Vuokouskuulumisia Pirkkalasta, Oulusta ja Joensuusta

 • 04.11.2018
 • Julkaisija : Jorma Lahti
 • Kuvaaja : Tiina Heikkinen
 • Kommentit: 0

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSVUOSIKOKOUS

SCY:n jäsenistö kokoontui 4.11.2018 klo 12.00 sääntömääräiseen syyskokoukseen Pirkkalan ABC:lla sekä etäpisteissä Heiton talolla Oulussa ja Itä-Suomen liikuntaopistolla Joensuussa. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Lahti avasi kokouksen Pirkkalassa kello 12.02. Kokokouksen puheenjohtajiksi valittiin Pirkkala Jorma Lahti, Oulu Päivi Iivonen ja Joensuu Sarianna Saarenheimo. Sihteereiksi Pirkkala Kirsi Auranen, Oulu Heini Tammela ja Joensuu Ilona Karjalainen. Yhteysvastaaviksi valittiin Pirkkala Marjo Hautaviita, Oulu Päivi Iivonen ja Joensuu Katja Kuosmanen. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen jäsenlehdessä CS 3/2018 (s. 2) eli sääntöjen määräämällä tavalla ja varsinaisella kokouspaikalla Pirkkalassa on paikalla 24 sekä etäpisteissä Oulussa 12 ja Joensuussa 6 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Yhteensä kokoukseen osallistui 42 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Pirkkala Mia Möller ja Tiina Kuhmonen, Oulu Jenna Mansikka ja Reija Komulainen sekä Joensuu Anni Rask ja Satu Kolehmainen. Esityslista hyväksyttiin ja kokouksesta päätettiin pitää päätöspöytäkirjaa. 

Työ- ja talousvaliokunnan puheenjohtaja Taru Kalkas avasi hallituksen hyväksymän talousarvioesityksen kokoukselle. Keskustelua herätti Jalostustoimikunnan pitkään ajama jalostustietokantahanke ja rakennus sekä ylläpitokustannusten sisällyttäminen nyt käsittelyssä olevaan budjettiin  taikka valmistelun jatkamista ja päätöksen siirtämistä vuodella eteenpäin. Kokous pääsi äänestämään seuraavista vaihtoehdoista:

 • Talousarvio- ja jäsenmaksuehdotus 1. Esityslistan mukainen (vuosijäsenmaksu 39 eur).
 • Talousarvio- ja jäsenmaksuhdotus 2. Hallitus esitteli rinnakkaisen talousarvioesityksen, jossa jäsenmaksu nousisi 41 euroon jalostustoimikunnan tuottaman terveystietokannan rakentamis ja ylläpitokulujen lisäämisellä budjettiin 2019.
 • Talousarvio- ja jäsenmaksuehdotus 3. Suvi Hirvonen ehdottaa, että jäsenmaksu nostetaan 40 euroon ja terveystietokannan rakentaminen aloitetaan ja vastaavasti Collikan alasajaminen aloitetaan sekä muiden vanhojen sekä poistuvien järjestelmien kuluja, kuten foorumi ja Collikka, karsitaan vuoden 2019 mittaan budjetista.

Äänestys suoritettiin käsiäänestyksenä, jossa äänet jakautuivat seuraavasti:

 • Ehdotus 1: 16 ääntä
 • Ehdotus 2: 0 ääntä
 • Ehdotus 3: 23 ääntä

Päätettiin ottaa käyttöön ehdotus 3. Aletaan luoda terveystietokantaa ja kilpailutetaan hosting, jäsenmaksu 40 euroa.

Seuraavaksi hyväksyttiin jäsenmaksu, päiväraha ja kilometrikorvausesitys vuodelle 2019, aiemman äänestyksen tulos huomioiden.

 • Vuosijäsen 40 eur
 • Perhejäsen 15 eur
 • Ainaisjäsen 10 * vuosijäsen
 • Ulkomainen jäsen 50 eur 
 • Kilometrikorvauksiin ja päivärahakäytäntöön ei muutosta. 

Puheenjohtaja Jorma Lahti esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavin korjauksin ja tarkennuksin:

 • Korjataan varatoiminnantarkastajan nimeksi Eveliina Nihti
 • Lisätään oma kohta tulostoimikunnalle ja www-työryhmälle jatkossa.
 • Lisäys kohtaan Colliesanomat: CS tarkoituksena tallentaa ja arkistoida nykycollieita myös valokuvien muodossa.


Seuraavana vuorossa oli puheenjohtajan valinta vuodelle 2019-2020. Erovuorossa Jorma Lahti, joka oli estynyt asettumasta enää ehdolle. Päivi Kaski esitti puheenjohtajaksi Satu Havukaista. Marjo Hautaviita esitti puheenjohtajaksi Suvi Hirvosta, joka kieltäytyi tehtävästä. Puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, eli kaudelle 2019-2020, yksimielisesti Satu Havukainen.

Kokous jatkui hallituksen jäsenten valitsemisella erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle 2019-2021. Erovuorossa olivat Tiina Alanko ja Taru Kalkas, jotka olivat estyneitä jatkamaan. Lisäksi valittiin varajäsen erovuoroisen Teija Lehtorannan tilalle kaudeksi 2019-2020. Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä.

 • Päivi Kaski esitti hallitukseen Suvi Hirvosta
 • Riitta Lod esitti hallitukseen Noora Hirvosta
 • Kirsi Auranen esitti hallitukseen Sari Nybergiä
 • Johanna Ruottinen esitti hallitukseen Ilona Karjalaista


Äänestyksessä eniten ääniä saivat:

 • Suvi Hirvonen 35 ääntä
 • Noora Hirvonen 29 ääntä
 • Sari Nyberg 17 ääntä
 • Ilona Karjalainen 35 ääntä


Hallitukseen valitaan kolmeksi vuodeksi (2019-2021), kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta:

 • Suvi Hirvonen
 • Ilona Karjalainen


Ja varajäseneksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi (2019-2020) kolmanneksi eniten ääniä saanut ehdokas. Varajäseneksi valittiin:

 • Noora Hirvonen


Seuraavana vuorossa oli edustajien valinta muihin yhdistyksiin SPKL, SAGI, VUL vuodeksi 2019 ja SKL valtuustoon kaudeksi 2020-2022. Valinnat saatiin vietyä läpi ilman äänestystä.

 • Anni Malkamäki esitti SPKL:oon Heidi Kemppainen, hyväksyttiin
 • Tiina Kuhmonen esitti SPKL/Peko:oon Tiina Ylitalo, hyväksyttiin
 • Jorma Lahti esitti SAGI:oon Sari Larmu, hyväksyttiin
 • Jorma Lahti esitti VUL:oon Katja Kuosmanen, hyväksyttiin
 • Riitta Lod esitti SKL valtuuston edustajaksi Satu Havukainen, hyväksyttiin
 • Johanna Ruottinen esitti SKL valtuustoon varaedustajaksi Marjo Hautaviita, hyväksyttiin


Tilintarkastan ja toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2019 päätettiin seuraavaa:

Tilintarkastajiksi 2019 valittiin Tapani Tauriainen
Toiminnantarkastajaksi 2019 valittiin Taina Yrjänä
Varatoiminnantarkastajiksi 2019 valittiin Taru Kalkas ja Tiina S. Heikkinen

Kevätkokouksen 27.4.2019 varsinaiseksi paikaksi ja etäpisteiksi päätettiin seuraavaa:

Kevätkokouksen varsinainen kokouspaikka on Helsinki/pääkaupunkiseutu.
Kevätkokouksen etäkokouspisteiksi valittiin (alaosastojen ehdotusten pohjalta): Oulu ja Jyväskylä.

Vuoden 2018 Hirvisuonpalkinnon voitti kennel Timonan pistein 182.

Jaettavia ansiomerkkejä tai huomionosoituksia ei ollut.

Muissa asioissa nostettiin esiin valionarvosäännön tilanne ja vaikutukset budjettiin 2020 (pinssit, valioparaatiruusukkeet, CS valiokuvat).
Taru Kalkas kehotti varautumaan 2019 alusta tapahtuviin takautuviin valioitumisiin myös taloudellisesti suunniteltaessa v. 2020 budjettia.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.09.

**

Kiitos vuoden 2018 hallitukselle kuluneesta työntäyteisestä vuodesta, tosin työ on valmis vasta vuoden lopussa. Onnea ja menestystä uudelle vuoden 2019 alussa aloittavalle hallitukselle.   


Yleiskokousterveisin,
Jorma Lahti   

   

Kuvaaja: Tiina Heikkinen