Päätös merle-väristen koirien jalostuskäytöstä

18.10.2022

Kennelliiton hallituksen kokouksen 13/2022 poimintoja -palstalla on Koiramme-lehden numerossa 10 ollut seuraava tieto: 

Suomen Collieyhdistys ry on toimittanut Kennelliittoon esityksen koskien merle-väristen koirien jalostuskäyttöä. Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 4.6.2022: kyseessä on koirarekisteriohjeesta poikkeaminen. Jalostustieteellinen toimikunta esittää hallitukselle, että kyseiset yhdistelmät roduissa pitkäkarvainen ja sileäkarvainen collie, voidaan hyväksyä rotujärjestön puollon perusteena toimistotyönä. 

Hallitus päätti poiketa koirarekisteriohjeesta ja hyväksyä sileä- ja pitkäkarvaisten collieiden rotukohtaisiin erityisehtoihin mahdollisuuden merle-merleyhdistelmille jalostustieteellisen toimikunnan esittämällä tavalla. - - - - - “ 

Suomen Collieyhdistyksen hallitukselle tai jalostustoimikunnalle ei ole tullut suoraa tietoa ko. päätöksestä, vaikka vastausta on odoteltukin jo elokuun lopulta lähtien. Hallitus sai tiedon Koiramme-lehdestä ja tiedottaa siksi asiasta nyt. Yhdistyksen alkuperäinen esitys koski ilmiasultaan tricolour-värisiä koiria, jotka ovat kuitenkin geneettisesti testattuja merleiksi (ks. liite). 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että edelleenkään kahta ilmiasultaan merleväristä koiraa ei saa yhdistää, mutta liitteenä olevan taulukon mukaisesti turvallisia yhdistelmiä voi tehdä (vaikuttavana tekijänä merlegeenin pituus). Kun Kennelliitto toimittaa virallisen päätöksen, tiedotamme aiheesta lisää mm. seuraavissa Colliesanomissa.