Terveys

Pitkä- ja sileäkarvaiset colliet ovat perusterveitä ja suhteellisen pitkäikäisiä koirarotuja, joilla ei ole toistaiseksi esiintynyt huolestuttavan paljon sellaisia perinnöllisiä sairauksia, jotka lyhentäisivät selvästi koiran elinikää tai heikentäisivät sen elämänlaatua merkittävästi. 

Kuten kaikissa koiraroduissa, perinnöllisiä sairauksia kuitenkin esiintyy. Suurimmaksi osaksi ne periytyvät resessiivisesti eli piilevästi. Tällaisen taipumuksen kantajayksilöä ei voi tunnistaa sen ulkoasun perusteella. Vaikka jalostukseen käytettäisiin vain terveiksi todettuja yksilöitä, on mahdollista, että pentueen molemmat vanhemmat kantavat piilevänä samaa sairaustaipumusta ja joku tai jotkut jälkeläisistä ovat sairaita tai sairastuvat johonkin perinnölliseen sairauteen. Usein nämä piilevästi periytyvät sairaudet puhkeavat vasta, kun koira on jo ohittanut pentu- ja nuoruusiän.

Tästä nettisivujen terveys-osiosta löydät tietoa pitkä- ja sileäkarvaisella colliella esiintyvistä perinnöllisistä sairauksista. Alla listatut napatyrä ja kivesvika ovat rodusta riippumattomia, koirilla esiintyviä synnynnäisiä vikoja. Valikosta voit lukea omilta alasivuiltaan lisää juuri collieilla tavattavista perinnöllisistä sairauksista.

Kivesvika

Kivesvikaisen uroksen toinen tai molemmat kivekset ovat jääneet laskeutumatta kivespusseihin. Piilokives voi sijaita vatsaontelossa tai nivuskanavassa. Piilokiveksistä koiraa ei Kennelliiton säännösten mukaisesti saa käyttää jalostukseen. Vatsaontelossa sijaitseva piilokives on syytä poistaa, sillä se lisää syöpäriskiä. Kaikenlainen muu operoiminen on kiellettyä. Kasvattaja palauttaa 1/3 kauppahinnasta vähintään vuoden iässä annettua eläinlääkärin todistusta vastaan.

Napatyrä

Napatyrä on koiran vatsanpeitteissä sijaitseva reikä, jonka kautta vatsapaitaa ja/tai suolia työntyy vatsaontelosta nahan alle. Napatyrä on useimmiten todettavissa jo luovutusiässä. Napatyrä on periytyvä vika, ja kasvattaja on velvollinen Kennelliiton säännösten mukaisesti korvaamaan mahdollisesta napatyräleikkauksesta aiheutuneet kustannukset. Kaupantekohetkellä on sovittava missä ja milloin leikkaus suoritetaan. Kaikki napatyrät eivät tarvitse leikkausta. Napatyrä on merkitty pennun eläinlääkärintodistukseen ja siinä on yleensä maininta myös vakavuusasteessa.