Uutiset

Syysvuosikokouskuulumisia Lautsiasta

 • 20.11.2017
 • Julkaisija : Jorma Lahti
 • Kuvaaja : Marjo Hautaviita
 • Kommentit: 0

SUOMEN COLLIEYHDISTYS - FINLANDS COLLIEFÖRENING ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSVUOSIKOKOUS

Kokous pidetiin Lautsian Lomakylässä sunnuntaina 19.11.2017 klo 14.30 alkaen.

Ennen kokouksen avausta kunnioitettiin lyhyellä hiljaisella hetkellä Heljo Hirvisuon ja Seppo Lemetin muistoa.

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Lahti avasi syysvuosikokouksen, toimien myös kokouksen puheenjohtajana. Sihteeriksi valittiin hallituksen sihteeri Päivi Iivonen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli kaikkiaan 36 äänivaltaista yhdistyksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äääntenlaskijoiksi valittiin Hanna Grönqvist ja Tiina Alanko. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta ja kokouksesta pidettiin päätöspöytäkirjaa.

Talousarvion käsittely herätti aktiivista keskustelua. PK-toimikunnan taholta nostettiin esiin epäloogisuus kustannusten jakautumisessa eri toimikuntien välillä. Aiheesta käytiin perusteellinen keskustelu ja koko yhdistyksen budjettiesityksessä pyritään kohdistamaan tunnistetut kulut aina sille toimikunnalle, jonka toimialueeseen ko. kulu kuuluu. Käytännössä nämä kulut maksetaan pääyhdistyksen rahastonhoitajan toimesta. Varsinainen toimikunnan taloudenseuranta hoidetaan kirjaamalla rahaliikenne toimikunnan päiväkirjaan. Elina Lämsä esitti, että hallitus selvittäisi jäsenmaksujen e-laskutus mahdollisuuden. Hallitus ottaa ehdotuksen pikaiseen selvitykseen. Talousarvioesitys hyväksyttiin yksimielisesti, ja  hallituksen esitys kahden euron korotuksesta vuosijäsenmaksuun hyväksyttiin. Päiväraha ja kilometrikorvaukset pysyivät ennallaan.  

Kokouksen puheenjohtaja esitteli kokoukselle seuraavaksi yhdistyksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2018. Kokouksen ehdotuksesta pääyhdistyksen toimintasuunnitelmaan tehtiin seuraavia muutoksia:

 • kohtaan Alaosastot, että tarkennetaan vuosikellon löytävän Colliesanomien numerosta 1 sekä alaosaston kotisivujen intrasta.
 • Lisätty PK-, TOKO- rallytoko-, paimennus- ja agilitytoimikunnat -kohtaan ABCD -ottelu ylöjärvellä 9.6.2018.
 • Nuorisotoimikunta -kohtaa muutettiin kokouksen ehdotuksesta siten, että nuorisotoimikunta tullaan ajamaan alas.
 • Tarkennettiin lisäksi kohtaa Ulkomaan asiat, eriyttämällä ulkomaan asioiden yhdyshenkilö sekä ICS:n hallituksen jäsen omiksi tekstiosioikseen.


Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä heräsi keskustelu. Kokous nosti esiin huolen, ettei jalostustoimikunta ole riittävän näkyvä jäsenistön suuntaan ja jalostustoimikunnan laajempaa osallistumista yleiskokouksíin toivottiin. Toimikunnan tehtävä yhdistyksessä nousi myös keskusteluun. Puheenjohtaja totesi, että toimikuntien tehtävät, myös jalostustoimikunnan, on jäsenten luettavissa Intraan talletetuista toimikuntien toimiohjeista. Aktiivisen keskustelun päätteeksi kokous hyväksyi jalostustoimikunnan ja yhdistyksen toimintasuunnitelmat tarkennuksineen.

Varapuheenjohtajan paikalta oli tänä vuonna erovuoroisena Marjo Järventausta. Syyskokous valitsi ilman äänestystä Kirsi Aurasen varapuheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2018-2019. Onnittelut Kirsi! Seuraavaksi vuorossa oli kahden kolmivuotispaikan täyttäminen sekä uusien yhdistyksen sääntöjen myötä maksimissaan kahden hallituksen varajäsenpaikan täyttäminen. Hallituksesta erovuorossa olivat Merja Kettunen ja Kirsi Auranen.

Äänestystavaksi kokous päätti: Suljettu lippuäänestys, jossa äänioikeutettu voi kirjoittaa 1-4 nimeä ja jokainen nimi on yksi ääni. Kaksi eniten ääniä saanutta valitaan hallituksen jäseniksi 3-vuotiskaudeksi ja kolmanneksi sekä neljänneksi eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi varajäseniksi yksi- ja kaksivuotiskaudeksi. Lisäksi täytettiin äänestyspöytäkirja ääntenlaskijoiden allekirjoituksilla varustettuna.

Ehdolle kokous asetti seuraavat jäsenet: 

 • Nina Niemi Pohjanmaa
 • Teija Lehtoranta, Päijät-Häme
 • Elina Lämsä, Pohjois-Suomi
 • Tiina Susanna Heikkinen, Päijät-Häme
 • Marjo Hautaviita, Pohjanmaa
 • Katja Kuosmanen, Savo-Karjala


Äänestystulos ja hallituspaikat:

 • Marjo Hautaviita, 32 ääntä, hallituksen jäsen 2018 - 2020
 • Katja Kuosmanen, 27 ääntä, hallituksen jäsen 2018 - 2020
 • Teija Lehtoranta, 25 ääntä, hallituksen ensimmäinen varajäsen 2018
 • Elina Lämsä, 19 ääntä, hallituksen toinen varajäsen 2018 - 2019
 • Nina Niemi, 17 ääntä
 • Tiina Heikkinen, 11 ääntä

Onnea valituille!

Seuraavaksi kokous valitsi jäsenet edustamaan yhdistystämme eri liittoihin. Marjo Järventausta (SPKL), Tiina Ylitalo (SPKL/peko), Sari Larmu (SAGI). VUL edustajaa ei nimetty kokouksessa. Hallitus valtuutettiin nimeämään VUL-edustaja jälkeenpäin. 

Tilintarkastajaksi vuodelle 2018 kokous valitsi Tapani Tauriaisen ja toiminnantarkastajaksi Taina Yrjänän. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Marjo Yrölä ja Elina Nihti. 

Kevätkokouksen 2018 varsinaiseksi paikaksi päätetiin yksimielisesti PK-seutu sekä etäkokouspaikoiksi valittiin Oulu ja Jyväskylä. Historian ensimmäinen kevätkokous etäkokouspaikkoineen tullaan pitämään Helsingin, Pohjois-Suomen ja Keski-Suomen alaosastojen alueilla. Etäkokouspaikkojen järjestelyvastuu on kokonaisuudessaan alaosastoilla, eikä vuosikokouksen päättämää kokouspaikkakuntaa voi muuttaa. 

Syysvuosikokouksissa perinteisesti jaettava Hirvisuon palkinnon voitti tänä vuonna jälleen Kennel Timonan sileäkarvaiset colliet. Tuula Tikkanen voitti vuoden 2017 Hirvisuon palkinnon pistein 242. Paljon Onnea Tuula! 

Vuosikokous jakoi Lautsiassa myös ansiomerkkejä yhdistyksen eteen tehdystä aktiivisesta ja arvokkaasta työstä. Hopeinen ansiomerkki jaettiin Anni Malkamäelle (kuva) ja kultainen ansiomerkki Teija Ukkolalle. Onnittelut Anni ja Teija!

Kevätvuosikokous tullaan pitämään huhtikuun 2018 loppupuolella.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:40.

Kiitos aktiiviselle ja runsaslukuisalle kokousväelle! :)

Kokousta ennen kokousväellä oli mahdollisuus tutustua Heljo Hirvisuon sekä Seppo Lemetin perikuntien lahjoittamiin collie-aiheisiin esineisiin ja kirjallisuuteen. Yhdistys kiittää samiaan arvokkaita lahjoituksia.  


Terveisin,
SCY Hallitus 2017

Kuvaaja: Marjo Hautaviita