Ennen astutusta

Tarkista, että suunnittelemasi yhdistelmä täyttää seuraavat yhdistyksen ja Kennelliiton määräykset ja suositukset:

  • Pentueen molemmat vanhemmat on tunnistusmerkitty ja rekisteröity FI-rekisteriin (rekisterikirjan rekisterinumero on muotoa FI12345/12). Tuonti- ja ulkomaisten koirien pentuja on myös mahdollista rekisteröidä, katso erillinen ohje.
  • Pentueen isällä on todennetusti normaalit kivekset. Katso uroksen KoiraNet -sivulta, näkyykö siellä merkintä normaaleista kiveksistä. Jos ei, toimita eläinlääkärin kirjoittama kivestodistus Kennelliittoon rekisteröinnin yhteydessä.
  • Molemmat vanhemmista eivät ole merlevärisiä. Tällaisesta yhdistelmästä syntyneitä pentuja ei rekisteröidä.
  • Pentueen vanhemmat eivät ole liian läheistä sukua keskenään. Isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen ja täyssisarusparituksesta syntyneet pennut rekisteröidään EJ-rekisteriin.
  • Pentueen vanhemmat täyttävät PEVISA-määräykset. Jos kaikkia terveystutkimuksia ei ole tehty ennen astutusta, pentue rekisteröidään EJ-rekisteriin (jokainen kasvattaja voi poiketa tästä yhden kerran, mutta tutkimukset tulee silti olla suoritettuna ennen rekisteröintiä*).
  • Omistat yhdistelmän emäksi suunnittelemasi nartun tai sen jalostusoikeus siirretään sinulle.
  • Olet itse vähintään 18-vuotias.
  • Jalostukseen käyttämäsi narttu on astutushetkellä alle 8-vuotias. Yli 8-vuotiaan nartun jalostuskäyttö on mahdollista, mutta sen riittävän hyvästä fyysisestä kunnosta tulee olla ennen astutusta annettu eläinlääkärintodistus, joka ei saa olla puolta vuotta vanhempi.
  • Nartulla saa olla enintään viisi pentuetta. Pentueiden välin tulee olla vähintään kymmenen kuukautta. Tästä voi alle 8-vuotiaan nartun kohdalla poiketa kerran, mutta seuraavan välin tulee silloin olla vähintään 12 kuukautta. 


*Käytännössä siis jokainen rekisteröityjen vanhempien pentue on rekisteröitävissä joko FI- tai EJ-rekisteriin, jos kyse ei ole merle x merle -yhdistelmästä. Puutteet vanhempien tuloksissa eivät ole syy jättää pentuetta rekisteröimättä. Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut kasvattaja on sitoutunut rekisteröimään pentueensa.