Tilinpäätösohjeet alaosastoille ja toimikunnille

 • 27.12.2019
 • Julkaisija : Ilona Karjalainen
 • Kommentit: 0

Tilinpäätöksen vaatimat toimenpiteet

Jos olet toimikunnan, työryhmän tai alaosaston puheenjohtaja ja/tai sihteeri, katso tästä linkistä tilinpäätösohjeet vuoden 2019 päättämiseksi (10.1.2020 mennessä). Jos sinulla on yhdistyksen jäsenenä saatavia laskuttamatta kululaskulla, toimi annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaan, viimeistään viikon 2/2020 aikana, kiitos.

Collieyhdistyksen tilinpäätösaikataulu:

 • Alaosastojen ja toimikuntien kirjanpitoaineisto *) kuitteineen toimitettava tilitoimistoon 10.1.2020 mennessä.
 • Avoimet matkalaskut kuitteineen JA laskut vuodelta 2019 on toimitettava yhdistyksen rahastonhoitajalle 10.1.2020 mennessä.
 • Ole ajoissa, koska taloustyöryhmän jäsenet valmistelevat tilinpäätöksen heti 10.1.2020 alkaen!
 • Alaosastojen ja toimikuntien vuoden 2019 pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja talousarviot kirjeitse, allekirjoitettuna ja alkuperäisinä yhdistyksen sihteerille 31.1.2020 mennessä.
 • SCY:n taloustyöryhmän kokoontuu noin vko 6-7/2020 (tilinpäätöksen läpikäynti ja tarkistus).
 • Hallituksen kokous 2/2019 22.2.2020 (tilinpäätöksen käsittely + allekirjoitus hallituksessa).
 • Lopullisen tilinpäätöksen toimitus tilintarkastajille 28.2.2020 +  tilintarkastuksen läpikäynti tilintarkastajien toimesta 1.3.- 31.3.2020.
 • Yhdistyksen kevätkokous 26.4.2020.

*) Kirjanpitoaineisto: Alaosastojen ja toimikuntien tulee käyttää yhdistyksen virallista www-sivuilla olevaa excel-taulukointia ja tulostaa sieltä tuloslaskelma sekä päiväkirja ja lähettää ne tilitoimistoon Mari Saarelle (lisäksi kaikki kuitit ja tiliotteet alkuperäisinä + tiliöityinä).

Rahastonhoitajat, olettehan ajoissa tilinpäätösaikataulun suhteen. Pääyhdistyksen kirjanpitäjä ei voi tehdä mitään ennen kuin kaikki aineistot ovat hänellä. Tilinpäätös ei valmistu ennen kuin kaikki vuoden 2019 aineistot ovat perillä. Mitä nopeammin kaikki toimitetaan, sen parempi!

Yhteystiedot

 • Tilitoimisto: Kurun Profitiimi / Mari Saari, Kauppatie 16 B, 34300 KURU
 • Rahastonhoitaja: Suomen Collieyhdistys ry / Anneli Kuisma, Hiedantie 8, 34300 KURU
 • Sihteeri: Suomen Collieyhdistys ry / Ilona Karjalainen, Tikkamäentie 6 A 22, 80200 JOENSUU

Kiitos jo ennalta osoittamastanne aktiivisuudesta tilinpäätöstä kohtaan!

Talousterveisin,
Katja Kuosmanen
SCY Taloustyöryhmän puheenjohtaja

Teksti: Katja Kuosmanen