Sallitut väriyhdistelmät

Suomessakin käytössä oleva FCI:n rotumääritelmä hyväksyy collieille kolme väriä: soopeli, tricolour ja blue merle. Nåistä tricolouria voidaan vapaasti yhdistää minkäväriseen koiraan tahansa. Soopelin voi yhdistää toiseen soopeliin tai tricolouriin ja blue merlen tricolouriin ilman erityishuomioita.

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian mukaisesti kahta merle -koiraa ei saa yhdistää keskenään.

Suomen Kennelliitto hyväksyi vuoden 2019 alussa collieille myös soopelin ja blue merlen yhdistelmät siten, että yhdistelmän soopeli-osapuoli on merle-geenitestattu ennen astutusta, ja kaikista syntyneistä soopelinvärisistä pennuista merle-geeni testataan ennen rekisteröintiä Kennelliiton hyväksymässä laboratoriossa. Kennelliiton DNA-työryhmä on päättänyt, että Kennelliitto hyväksyy merle-testien tulokset seuraavilta yhteistyölaboratorioilta: Laboklin, Movet ja Genoscoper.

Merle-testiä varten tulee Omakoira-palveluun lähete, ja ne voidaan tallentaa jalostustietokantaan. Tallennusmahdollisuuden ja lähetteen aikataulusta kasvattajan ei tarvitse olla huolissaan, vaan viralliset dokumentit kyseisten laboratorioiden testituloksesta kelpaavat rekisteröinnin liitteeksi jo nyt. Soopeli-bluemerle -yhdistelmiä voidaan siis nyt käytännössä tehdä. 

Syksyllä 2022 Suomen Kennelliitto hyväksyi Suomen Collieyhdistyksen esityksen turvallisten merle-merle-yhdistelmien osalta. Lue tarkemmin sekä itse esitys tästä: https://www.scy.fi/uutiset/paatos-merle-varisten-koirien-jalos/


Jalostustoimikuntaan on oltu yhteydessä ja harrastajakentällä on herännyt huolestunutta keskustelua tämän muutoksen vaikutuksesta mm. merle-värien puhtauteen. Jalostustoimikunta haluaa painottaa kasvattajille ja harrastajille, että värien puhtauden puolesta ei tarvitse olla lainkaan huolissaan soopeli-bluemerle -yhdistelmien sallimisen vuoksi. Suosittelemme jokaista kasvattajaa perehtymään rotumme värigenetiikkaan, ja lukemaan ajatuksella blue merle-soopeliyhdistelmiä käsittelevän tietoiskun, joka on julkaistu Colliesanomat 1/2019 s. 10-11. Tästä artikkelista löytyvät mm. eri värien periytymistodennäköisyydet uusien sallittujen väriyhdistelmien jälkeläisille. Myöskään rotumääritelmämme ei ole muuttunut, ja värit arvostellaan näyttelyissä aivan kuten ennenkin. Soopelimerle ei ole meillä rotumääritelmässä sallittu väri, mutta missään muussakaan rodussa rotumääritelmästä poikkeavien värien rekisteröinti ei ole Suomessa kiellettyä, ellei kieltoa perustella terveydellisillä syillä (kuten merle-merle -yhdistelmien kielto). Geenitestivaatimuksen myötä tämä terveysriski soopeli – bluemerle -yhdistelmien ja niiden jatkokäytön osalta on poistunut täysin. Jatkojalostuksessa soopelimerlet periyttävät aivan normaalin värisiä puhtaita tricoloureja, soopeleita ja bluemerlejä, mikäli niillä on perimässään hyvät syvien ja puhtaiden värien geenit. Tämä on aivan erillinen ominaisuus, eikä periydy sen perusteella mistä väriyhdistelmästä koira on syntynyt. Muistutamme myös, että kenenkään ei ole pakko näitä yhdistelmiä tehdä, eikä niiden jälkeläisiä käyttää, ellei halua. Niille kasvattajille, jotka tarvitsevat lisää vaihtoehtoja jalostusvalintoihinsa, blue merle- soopeli -yhdistelmät mahdollistavat entistä monipuolisemman ja toivottavasti laadukkaamman jalostuspohjan ylläpitämisen.

  • Lue tästä Colliesanomissa 1/2021 julkaistu artikkeli soopelimerleistä.