Palveluskoirakokeet

Palveluskoirakokeet ovat palveluskoirarotuisten koirien käyttö- ja rodunomaisia kokeita. Palveluskoirakokeilla mitataan koiran luontaisia ominaisuuksia suoriutua erilaisista tehtävistä ja kykyä omaksua sille annettu koulutus. Kokeissa hyödynnetään koiran itsenäistä ongelmanratkaisukykyä, erinomaista hajuaistia ja taipumusta toimia laumansa hyväksi.

Palveluskoiralajeja ovat käyttäytymiskoe, joka on esikoe kaikille muille koelajeille, sekä varsinaiset koelajit, joita ovat jälkikoe, hakukoe, viestikoe, etsintäkoe, pelastuskoirakokeet, valjakkohiihto, suojelukoe ja opastuskoe. 

Collie palveluskoirana

Collie on yksi Suomen alkuperäisistä palveluskoiraroduista - se sai palveluskoiraoikeudet jo 1.9.1949. Tätä ennen oli muutama collie osallistunut palveluskoirakokeisiin kilpailun ulkopuolella menestyen hyvin. Kyseiset koirat olivat Lönneboda Fine Lad, Ladu av Ros-Loge ja Diana av Ros Loge. Alussa lajeina oli vain viesti-, jälki- ja vetokoe. 1950-1970 -luvulla colliet olivat usein myös SM-kisojen palkintopalleilla. Suojelupuolella Ljan Loren toi mainetta rodullemme 1960-1970 -luvun vaihteessa. 

Palveluskoirakoe on collieiden rodunomainen koemuoto ja vuoteen 2019 saakka se oli yhtenä tulosvaatimusehtona muotovalion arvon saavuttamisen edellytyksenä.

Palveluskoiratoimikunta

Palveluskoiralajien harrastusta collieiden kanssa koordinoi PK-toimikunta, joka on mm. järjestänyt säännöllistä valmennusta lajeihin PK-ringin muodossa vuodesta 2017 alkaen sekä PK-leirejä ennen korona-aikaa. Toimikunnan yhteystiedot löydät omalta sivultaan.