Siirto rodusta toiseen

Sileäkarvaiseksi rekisteröidyn ilmiasultaan pitkäkarvaisen koiran siirtäminen pitkäkarvaiseksi 1.1.2014 lukien

Ennen ulkomuototuomarin arviointia seuraavien ehtojen on täytyttävä:

  • koiralla on virallinen voimassaoleva silmätarkastustulos (yli 1v), tulos cea-vapaa tai crd (ei colobomaa tai ablaatiota tai muita vakavia löydöksiä).
  • koira on virallisesti lonkka- ja kyynärkuvattu ja täyttää niiden osalta PEVISA-ehdot

Kun em. terveystulokset näkyvät KoiraNetissä, otetaan yhteys jalostustoimikunnan sihteeriin. Tämän jälkeen ulkomuototuomari voi esittää siirtoa rodusta toiseen joko näyttelyn yhteydessä, jalostustarkastuksessa tai erikseen järjestettävässä katselmuksessa (esim. näyttelyn yhteydessä). Ko. ulkomuototuomarilla tulee olla arvosteluoikeudet sekä sileä - että pitkäkarvaiselle collielle.

Arvioinnin tekevä ulkomuototuomari arvioi ja toteaa seuraavien ehtojen täyttyvän: koira on yleiskunnoltaan hyvä, terverakenteinen ja luonteensa puolesta lähestyttävissä. Tämän lisäksi koiran tulee olla rotutyypiltään oikea, siten että ko. tuomari voisi arvioida antavansa koiralle näyttelyn laatuarvostelussa arvosanan EH (poislukien karvan pituus).

Ulkomuototuomarin annettua lausunnon ja ehdotettua rodusta toiseen siirtoa, SCY:n jalostustoimikunta lähettää esityksen rodusta toiseen siirrosta SKL:n toimistoon ja saattaa asian tiedoksi hallituksen seuraavaan kokoukseen.

Sileäkarvaiseksi collieksi rekisteröidyn ilmiasultaan pitkäkarvaisen koiran siirtäminen pitkäkarvaiseksi 31.12.2013 asti

Ennen ulkomuototuomarin arviointia seuraavien ehtojen on täytyttävä:

  • koira on pentuna ja aikuisena virallisesti silmätarkastettu, tulos cea-vapaa (ei muita vakavia löydöksiä). Pentutarkastus voidaan korvata cea-geenitestillä (tulos normaali tai kantaja)
  • koira on virallisesti lonkkakuvattu, tulos A tai B

Kun em. terveystulokset näkyvät KoiraNetissä, otetaan yhteys jalostustoimikunnan sihteeriin. Tämän jälkeen ulkomuototuomari voi esittää siirtoa rodusta toiseen joko näyttelyn yhteydessä, jalostustarkastuksessa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa. Ko ulkomuototuomarilla tulee olla arvosteluoikeudet sekä sileä- että pitkäkarvaiselle collielle.

Arvioinnin tekevä ulkomuototuomari arvioi ja toteaa seuraavien ehtojen täyttyvän: koira on yleiskunnoltaan hyvä, terverakenteinen ja luonteensa puolesta lähestyttävissä. Tämän lisäksi koiran tulee olla rotutyypiltään oikea, siten että ko. tuomari voisi arvioida antavansa koiralle näyttelyn laatuarvostelussa arvosanan EH (poislukien karvan pituus).

Ulkomuototuomarin annettua lausunnon ja ehdotettua rodusta toiseen siirtoa, SCY:n jalostustoimikunta lähettää esityksen rodusta toiseen siirrosta SKL:n toimistoon.

Tämä päätös on voimassa 13.5.2010 alkaen.