Uutiset

Vuosikelloasiaa alaosastoille ja toimikunnille

  • 26.08.2018
  • Julkaisija : TARU KALKAS
  • Kommentit: 0

Ajankohtaista tilinpäätösasiaa vuosikellosta
KESÄ (heinä-syyskuu)

https://www.scy.fi/scy/ajankohtaista/alaosaston-vuosikello.html

Toimikuntien ja alaosastojen sihteerit toimittakaa allekirjoitetut kokouspöytäkirjat yhdistyksen sihteerille Päivi Iivoselle ja pääyhdistykselle kohdistuvat kululaskut & kuitit pääyhdistyksen rahastonhoitajalle.

Toimikuntien ja alaosastojen rahastonhoitajat toimittakaa (alkuvuoden - kesän) tilipaperit päiväkirjaerittelyineen ja kuitteineen tilitoimistoon. Helpotetaan näin sumaa loppuvuoden osalta (tilinpäätös).

Toimikuntien ja alaosastojen puheenjohtajat toimittakaa tulevan vuoden alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio pääyhdistyksen sihteerille, viimeistään syyskuun 15. päivään mennessä. Tarvitsemme tiedot arvioiduista tuloista ja menoista budjetin 2019 valmistelua varten.
Tulot ja menot budjetointia varten tulee olla selkeästi yksilöity mitä kukin tulo tai meno sisältää. Eli ei niin, että esim. koulutus tai luento tms. 500€, vaan tuo summa tulee avata mikä osuus siitä on mitäkin kustannuksia tai tuloja (mistä kyseinen summa muodostuu?).

Kiitos jo ennalta kaikille. Mikäli kysyttävää tulee, niin yhteydessä lomakkeella hallitukseen.

Hyvää loppukesää kaikille.

Talousterveisin,
Taru