Lääkeaineyliherkkyys 

eli MDR1-geenivirhe

Sekä pitkä- että sileäkarvaisen collien on tiedetty jo pitkään olevan herkkiä loisten torjuntaan käytetylle lääkkeelle, ivermektiinille. Ivermektiini kertyy koirien keskushermostoon ja aiheuttaa jo pieninä määrinä kuoleman. Yleensä ivermektiinin imeytyminen keskushermostoon estetään aivo-veriesteen (bloodbrain barrier) avulla. Vuonna 2001 löydettiin yliherkkyyden aiheuttava mutaatio, neljän emäsparin deleetio mdr1-geenissä (multiple drug resistance 1). Mutaation suhteen heterotsygoottien collieiden todettiin sietävän ivermektiiniä. Samalla julkaistiin lista muista lääkeaineista, joille mutaation suhteen homotsygootit koirat ovat tai saattavat olla herkkiä aineiden farmakologisten ominaisuuksien perusteella. Näihin lääkeaineisiin kuuluu ainakin loperamidi, vinkristiini, vinblastiini, doksorubisiini, moksidektiini, ondansetroni, domperidoni, paklitakseeli, mitoksantroni, etoposidi, rifampisiini, kinidiini ja morfiini.

Mutaatio esiintyy harvinaisena myös muilla colliesukuisilla roduilla, esimerkiksi australianpaimenkoiralla, bordercolliella ja shetlanninlammaskoiralla. Koiran genotyypin voi todeta geenitestin avulla. Geenitestatulle colliellekaan ei kuitenkaan voi suositella esimerkiksi Ivomec-kauppanimellä tunnettua, loishäätöön tuotantoeläimillä tarkoitettua ivermektiiniä sisältävää valmistetta, sillä sitä ei ole lainkaan rekisteröity pieneläinkäyttöön Suomessa.

  • mdr1.pdf137 KB

    Vuonna 2021 päivitetty lista MDR1 -/- -koirille vaarallisista lääkeaineista.