PEVISA-määräykset

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma eli PEVISA

Pitkä- ja sileäkarvaiset colliet ovat mukana Suomen Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa eli PEVISA-ohjelmassa. PEVISAan kuuluvissa roduissa rekisteröitävän pentueen molempien vanhempien tulee täyttää niille asetetut PEVISA-ehdot ennen astutusta, jotta pentue rekisteröidään FI-rekisteriin.

Collieiden PEVISA-ohjelma 1.1.2024-31.12.2028: 

Koskee pentueita, joissa astutus on tapahtunut 1.1.2014 tai sen jälkeen.

Lonkat

Pitkäkarvaiset:

Lonkkakuvauspakko, raja-arvona C, C-lonkkaista saa käyttää A tai B-lonkkaisen kanssa.

Sileäkarvaiset:

Lonkkakuvauspakko, raja-arvona C, C-lonkkaista saa käyttää A-lonkkaisen kanssa.

Kyynärät

Kyynärkuvauspakko, kyynärpäiden raja-arvona aste 1. 

Silmät

Silmätarkastuspakko, koiralla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Huom! alle 1-vuotiaana annettu silmälausunto on voimassa vain vuoden. 

HUOM: Lonkkanivelen kasvuhäiriöohjeeseen tuli muutos vuoden 2016 alussa. Muutoksen mukaan koiran lonkat voidaan kuvata uudestaan vasta 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Aikaisemmin kuvausten välissä on pitänyt olla kuusi kuukautta.

Ulkomaisten urosten käyttö

Suomen Collieyhdistyksen aloitteesta ulkomaiselle uroksen käytölle on myönnetty pysyväisluonteinen poikkeuslupa eli PEVISA-ohjelman vaatimukset eivät koske ulkolaisten urosten kahta ensimmäistä Suomeen rekisteröitävää pentuetta. Ulkomaiseksi katsotaan koira, jonka omistaja/omistajat/jalostusoikeuden haltija asuu ulkomailla. 

Tarkempia tietoja löytyy Kennelliiton sivuilta Koirarekisteriohjeesta.

Lisätietoja PEVISAsta löydät Suomen Kennelliiton sivuilta!