Tapahtumien järjestämisvuorot

Tapahtumien järjestämisvuorot kiertävät vuosittain Collieyhdistyksen 11 alaosaston välillä. Järjestämisohjeet löydät vasemmalta sivupalkista. Alaosastot voivat sopia vuorojen vaihtamisesta keskenään ja tarvittaessa vaihtaa järjestämisvuoroja, mutta hallitusta on informoitava tästä.

Tulevat vuorot
Agilitymestaruus PK-mestaruus Tokomestaruus Pääerikoisnäyttely
(+ Valioparaati
haluttaessa)
Sivuerikoisnäyttely Rallytoko-
mestaruus
2019 Kymen ao Päijät-Hämeen ao Savo-Karjalan ao Savo-Karjalan ao Helsingin ao Pirkanmaan ao
2020 Päijät-Hämeen ao Turun ao *Satakunnan ao *Satakunnan ao Pirkanmaan ao Pohjois-Suomen ao
2021 Savo-Karjalan ao Pirkanmaan ao Pohjanmaan ao Pohjanmaan ao Päijät-Hämeen ao Kymen ao
2022 Satakunnan ao Pohjois-Suomen ao Helsingin ao Helsingin ao Turun ao Satakunnan ao
2023 Pohjois-Suomen ao Savo-Karjalan ao Pirkanmaan ao Pirkanmaan ao Saimaan ao Turun ao
2024 Helsingin ao Satakunnan ao Päijät-Hämeen ao Päijät-Hämeen ao Pohjois-Suomen ao Pohjanmaan ao
2025 Pirkanmaan ao Pohjanmaan ao Turun ao Turun ao Keski-Suomen ao Helsingin ao
2026 Pohjanmaan ao Keski-Suomen ao Saimaan ao Saimaan ao Kymen ao Savo-Karjalan ao


*Satakunnan ao vetäytyy 2020 pääerikoisnäyttelyn järjestämisestä, tapahtuman järjestää Helsingin ao pääkaupunkiseudulla.

*Satakunnan ao vetäytyy 2020 tokomestaruuksien järjestämisestä, tapahtuman järjestää Keski-Suomen ao Jyväskylän seudulla.

Huom! Koska vaaditut vuosittaiset rekisteröintimäärät eivät täyty, SCY:llä ei ole sivuerikoisnäyttelyä vuosina 2019-2020.

Paimennusmestaruuskilpailun järjestämisvastuu on paimennustoimikunnalla.

Erikoisnäyttelyavustus

Hallituksen päätös (kokous 3/2016, Näyttelytoimikunnan asiat)

Päätettiin, että voidaan myöntää 500 eur avustus järjestävälle alaosastolle pää- ja sivuerikoisnäyttelyn järjestämiskulujen kattamiseksi, jonka alaosasto voi anoa pääyhdistykseltä.

Alaosaston tulee toimittaa pääyhdistyksen sihteerille allekirjoitettu (pj+siht) pöytäkirjaote alaosaston hallituksen kokouksesta jossa erikoisnäyttelyavustuksen anominen on päätetty. Mukaan tulee liitää alaosaston tilinumero (henkilökohtaista ei hyväksytä), yhteyshenkilön tiedot ja toivottu päivämäärä avustuksen suorittamiselle alaosaston tilille.

Pääyhdistyksen hallitus käsittelee saamansa erikoisnäyttelyavustusanomuksen seuraavassa kokouksessaan ja toimittaa pöytäkirjaotteella maksutiedot pääyhdistyksen rahastonhoitajalle toimeenpantavaksi toivottuna ajankohtana. Pöytäkirjaotteet liitetään osaksi yhdistyksen tilinpäätösaineistoa.

Menneet vuorot

Agilitymestaruus PK-mestaruus


Tokomestaruus

Pääerikoisnäyttely

Valioparaati
(vapaaehtoinen)

Sivuerikoisnäyttely
2005 Pohjanmaan ao Kymen ao Pohjois-Suomen ao Pohjois-Suomen ao Kymen ao
2006 Keski-Suomen ao Keski-Suomen ao Keski-Suomen ao Keski-Suomen ao Savo-Karjalan ao
2007 Turun ao Helsingin ao Kymenläänin ao Kymenläänin ao Satakunnan ao
2008 Kymen ao Päijät-Hämeen ao Savo-Karjalan ao Savo-Karjalan ao Pohjanmaan ao
2009 Päijät-Hämeen ao Pirkanmaan ao Satakunnan ao Satakunnan ao Helsingin ao
2010 Savo-Karjalan ao Turun ao Pohjanmaan ao Pohjanmaan ao Pirkanmaan ao
2011 Satakunnan ao Pohjois-Suomen ao Helsingin ao Helsingin ao SCY
2012 Pohjois-Suomen ao Savo-Karjalan ao Pirkanmaan ao Pirkanmaan ao

Saimaan ao

2013 Keski-Suomen ao Päijät-Hämeen ao Pohjois-Suomen ao ei ollut
2014 Pirkanmaan ao Pohjanmaan ao Turun ao Turun ao Keski-Suomen ao


Vuonna 2015 rally-tokosta tuli virallinen kilpailulaji, minkä vuoksi järjestämisvuorot uusittiin.

Menneet vuorot

Agilitymestaruus PK-mestaruus


Tokomestaruus

Pääerikoisnäyttely Sivuerikoisnäyttely Rallytokomestaruus
2015 Pohjanmaan ao Kymen ao Saimaan ao Saimaan ao Kymen ao Keski-Suomen ao
2016 Keski-Suomen ao Keski-Suomen ao Keski-Suomen ao Keski-Suomen ao Savo-Karjalan ao Keski-Suomen ao
2017 Turun ao Saimaan ao Pohjois-Suomen ao Helsingin ao Satakunnan ao Päijät-Hämeen ao
2018 Saimaan ao Helsingin ao Kymen ao Helsingin ao Pohjanmaan ao Saimaan ao