Viesti

Viestikokeessa koiran tehtävänä on juosta kahden ohjaajan välistä matkaa (= rataa) maastossa. Kokeessa ja viestiä harjoitellessa koiralla tulee siis olla maasto-osuudessa kaksi ohjaajaa. Kokeessa useampi koira saattaa olla samaan aikaan radalla, joten koiran täytyy olla koesuorituksen aikana ehdottoman välinpitämätön muita koiria kohtaan. Viestikoe testaa koiran juoksukuntoa ja -intoa, sekä ohjattavuutta. Koirilla on viestikokeessaan kaulassaan panta, jossa on pieni kotelo, jossa ne kuljettavat ”viestiä”.

Koe alkaa pisteestä (= tarkastusasemalta) A, johon saavutaan koirien ja molempien ohjaajien sekä tuomareiden kanssa. Jokaisen kokeeseen osallistuvan koiran ohjaajista toinen lähtee koiran kanssa (koira kytkettynä) kulkemaan tuomarin ohjeistuksesta metsässä sijaitsevaan pisteeseen (= tarkastusasemalle) B. Toinen tuomareista lähtee ohjaajien ja koirien kanssa pisteeseen B.

Tarkastusasemat on merkitty maastoon. Tarkastusasemalle B saavuttuaan koirat lähetetään kolmen minuutin välein juoksemaan takaisin pisteeseen A toisen ohjaajansa luokse. Ennen lähetystä koira kuljetetaan ohjaajan vasemman jalan vieressä seuraten 25 metrin matka lähetyspisteelle, jossa koiran tulee odottaa perusasennossa vähintään 30 sekunnin ajan ennen lähettämistä. 

Lähetyskäskyn saatuaan koiran tulee lähteä määrätietoisesti juoksemaan kohti pistettä A, saavuttuaan pisteen A läheisyyteen, saa koiran toinen ohjaaja kutsua aikaisintaan 50 metrin etäisyydeltä. Muiden koirien tulee odottaa omaa vuoroaan rauhassa ja lähetysvuorossa olevaa koiraa häiritsemättä; viestikokeessa koiralta odotetaan äänettömyyttä.

Kun kaikki koirat on lähetetty pisteeltä B takaisin pisteeseen A, siirtyvät kaikki B-pisteellä odottavat ohjaajat tuomarin kanssa pisteelle C, jonne koirat lähetetään jälleen vuorotellen kolmen minuutin välein pisteestä A. Koiran tulee siis palata pisteeseen B, mistä se lähetettiin pisteellä A odottavan ohjaajan luokse ja jatkaa matkaa ihmisten jälkeä seuraten pisteelle C. 

1-luokan koirien suoritus päättyy niiden saavuttua ensimmäisen kerran pisteelle C. 2-luokan koirat lähetetään pisteeltä C vielä takaisin pisteelle A ja 2-luokan koirien koe päättyy pisteeseen A. 3-luokan koirien ohjaajat siirtyvät tämän jälkeen vielä pidemmälle metsään, pisteelle D, koirat juoksevat pisteeltä A pisteelle D ja vielä takaisin pisteelle A ennen kokeen päättymistä.

Etäisyys pisteeltä A pisteelle B on 1000 metriä, pisteeltä B ohjaajat kulkevat 300 metrin matkan eteenpäin metsään pisteelle C ja 3-luokassa vielä 300 metrin matkan pisteelle D. A-piste pysyy koko kokeen ajan paikoillaan. Näin juostava matka kasvaa koeluokkien kasvaessa. 1-luokan koirat juoksevat yhteensä 2300 metriä ja aikaa on maksimissaan käytettävissä viestiosuuksiin 15 minuuttia. 2-luokan koirat juoksevat yhteensä 3600 metriä ja aikaa on käytettävissä 22 minuuttia.

3-luokan koirilla juostavaa matkaa tulee jo 6800 metriä ja aikaa tähän saa kulua enintään 42 minuuttia. Koesuoritus pisteytetään viestiosuuksiin kuluneen ajan (nopein koira saa 140 p ja muiden pisteet tähän suhteutettuna) ja koiran ohjattavuuden (maksimissaan 30 p) perusteella.

Kuinka harrastus aloitetaan ja mitä se vaatii

Viestin harrastamiseen tarvitaan koiralle kaksi ohjaajaa, joiden tulee mielellään olla suhteellisen saman arvoisia koiralle, jotta koira juoksee yhtä mieluusti kummankin luokse. Koiran tulee olla hyvässä fyysisessä kunnossa ja tykätä juoksemisesta, viestikoiralta vaaditaan itsenäisyyttä ja rohkeutta, sillä se juoksee kaukanakin ohjaajistaan. Viestin harrastamista rajoittaa nykypäivänä etenkin Etelä-Suomessa lajin harjoitteluun sopivien maastojen vähäinen määrä ja metsien pirstaleisuus.

Viestikoiran harjoittelu aloitetaan metsässä tai metsäautotiellä lyhyeltä etäisyydeltä esimerkiksi koiraa vuorotellen luokse kutsuen, aluksi koiran on hyvä nähdä ohjaajalta toiselle. Pikkuhiljaa kasvatetaan etäisyyttä ja toinen ohjaaja siirtyy aina hieman kauemmaksi lähetyspaikaltaan. Apuna kannattaa käyttää radiopuhelimia ja koiraa voidaan tarvittaessa auttaa esimerkiksi ääniapujen avulla. Koira palkataan yhtä hyvin molemmissa pisteissä joko lelulla tai ruoalla. Palkan ei kannata olla liian kiihdyttävää, jotta koira ei ala odotustilanteissa turhautumaan ja ääntelemään.

Alusta asti viestiharjoituksiin kannattaa ottaa mukaan siis myös odottamisen harjoittelu. Malttia odottamiseen voidaan rakentaa esimerkiksi taukomaton avulla, taukomatolla oleillessa koiralla voi alkuun olla vaikkapa märkäruoalla täytetty nuolumatto tai namein täytetty aktivointimatto rauhoittamassa. Odotteluajat pidetään ensin lyhyinä ja kehutaan koiraa rauhallisesta, levollisesta käytöksestä. Rauhoituttuaan tauolle koira pääsee palkaksi uudestaan juoksemaan.

Teksti ja piirroskuva: Kiira Käyhkö 
Kuvat: Ilona Karjalainen, Kiira Käyhkö