Merkkiohjesäännöt


Jäsenmerkki

Ostettavissa oleva merkki, joka kertoo kantajansa harrastuksesta.


Yleistä ansiomerkeistä

Merkki voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle henkilökohtaisesti käyttäen perusteena saajan aktiivista toimintaa rotujärjestön ja/tai sen alaosaston sekä rodun hyväksi. Periaate on, että ansiomerkin anominen on pääasiallisesti alaosastojen tehtävä. Anomukset on toimitettava kirjallisesti ansiomerkkianomiskaavaketta käyttäen hallitukselle tai sen nimeämälle merkkitoimikunnalle huhtikuun loppuun mennessä yhdistyksen sihteerille. Erityisiä poikkeuksia lukuun ottamatta merkit jaetaan vuosikokouksen yhteydessä. 

Hukkuneen tai rikkoutuneen ansiomerkin tilalle voi ostaa uuden 10 euron hintaan. Ole yhteydessä yhdistyksen hallituksen sihteeriin ja ilmoita vuosiluku milloin ansiomerkki on myönnetty. 


Harrastemerkki

Merkin tarkoituksena on innostaa ja osoittaa kiitollisuutta henkilölle hänen tekemästään työstä rodun alaosaston tai rotujärjestön hyväksi. Merkin myöntää ja jakaa pääasiallisesti alaosastojen hallitukset, jotka lunastavat ne yhdistyksen tarvikemyynnistä. Toimitusaika on 30 päivää tilauksesta. Merkki jaetaan alaosaston vuosikokouksessa.  


Hopeinen ansiomerkki

Voidaan antaa henkilölle, joka on vähintään seitsemän (7) vuoden ajan ollut yhdistyksen jäsen ja aktiivisesti harrastanut yhdistystoimintaa Suomen Collieyhdistyksessä sekä rotua. Ansioksi katsotaan myös toiminta palkintotuomari- ja koulutustehtävissä, sekä menestyksellinen kasvatustoiminta.

Kultainen ansiomerkki

Voidaan antaa henkilölle, joka vähintään 15 vuoden ajan on ollut yhdistyksen jäsen ja tänä aikana aktiivisesti harrastanut rotua ja yhdistystoimintaa sen erilaisissa luottamustehtävissä. Ansioksi katsotaan myös pitkäaikainen toiminta kilpailijana tai palkintotuomarina, kouluttajana tai tehtyä erityisen ansiokasta työtä koiranjalostuksen hyväksi. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vain henkilölle, jolla on yhdistyksen hopeinen ansiomerkki. Hopeisen ja kultaisen ansiomerkin myöntää SCY:n hallitus.

Ylläolevista säännöistä voi hallitus erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa, perustellusti poiketa. Merkkien ulkonäön, värin ja muodon päättää SCY:n hallitus pyrkien merkkien pysyvään ulkonäköön.

Linkki: Ansiomerkkianomus

Suomen Collieyhdistys – Finlands Collieförening ry. 18.1.2009.