Sileä- ja pitkäkarvaisten collieiden risteyttäminen

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 24.6.2020 hyväksynyt Suomen Collieyhdistys ry:n jalostustoimikunnan ja hallituksen tekemän esityksen määräaikaisesta poikkeusluvasta.

Risteytys eri karvanlaatumuunnosten kesken sallitaan 1.1.2021 – 31.12.2025 välisellä ajalla, kun pentueen molemmat vanhemmat täyttävät sileäkarvaisten collieiden PEVISA-ehdot. Huomatkaa siis, että C-lonkkaisille on risteytyspentueissa valittava aina A-lonkkainen partneri!

Seuraava ehto on edelleen voimassa: Karvanlaatumuunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.

Jalostustieteellinen toimikunta selvittää vielä, voiko rekisteröintiohjelma valvoa muunnosten risteyttämistä koskevia PEVISA-ehtoja. Toimikunta esittää toiveen, että kummallekin rotumuunnokselle saataisiin yhtenevä PEVISA-ohjelma. Tässä on meille pureskeltavaa, kun PEVISA-kausi seuraavan kerran katkeaa vuoden 2023 lopussa.

Pina-pennut voidaan rekisteröidä karvanlaadun mukaan

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 11.2.2021 hyväksynyt Suomen Collieyhdistys ry:n jalostustoimikunnan ja hallituksen tekemän esityksen sileäkarvaisille collieille syntyvien pitkäkarvaisten pentujen rekisteröinnistä jatkossa ilmiasunsa perusteella pitkäkarvaisiksi collieiksi. Epäselvissä tapauksissa karvanlaatu voidaan varmistaa geenitestillä ja se on voimassa 11.2.2021 jälkeen rekisteröitäville pentueille.

Kasvattaja voi siis halutessaan rekisteröidä sileäkarvaiselle emälle syntyvät ns. pina-pennut suoraan pitkäkarvaisiksi collieiksi ilman siirtoprosessia. Ennen 11.2.2021 syntyneiden pinojen kohdalla siirto on mahdollinen ainoastaan yksi kerrallaan.