivattiin tarkempia lukuja summien osalta kuin myös tarkennusta siihen, kuinka pitkään jouduttaisiin maksamaan päällekkäisiä kuluja kahden eri palveluntarjoajan sivuista siinä vaiheessa, kun uutta alustaa otetaan käyttöön. Nykyisten sivujen palveluntarjoajan (Koodiviidakko/Liana Technologies) irtisanomisaika on kolme kuukautta.
Päivi Kaski vastasi voivansa muuttaa esitystään siten, että tehtäisiin periaatepäätös seuraavanlaisesti: syysvuosikokous antaa toimivallan hallitukselle päättää sivujen mahdollisesta siirrosta halvempaan ympäristöön.
Kannatettiin tähän muotoon muutettua esitystä yksimielisesti. Hallitus päättää jatkosta sivujen siirron suhteen.

Kokouksen päätteeksi jaettiin vuoden 2019 Hirvisuon palkinto ja ansiomerkit ja muut huomionosoitukset. Kennel Timonan (kasv. Tuula Tikkanen) voittaa Hirvisuon palkinnon, muita huomionosoituksia tai ansiomerkkianomuksia ei ollut saapunut. Kokouksessa ei myöskään tullut esille muita asioita, ja puheenjohtaja Satu Havukainen päätti syyskokouksen klo 14.28.

Collieyhdistyksen hallitus onnittelee Tuula Tikkasta Hirvisuon palkinnosta, kiittää pesteissään jatkavia jäseniä sekä toivottaa lämpimästi tervetulleeksi uuden varapuheenjohtajan!

Teksti: Ilona Karjalainen
Kuvaaja: Ilona Karjalainen