TOIMIKUNNAT

Toimikunnat, työryhmät ja yhdyshenkilöt koordinoivat ja edistävät oman lajinsa/vastuualueensa toimintaa yhdistyksessä sekä jakavat siitä tietoa. Toimikunnat kehittävät yhteistyötään alaosastojen kanssa avustamalla alaosastoja erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä, sekä antamalla asiantuntemuksensa alaosastojen käyttöön. Toimikunnat kokoavat joukkueet mestaruuskisoihin avustaen mestaruuskisojen järjestelytehtävissä. Toimikunnat ja työryhmät pyrkivät järjestämään mahdollisuuksien mukaan myös epävirallisia kilpailutapahtumia (mm. PK, agility, toko), paimennustaipumuskokeita ja koulutustilaisuuksia sekä leirejä.

Huom! Sivun päivitys työn alla, toimikuntien kokoonpanoissa on tapahtunut muutoksia vuodenvaihteessa ja odottelemme osalta vielä tietoja.

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunta edistää rotujen jalostusta. Se valistaa ja neuvoo kasvattajia ja rodun harrastajia julkaisemalla artikkeleita ja järjestämällä luentotilaisuuksia. Tavoitteena on tuottaa ja jakaa pintaa syvemmälle rotujen kehitystrendeihin ja ajamkohtaisiin ilmiöihin pureutuvaa tietoa. Jalostustoimikunta koordinoi myös jalostustarkastuksien järjestämistä ja tarjoaa jalostusneuvontaa. Toimikunta myös kerää erilaisia tuloksia ja kehittää tapoja saada tietämystä näistä jäsenistön käyttöön. Vuodesta 2020 alkaen jalostustoimikunnan ulkomuototuomarijäsenet vastaavat myös ulkomuototuomareiden koulutuksesta. Jalostustoimikunta antaa myös lausuntoja esimerkiksi poikkeuslupahakemuksiin. 
Toimikuntaan kuuluu 10 jäsentä, joista vähintään puolet on niin kutsuttuja kasvattajajäseniä. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat erityisasiantuntijoina eläinlääkärijäsen, kaksi luonteen arviointiin pätevöityä tuomarijäsentä ja kaksi ulkomuototuomarijäsentä. Myös kasvattajajäsenille on pätevyysvaatimukset. Toimikunnan kokoonpanossa pyritään huomioimaan molempien rotujen tasainen edustus.

Ensisijainen yhteydenotto:

jalostustoimikunta@collieyhdistys.fi 

Meidät löydät myös Facebookista.

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot löydät Yhteystiedot-välilehdeltä.

Lehtitoimikunta

Lehtitoimikunta vastaa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Colliesanomat-jäsenlehden teosta. Lehti sisältää tietoa rotumme ajankohtaisista asioista ja monipuolisesti artikkeleita eri aiheista. Lehtitoimikuntaan kuuluvat lehden päätoimittaja, taittaja sekä avustajat, jotka ideoivat ja tuottavat lehteen materiaalia yhteistyössä päätoimittajan kanssa, kääntävät ja oikolukevat sekä tekevät muita avustavia tehtäviä.

Päätoimittaja Amanda Mäkynen

colliesanomat@collieyhdistys.fi
040-5608396

Näyttelytoimikunta

Näyttelytoimikunta auttaa tarvittaessa yhdistyksen erikoisnäyttelyiden järjestämisessä sekä kaikissa muissa näyttelyihin liittyvissä asioissa. 

Näyttelytoimikunnan yhteystieto: 

tiina.heikkinen@pp2.inet.fi.

Toko- ja rally-tokotoimikunta

Suomen Collieyhdistyksen toko- ja rallytokotoimikunnan tarkoituksena on edistää tottelevaisuuskokeiden ja rally-tokon harrastusta collierotujen parissa. Vuonna 2020 collieille perustettiin tokorinki, johon valittiin mukaan 12 koirakkoa. Tokorinki tarjoaa säännöllistä koulutusta kohti tottelevaisuuskokeiden ylempiä luokkia. Myös rally-tokossa on tarkoitus laukaista rinki-toimintaa, jotta tukisimme koirakoiden oppimismatkaa aina korkeimpia luokkia ja arvokilpailuita kohden. Ohjeistamme mielellämme myös alaosastoja vuotuisesti järjestettävissä toko- ja rally-tokomestaruuksien järjestämisessä.

Tokovastaava Kaarina Pesonen 

downmoore@kotinet.com 
puh. 040 511 0689

Rally-tokovastaava Taru Kalkas

kalkas.taru@gmail.com

Paimennustoimikunta

Paimennustoimikunta edistää toiminnallaan paimennusharrastuksen mahdollisuuksien laajentamista jäsenistölle koko Suomeen. Toiminnan näkyvyyden kautta edistetään rodunjalostusta; päämääränä aktiivinen, rakenteeltaan ja taipumustensa osalta, paimentyöhön kykenevä rodunomainen collie. Autamme myös kaikissa paimennusasioihin liittyvissä asioissa, kuten vaikka mestaruuksien järjestämisissä.

Meihin voit olla yhteydessä:
paimennustoimikunta@collieyhdistys.fi

Tulostoimikunta

Tulostoimikunnan tavoitteena on lisätä harrastamista collieiden kanssa. Se edistää kaikkien harrasteiden tulosten julkaisua uutisten ja tuloslistausten muodossa yhdistyksen eri kanavissa. Toiminnalla tuetaan myös rodunjalostusta tuomalla tuloksia paremmin kasvattajien käytettäväksi. Tulostoimikunta koordinoi pääyhdistyksen Vuoden Collie -kilpailun järjestämistä ja vastaa sen pisteytyksen kehittämisestä.

Yhteyttä saa sähköpostitse:
tulostoimikunta@collieyhdistys.fi

Agilitytoimikunta

Agilitytoimikunnan tavoitteena on toimia lähinnä neuvoa-antavana elimenä, mutta saatamme repäistä jopa järjestämällä tapahtumia, esim. leirejä/koulutuspäiviä, luentoja ja keskustelutilaisuuksia. Alaosastot voivat kysellä toimikunnalta apua agilitymestaruuksien kisajärjestelyissä sekä yhteistyötä esim. harrastusleirien järjestämiseen. Toimikunta toimii yhteistyössä Suomen Agilityliitto SAGIn kanssa.

Agilitytoimikunta on perustanut yhdeksi tiedotuskanavakseen Facebook -ryhmän SCY Agilitytoiminta, johon voi jokainen innokas liittyä. Agilityä harrastavat collieohjaajat voivat ryhmässä ehdottaa toiveita ja ideoita SCY:n agilitytoiminnan kehittämiseen. Muita tiedotuskanavia on yhdistyksen www-sivut sekä Colliesanomat-lehti.

Ota yhteyttä ensisijaisesti: 
agilitytoimikunta@collieyhdistys.fi

Palveluskoiratoimikunta

Palveluskoiratoimikunnan tehtävä on edistää palvelus- ja pelastuskoiraharrastamista pk ja sk collieilla. Järjestämme koulutuksia ja tiedottamme jäseniä palveluskoira- ja peko- toimintaan liittyvistä asioista sekä opastamme alaosastoja vuosittain järjestettävän PK-mestaruuksien järjestämisessä. 

Meillä on ryhmä Facebookissa, johon olet tervetullut: 
SCY collieiden palveluskoiratoiminta

Yhteyden saat myös sähköpostitse:
pktoimikunta@collieyhdistys.fi

Taloustyöryhmä

Taloustyöryhmän tehtävinä on syksyllä laatia yhdistyksen budjetti ja alkuvuodesta valmistella tilintarkastuksen aineisto. Vuoden aikana työryhmä seuraa budjetin toteutumista. Tarkoituksena on toimia myös alaosastojen ja toimikuntien tukena sekä neuvonantajana talousasioissa.


Meihin saat yhteyden:

Talousryhmän puheenjohtaja Sanni Helppolainen
helppolainensanni@gmail.com