Älä osta paperitonta pentua

Tiesitkö, että pennun rekisteröinti Kennelliittoon maksaa kasvattajalle halvimmillaan vain 35 euroa? Tämä edellyttää, että pentueen vanhemmat on asianmukaisesti tutkittu ja asian sähköisesti hoitava kasvattaja kuuluu Kennelliittoon ja rotujärjestöön. Raha ei siis ole syy jättää rekisteröintiä tekemättä, jos kaikki muu on kunnossa!

Miksi joku sitten jättää pennut rekisteröimättä?

Syitä rekisteröimättömyyteen voi olla useita. Suomen Kennelliitto ei rekisteröi pentuetta, jos

  • pentueen vanhempia (toista tai molempia) ei ole rekisteröity tai ne ovat sekaroituisia.
  • kasvattaja on rekisteröintikiellossa.
  • kyseessä on merle x merle -yhdistelmä.

Pentue voidaan rekisteröidä EJ-rekisteriin, jos

  • pentueen vanhemmilla ei astutushetkellä ole tarvittavia terveystutkimuksia suoritettuna. Collieiden kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä lonkka- ja kyynärkuvausta sekä silmätarkastusta.
  • pentueen vanhemmat eivät täytä PEVISAn (Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) määräyksiä. Collieiden kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jalostukseen on käytetty koiraa, jonka lonkat ovat D:t tai huonommat tai kyynärät 2 tai huonommat.
  • Emää on pennutettu liian tiheästi. Jos kasvattaja kertoo, että pentuetta ei voi rekisteröidä tästä syystä, pyri tarkistamaan, ettei hänellä ole rekisteröintikieltoa, joka olisi langetettu väärinkäytösten vuoksi.
  • Vanhemmat ovat liian nuoria tai vanhoja.
  • Vanhemmat ovat liian läheistä sukua toisilleen. Kennelliiton yleinen jalostusstrategia kieltää vanhempi-lapsi -yhdistelmät sekä täyssisarparitukset. Nämä voidaan kuitenkin rekisteröidä EJ-rekisteriin.

Miksi rekisteröimätöntä pentua ei kannata hankkia?

Yksinkertaisesti siksi, että jos kaikki on kunnossa, kasvattajalla ei ole mitään syytä jättää pentuetta rekisteröimättä. Koiran hankintahinta muodostaa vain murto-osan siitä vuosien varrella aiheutuvista kustannuksista, joten muutaman kympin tai satasen säästö ei kannata. 

Rekisteritodistus on koiran henkilötodistus. Ilman sitä koiran taustaa ei voi varmistaa. Samoin kuin ihmisen henkilötodistus, myös koiran rekisteritodistuksessa on useita asioita, joista sen tunnistaa oikeaksi. Suomen Kennelliiton rekisteritodistuksessa on esimerkiksi aina hologrammi. Rokotuskortti tai eläinlääkärintodistus eivät siis tee paperikoiraa.

Rekisteröinti takaa, että koiran tausta on sitä, mitä sen sanotaan olevan. Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita ja näiden noudattamista myös valvotaan. Narttuja ei saa astuttaa liian usein tai liian vanhoina. Koiria, joilla on vakavia lonkka- tai kyynärongelmia, ei saa käyttää jalostukseen. 

Ethän halua tukea tällaista toimintaa, vaikka etsisitkin vain perheenjäsentä ja kaveria? Koiria ei rekisteröidä näyttely- ja koekäyntejä varten, vaan rotujen säilyttämiseksi. Vastuulliset kasvattajat tekevät kovasti töitä saadakseen aikaan terveitä ja hyväluonteisia koiria, kun taas paperittomien koirien teettäjä ei usein edes tiedä yhdistämiensä koirien terveydentilasta syvällisemmin, suvuista puhumattakaan. Kumpaa tahoa sinä haluat tukea?

Huom! Ruokavirastoon rekisteröinti ei takaa, että pentu tai sen vanhemmat ovat terveitä. Ruokavirastoon rekisteröidyn koiran sukutaustasta ei voi olla varma.

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröinnin ehdoista, voit lähettää sähköpostia jalostustoimikunta@collieyhdistys.fi